Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024

Bijlage 1: Toegang tot het Festival

Bijlage 2: Huisregels

Bijlage 3: Cashless betalingen

Bijlage 4: Vouchersale

Bijlage 5: DreamVille

Bijlage 6: Business Packages

Bijlage 7: Bijzondere Verkoopsvoorwaarden Buurtverkopen

Algemene voorwaarden Tomorrowland 2024

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten door de Klant via alle Officiële Verkoopkanalen en het gebruik van deze Festivalproducten en/of -diensten door de Festivalbezoeker (allen zoals hierna gedefinieerd).

In functie van de Festivalproducten en/of -diensten die Je aankoopt, kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op Je aankoop, dewelke bovenop deze Voorwaarden gelden. In dergelijk geval word Je tijdens het aankoopproces adequaat geïnformeerd over en zal Je deze voorwaarden moeten aanvaarden alvorens Je aankoop te kunnen voltooien.

1 DEFINITIES 

1.1      Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop en het gebruik van Festivalproducten en/of -diensten. Deze Overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en alle andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden van See Tickets, TL Travel  en/of de Travel Partner (zoals van toepassing).

1.2      Bracelet Fee: De prijs die wordt aangerekend bij een Pick Up-verkoop, waarbij de Tomorrowland Bracelet kan worden afgehaald aan de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. De Bracelet Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Treasure Cases zijn niet inbegrepen bij toegangstickets aangekocht in het kader van een Pick Up-verkoop.

1.3      Business Packages: de Festivalproducenten en -diensten die onder deze naam worden aangeboden onder de Hospitality Packages en dit enkel aan niet-Consumenten (zoals bijvoorbeeld (zonder daartoe beperkt te zijn) tickets voor The Lounge, The Balcony en Skybox) en waarop de bepalingen in Bijlage 6 van toepassing zijn.

1.4      Cashless Account: de onlineaccount die de Festivalbezoeker via zijn Tomorrowland Account kan aanmaken bij de betreffende provider met het oog op de aankoop van Pearls, waarvoor de bijzondere voorwaarden uit Bijlage 3 gelden;

1.5      Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.6      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.7      Klant, Je, Jouw, Main Buyer: de Consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop en het gebruik van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.8      DreamVille: De officiële camping van het Festival met verschillende verblijfsmogelijkheden zoals verkocht in de DreamVille Packages, conform de bepalingen in Bijlage 5.

1.9      DreamVille Packages: de Festivalproducten en/of -diensten die ook verblijf op DreamVille omvatten en waarop de bepalingen in Bijlage 5 van toepassing zijn.

1.10    Exchange Desk: Het enige officiële verkooppunt voor Tomorrowland-tickets en DreamVille Packages die rechtstreeks worden gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets), dat gedurende een beperkte periode operationeel is, zoals gespecifieerd op de website van Tomorrowland, en toegankelijk via de Tomorrowland Account van de Main Buyer. De Exchange Desk is niet open voor aankopen die worden gedaan bij andere partijen, zoals TL Travel en/of Travel Partners, of voor guest tickets, zogenaamde “voordeeltickets” (die enkel beschikbaar zijn voor specifieke begunstigden) of Hospitality Packages.

1.11    Festival: de editie van 2024 van het elektronische dansmuziekfestival 'Tomorrowland', dat plaatsvindt in het Provinciaal Domein De Schorre (Boom, België), van 19 juli tot en met 21 juli 2024 ('Weekend 1') en van 26 tot en met 28 juli 2024 ('Weekend 2').

1.12    Festivalorganisator: WEAREONE.world BV, met maatschappelijke zetel in de Korte Vlierstraat 6, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer BE 0867.239.782, de organisator en producent van het Festival.

1.13    Festival Travel Package: de verschillende pakketreizen die door TL Travel en/of de Travel Partner te koop worden aangeboden, met (afhankelijk van het specifieke pakket) een toegangsticket voor het Festival, verblijfsaccommodatie, vluchten en/of vervoer. Voor de Festival Travel Packages gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van zo'n pakket zal Je worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.14    Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten met betrekking tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via de Officiële Verkoopkanalen, inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, (i) toegangstickets voor het Festival (in detail beschreven op www.tomorrowland.com), aangeboden door de Festivalorganisator en (ii) Festival Travel Packages, aangeboden door TL Travel en/of de Travel Partners. Vouchers kunnen bij een dergelijke aankoop worden toegevoegd en variëren naargelang van het Officiële Verkoopkanaal. Op de aankoop van Vouchers zijn de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 4 van toepassing. Pearls kunnen worden gekocht via de Cashless Account en op het Festival, volgens de voorwaarden voor cashless betalingen zoals uiteengezet in Bijlage 3.

1.15    Festivalterrein: het Provinciaal Domein De Schorre (Boom, België).

1.16    Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die het Festival bezoekt en daartoe in het bezit is van een geldig toegangsbewijs, zoals een Tomorrowland Bracelet (zoals bepaald in deze Overeenkomst), en uiteindelijk de Festivalproducten en/of -diensten gebruikt volgens de Overeenkomst via de aankoop door de Main Buyer (zoals bijvoorbeeld de gasten van Hospitality Package-klanten of de natuurlijke personen die in eigen naam en voor eigen rekening Festivalproducten en/of -diensten aankopen).

1.17    Overmacht: Elk van de volgende omstandigheden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld, ongunstige weersomstandigheden, onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeids-/industriële conflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), pandemie (met inbegrip van een gezondheidspandemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. [AE1] 

1.18    Global Journey Packages: De verschillende Festival Travel Packages die te koop worden aangeboden via TL Travel, zoals algemeen bekend en gecommercialiseerd onder de naam 'Global Journey'. Voor Global Journey gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van Global Journey zal Je worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.19    Hospitality Packages: de Festivalproducten en/of -diensten die onder deze naam worden aangeboden, bestaande uit Business Packages en Exclusive Packages en waarop bijzondere voorwaarden, zoals vermeld via het betreffende Officieel Verkoopskanaal, van toepassing zijn.

1.20    Officieel verkoopkanaal: de officiële kanalen voor de verkoop van Festivalproducten en/of -diensten van de Festivalorganisator, TL Travel en de Travel Partners. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via See Tickets, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.21    Pearls: de officiële munteenheid van het Festival. Pearls kunnen via de Cashless Account en op het Festival worden gekocht en op de Tomorrowland Bracelet worden opgeladen. De aankoop en het gebruik van Pearls is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden uiteengezet in Bijlage 3.

1.22    Pick Up: de leveringswijze waarbij de Klant de toegangstickets voor het Festival dient op te halen bij de daartoe bestemde kassa in de buurt van het Festivalterrein.

1.23    See Tickets: See Tickets BV exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Festivalorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Festivalorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Festivalproducten en -diensten zoals vermeld in deze Overeenkomst.

1.24    Ticket Refund Fee: indien een toegangsticket voor het Festival dat werd gekocht bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets) na aankoop wordt terugbetaald, volgens de hier vermelde terugbetalingsbepalingen, dan wordt voor elk terugbetaald toegangsticket een Ticket Refund Fee aangerekend en dus in mindering gebracht van het terugbetalingsbedrag. De Ticket Refund Fee hangt af van het type toegangsticket, alsook van de datum waarop het toegangsticket wordt geannuleerd, en wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com.

1.25    TL Travel: TL Travel CommV, met maatschappelijke zetel te Korte Vlierstraat 6, bus 211, 2000 Antwerpen, België, en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0525.695.953, de partner van de Festivalorganisator voor de verkoop van Global Journey Packages.

1.26    Tomorrowland Account: de online account die individuen kunnen aanmaken op www.tomorrowland.com en via dewelke Je kan (voor zover pre-registraties door de Festivalorganisator worden georganiseerd) pre-registreren voor de verkoop van Festivalproducten en/of -diensten en up-to-date blijft over alle Tomorrowland-nieuws.

1.27    Tomorrowland Bracelet: De Festivalbezoeker kan enkel via een gepersonaliseerde en geactiveerde bracelet toegang krijgen tot het Festival en zijn/haar gekochte Pearls gebruiken. Heb Je een DreamVille Package gekocht, dan geeft Jouw Tomorrowland Bracelet Je ook toegang tot de zones van DreamVille. Indien Je een Comfort pass, Hospitality Package, of The Library by Versuz toegangsticket hebt gekocht,  zal Jouw Tomorrowland Bracelet Je toegang geven tot de juiste zones. De Tomorrowland Bracelet is persoonlijk en geeft slechts één (1) persoon toegang tot het Festival (en DreamVille, indien van toepassing).

1.28    Travel Partner: de officiële travel partners van Tomorrowland die uitdrukkelijk vermeld staan op www.tomorrowland.com en die Festival Travel Packages aanbieden, inclusief een toegangsticket voor het Festival (DreamVille optioneel inbegrepen), de reis (vluchten/vervoer) en/of lodging, en deze via hun eigen verkoopskanalen aanbieden door aan het Festival Travel Package een reisdienst, in de zin van de EU Richtlijn Pakketreizen, toe te voegen.

1.29    Treasure Case: de koffer met de Tomorrowland Bracelet, zoals in overeenstemming met deze Overeenkomst opgestuurd naar de Klant.

1.30    Treasure Case Fee: de prijs die aan de Klant wordt aangerekend voor de verzending van de Treasure Case met de Tomorrowland Bracelet. De Treasure Case Fee hangt af van het verzendadres (d.w.z. België vs. Europa vs. wereldwijd) en kan als zodanig variëren van bestelling tot bestelling. De Treasure Case Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor het Festival bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Indien Jouw bestelling vóór 31 maart 2024 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee terugbetaald. Indien Jouw bestelling na 31 maart 2024 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee niet terugbetaald (omdat de verzending van de Treasure Case dan al is gestart). De Treasure Case Fee is niet inbegrepen in de Ticket Refund Fee en wordt afzonderlijk aangerekend/ingehouden (zoals van toepassing).

1.31    Voucher: Een Tomorrowland-voucher is een document betreffende een additionele aankoop, uitgegeven door de Festivalorganisator of een onafhankelijke derde partij die de houder daarvan recht geeft op bepaalde producten of diensten, zoals van toepassing (bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes of pendeldiensten), op of rond het Festivalterrein. Vouchers worden gepromoot en te koop aangeboden via het platform See Tickets, of een platform van de onafhankelijke derde partij. Op de aankoop van een Voucher kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zoals vermeld op het Officieel Verkoopskanaal.

1.32    Waiting List: Indien een of meerdere types tickets voor het Festival uitverkocht zijn, kan de Festivalorganisator een wachtlijst openen. Door Je te registreren op de Waiting List, geef Je de Festivalorganisator de toestemming om Je te contacteren indien er terug tickets beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan Je aangeboden worden via Waiting List-verkopen.

2 TOEPASSINGSGEBOED VAN DE VOORWAARDEN 

2.1   De Bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via de Officiële Verkoopkanalen. Je kan altijd een recente versie van de Voorwaarden raadplegen op www.tomorrowland.com; of op verzoek bij de klantendienst van het Festival via een bericht aan info@tomorrowland.com.

2.2   Voordat Je deelneemt aan het Festival en, indien van toepassing, DreamVille, en ongeacht het Officieel Verkoopkanaal waar Je Jouw aankoop hebt gedaan, wordt Je geacht deze voorwaarden volledig te lezen, te accepteren en na te leven, bij gebreke waaraan de Festivalorganisator zich het recht voorbehoudt Je de toegang tot het Festival en, indien van toepassing, DreamVille te ontzeggen.

2.3   Indien Je niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor jezelf maar ook voor anderen aankoopt, dan herinneren wij Je eraan dat het uitsluitend onder Jouw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op Jouw aankoop (inclusief de voorwaarden vermeld in artikel 2.4 hieronder), en om vóór Jouow aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen. Voor de goede orde, indien en voor zover er een rechtstreekse relatie zou ontstaan tussen de Festivalorganisator en voormelde personen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld bij de creatie van een Tomorrowland Account of de aankoop van Pearls of Vouchers), zullen deze andere Festivalbezoekers  gevraagd worden de relevante voorwaarden en privacy policies te lezen en accepteren.

2.4   Wanneer Je Festivalproducten en/of -diensten koopt via TL Travel of een andere Travel Partner, dan is TL Travel, resp. de andere Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) Jouw contractant. Je gaat een rechtstreekse overeenkomst aan met hen en Je bent dan onderworpen aan hun eigen verkoopvoorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van TL Travel, resp. de betreffende Travel Partner om Jou een exemplaar van de toepasselijke voorwaarden inclusief deze Voorwaarden, te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst met Jou. TL Travel of de Travel Partner, zoals van toepassing, zal ook Jouw goedkeuring bij deze Voorwaarden moeten verkrijgen. In geval van strijdigheid prevaleren de voorwaarden van TL Travel of de Travel Partner, zoals van toepassing, op deze Voorwaarden. Je dient contact op te nemen met TL Travel of de Travel Partner, zoals van toepassing, voor alle zaken met betrekking tot de uitvoering van Jouw Overeenkomst met TL Travel of de Travel Partner, zoals van toepassing. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van Jou.

3 FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN: ALGEMENE BEPALINGEN 

3.1    Geen herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten op basis van artikel VI.53, 12° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht. Dit betekent dat U geen bedenktermijn van veertien (14) dagen heeft om de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten te herroepen, annuleren of retourneren.

3.2      Leeftijdsgrens

3.1.1   De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is achttien (18) jaar. Iedere houder van een toegangsticket die geboren is in 2006 zal toegang krijgen tot het Festival, ook als die persoon slechts 18 jaar wordt na het Festival.

Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.3      Officiële Verkoopkanalen

3.3.1   Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.3.2   Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven in de pre-registratielink die toegang geeft tot de online ticketshop), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van een dergelijk toegangsticket de toegang tot het Festival, resp. DreamVille te weigeren.

3.3.3   Het is verboden Festivalproducten en/of -diensten aan derden te verkopen of Festivalproducten en/of -diensten op enige andere wijze, commercieel of promotioneel, direct of indirect, aan derden aan te bieden. In dergelijke situaties kan tickethouders de toegang tot het Festival en (indien van toepassing) DreamVille worden ontzegd, zonder recht op compensatie.

3.3.4   Het vervalsen en of misbruik maken van Festivalproducten en/of -diensten is strafbaar.

3.4      Tomorrowland Account en preregistratie

Algemeen

3.4.1   Tenzij anders aangegeven door de Festivalorganisator, kunnen Festivalproducten en/of -diensten alleen worden verkocht aan personen die een Tomorrowland Account hebben, dat kan worden aangemaakt op www.tomorrowland.com. De Festivalorganisator raadt in elk geval aan om een Tomorrowland Account aan te maken.

3.4.2   Bij de aanmaak van een Tomorrowland Account wordt Je gevraagd om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van het Tomorrowland Account te lezen en te aanvaarden. In het Tomorrowland Account worden het land van (hoofd)verblijf, de nationaliteit en leeftijd geregistreerd.

3.4.3   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval wordt de aankoopprijs voor het (de) ticket(s) in kwestie terugbetaald aan de Main Buyer (en alleen aan de Main Buyer) na aftrek van de Ticket Refund Fee en eventuele terugbetaling van de Treasure Case Fee, voor zover van toepassing, en steeds met inachtneming van de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst.

3.4.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Jouw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

Preregistratie

3.4.5   Alleen een Tomorrowland Account kan toegang geven tot de preregistratie voor de verkoop van toegangstickets voor het Festival. De Festivalorganisator informeert de houders van een Tomorrowland Account over de start van de preregistraties via het Tomorrowland Account en de contactgegevens die tijdens de accountregistratie zijn opgegeven. Geautomatiseerde preregistraties zijn niet toegestaan.

3.4.6   Zodra de officiële verkoop van Festivalproducten en/of -diensten van start gaat, kan de accounthouder toegang krijgen tot de online ticketshop van See Tickets en Global Journey via een automatische link in het Tomorrowland Account. De Festivalorganisator zal een wachtrijsysteem hanteren opdat – in de mate van het mogelijke – elke persoon die toegang krijgt tot de online ticketshop ook daadwerkelijk de mogelijkheid verkrijgt om tickets te kopen. Er wordt per Tomorrowland Account slechts één plaats in de wachtrij toegekend.

3.4.7   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor de tijd waarin de Klant zich in de online ticketshop bevindt te beperken teneinde zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om tickets aan te kopen. Indien de aankoop niet is afgerond binnen deze termijn, zal de Klant automatisch uit de online ticketshop worden verwijderd en opnieuw in de wachtrij aansluiten.

3.4.8   Gekochte Festivalproducten en/of -diensten kunnen niet worden geruild voor een ander type van Festivalproduct of -dienst (vb. ticket/package).

First 20

3.4.9   Om de diversiteit op het Festival te promoten, zullen de eerste 20 gepre-registreerden per land van verblijf gegarandeerd Tomorrowland tickets kunnen aankopen (in overeenstemming met artikel 3.5.1).

3.4.10   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor te verifiëren of de in de Tomorrowland Account geregistreerde land van hoofdverblijf overeenstemt met de werkelijke verzendadres voor Je Tomorrowland Bracelet. Als Je deelneemt aan de First 20-verkoop, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord om aan de Festivalorganisator, op diens eerste verzoek, de nodige bewijsstukken aan te leveren met het oog op deze verificatie. Indien het geregistreerde land niet overeenstemt met het werkelijke land van hoofdverblijf en/of indien Je nalaat om de betreffende bewijsstukken aan te leveren binnen de door de Festivalorganisator aangegeven redelijke termijn, alsook indien de het land dat Je geregistreerd hebt tijdens de preregistratie niet overeenkomt met het verzendadres dat Je gebruikt tijdens de aankoop, kan dit als fraude beschouwd worden. In dat geval, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor Jouw order te annuleren zonder refund en de betreffende tickets opnieuw te koop aan te bieden aan derden.

3.5      Toegangsticket voor het Festival en DreamVille Packages

3.5.1   Je aankoop bij de Festivalorganisator kan alleen worden verwerkt als Je de prijs betaalt voor de toegangskaarten voor het Festival en/of de DreamVille Packages die in Je bestelling zijn opgenomen. Nadat Jouw onlineaankoop en betaling zijn voltooid, ontvang Je een bevestiging per e-mail.

3.5.2  Als Je een Festival toegangsticket of DreamVille Package hebt gekocht, wordt de toegang tot het Festival verschaft via de Tomorrowland Bracelet. Het Festival toegangsticket is alleen geldig voor de dag(en), tijd en plaats waarvoor ze zijn gekocht en kan niet worden geruild of geretourneerd. Festival toegangstickets geven geen toegang tot DreamVille. DreamVille Packages zijn geldig voor de drie (3) dagen van het Festival. Als Je een DreamVille Package hebt gekocht, zal Jouw Tomorrowland Bracelet toegang tot DreamVille bevatten.

LET OP: De aankoopbevestigingse-mail noch de uitgegeven voucher geeft toegang tot het Festival en / of, indien van toepassing, DreamVille.  Voor toegang tot het Festival en, indien van toepassing, DreamVille is een Tomorrowland Bracelet vereist, bij gebreke waaraan de Festivalorganisator het recht heeft de toegang te weigeren.

3.5.3   Het maximumaantal toegangstickets voor het Festival dat tijdens de Belgian Pre-Sale in totaal kan worden gekocht, is 5 Full Madness Passes, 5 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 5 personen in totaal (met uitzondering van Friendship Packages). Tijdens de WorldWide Pre-Sale en de WorldWide Ticket Sale is het maximum aantal toegangstickets voor het Festival dat in totaal kan worden gekocht, 4 Full Madness Passes, 4 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 4 personen in totaal (met uitzondering van Friendship Packages). Bovenstaande maxima gelden voor de volledige verkoopperiode van Tomorrowland 2024 (d.w.z. in België, wereldwijd en de Waiting List) en kunnen niet worden gecumuleerd op verschillende verkoopmomenten.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere ticketverkoopmomenten te organiseren dan hierboven vermeld (bv. Friendship Package verkopen). Indien van toepassing, zullen de bijzondere voorwaarden voor die specifieke verkoop worden gepubliceerd op www.tomorrowland.com zodat de Main Buyer een geïnformeerde aankoop kan doen.

3.5.4   Je kan enkel deelnemen aan de Belgian Pre-Sale als Je een Belgische inwoner bent op het ogenblik van de Belgian Pre-Sale en als Je een Belgisch verzendadres kiest voor de levering van de Treasure Case (cumulatieve voorwaarden).

3.5.5   Je mag slechts met één account deelnemen aan de verkoopsmomenten. Indien Je tickets aankoopt met verschillende accounts, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor alle door Jou geplaatste bestellingen te annuleren, vanuit Jouw verschillende accounts.

Personalisering

3.5.6   Elk toegangsticket voor het Festival wordt aan Jou bezorgd via een e-ticket en moet worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan Jij zelf zijn of andere mensen voor wie Je tickets koopt. Business Packages vereisen geen personalisering.

3.5.7   Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die Je wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd. De Festivalorganisator behoudt zicht het recht voor om de verkoop van tickets voor het Festival waarvoor de personalisering niet binnen de betreffende termijn is gebeurd, te ontbinden.

3.5.8   Indien Je niet alleen voor Jou zelf maar ook voor anderen (Uw 'Gasten') een toegangsticket voor het Festival koopt, valt het uitsluitend onder Jouw verantwoordelijkheid om - voor zover wettelijk vereist - toestemming te krijgen van deze personen om hun persoonlijke gegevens door te geven aan de Festivalorganisator in het kader van de personalisering van dergelijk ticket, zoals hier vermeld. De bepalingen van artikel 2.3 zijn overeenkomstig van toepassing.

3.6      Exchange Desk

3.6.1   De Exchange Desk is enkel toegankelijk voor aankopen via de Festivalorganisator (via het platform See Tickets).

3.6.2   Toegangstickets voor het Festival en DreamVille Packages kunnen alleen worden geruild via de officiële Exchange Desk van de Festivalorganisator. De Festivalorganisator zal de tickets en pakketten geregistreerd op de Exchange Desk te koop aanbieden aan de mensen die op de Waiting List geregistreerd zijn. De Exchange Desk garandeert niet dat Jouw ticket of pakket verkocht wordt. Je zal Jouw tickets en/of pakketten niet kunnen omruilen voor andere tickets en/of pakketten, noch kan Je zelf kiezen aan wie Je Jouw tickets en/of pakketten verkoopt.  Toegangstickets voor het Festival en DreamVille Packages die werden omgeruild en doorverkocht via de Exchange Desk, worden na aftrek van een Ticket Refund Fee terugbetaald aan de Main Buyer.

3.6.3   Indien een toegangsticket voor het Festival of DreamVille Package is doorverkocht, geeft dit de oorspronkelijke eigenaar van het ticket of pakket geen toegang meer tot het Festival.

3.6.4   Indien Jouw volledige order is doorverkocht via de Exchange Desk, zal de refund uitgevoerd worden binnen enkele weken nadat de betreffende Festivalproducten en/of -diensten doorverkocht zijn. Indien slechts een deel van Jouw Festivalproducten en/of -diensten is aangeboden en doorverkocht via de Exchange Desk, zal de gedeeltelijke refund pas enkele weken na het Festival worden uitgevoerd.

3.7      Tomorrowland Bracelet

3.7.1   Voor elk gekocht en gepersonaliseerd toegangsticket voor het Festival, bezorgt de Festivalorganisator Jou een Tomorrowland Bracelet, die moet worden geregistreerd voordat toegang tot het Festival kan worden verleend aan de Festivalbezoeker. Een Tomorrowland Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Festival.

3.7.2   De Festivalorganisator verstuurt alle Tomorrowland Bracelets op voorhand, vanaf eind juni 2024. Met uitzondering van de verkoopsmomenten waar expliciet is aangegeven dat geen Treasure Cases verstuurd/voorzien worden, worden de Tomorrowland Bracelets verstuurd in een Treasure Case en (standaard) naar het leveringsadres dat is vermeld in Jouw Tomorrowland Account, tenzij Je tijdens het aankoopproces een ander leveringsadres opgeeft (alleen mogelijk bij Global Journey Package-aankopen). Je kan slechts één (1) leveringsadres voor Jouw aankoop invoeren.

3.7.3   Het is niet mogelijk om de leveringsadressen voor Jouw Tomorrowland Bracelets te wijzigen nadat Je Jouw aankoop hebt voltooid, tenzij Je binnen een dergelijke periode van woonplaats bent veranderd. In dat geval moet Je de Festivalorganisator een officieel document van de lokale autoriteiten voorleggen, waaruit blijkt dat Je van woonplaats bent veranderd. Uiterste datum voor een ander leveringsadres wegens verandering van woonplaats is 31 maart 2024. De Festivalorganisator kan geen garanties bieden voor de wijziging van leveringsadres voor aanvragen die na die datum worden ontvangen.

Doe Je Jouw aankoop via Global Journey (TL Travel) of een Travel Partner, dan worden de opties voor het leveringsadres of andere wijzigingen aan Jouw bestelling uitsluitend beheerst door de toepasselijke voorwaarden van die partijen.

3.7.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geen Treasure Case te bezorgen indien de Tomorrowland Bracelet (bij wijze van uitzondering) wordt geleverd via Pick Up.

3.7.5   Voor Festivaltickets die worden gekocht in het kader van een Pick Up-verkoop, worden de Tomorrowland Bracelets niet opgestuurd, maar moeten ze steeds worden opgehaald bij de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. Treasure Cases zijn niet inbegrepen bij Festivaltickets in het kader van Pick Up-verkopen.

3.7.6   Alle toegangs(e-)tickets voor het Festival (inclusief deze voor DreamVille Packages) hebben een unieke code en alleen de eerste scan van deze code geeft toegang tot het Festival, resp. DreamVille. Elke persoon, zelfs de Main Buyer, die toegang tot het Festival, resp. DreamVille aanvraagt met een unieke code die eerder is gescand, zal worden geweigerd.

Toegang tot het Festival en identiteitscontrole

3.7.7   Alleen een legitieme en geregistreerde Tomorrowland Bracelet kan de Festivalbezoeker toegang verlenen tot het Festivalterrein en/of DreamVille. Om toegelaten te worden tot het Festival en/of DreamVille moet de Festivalbezoeker altijd in het bezit zijn van een geldige Tomorrowland Bracelet die op zijn/haar naam geregistreerd is en de bepalingen in Bijlage 1 en Bijlage 2 respecteren. De Festivalbezoeker betreedt het Festivalterrein en/of DreamVille op eigen risico.

3.7.8   Alle Tomorrowland Bracelets worden gescand en gevalideerd bij het betreden van het Festivalterrein en Dreamville.

3.7.9   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die het Festivalterrein of DreamVille betreedt, te controleren (of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers). Indien men zich niet kan identificeren of als de naam op de Tomorrowland Bracelet niet overeenstemt met de identiteit van de persoon die zich aanmeldt zoals vermeld op het identiteitsbewijs, wordt de betreffende persoon de toegang tot het Festival en/of DreamVille geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn. De naam op het identiteitsbewijs moet dezelfde zijn als de naam waarop de Tomorrowland Bracelet geregistreerd is. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard.

3.7.10   Een geweigerde toelating conform deze Voorwaarden geeft niemand recht op terugbetaling.

3.7.11   Om veiligheidsredenen is het Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een dagticket of Full Madness Pass en het Festivalterrein verlaten, niet toegestaan om het Festivalterrein opnieuw te betreden tot de volgende dag. Om veiligheidsredenen kunnen Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een Tomorrowland Bracelet met toegang tot DreamVille het Festivalterrein betreden tot twee (2) uur voor sluitingstijd. Festivalbezoekers met een DreamVille ticket hebben pas vanaf 17:00 CEST terug toegang tot DreamVille.

Andere diensten

3.7.12   De Tomorrowland Bracelet dient niet alleen als toegangsticket voor het Festival. Gekochte Pearls worden ook geüpload op deze armband. De Festivalbezoeker is verplicht om zijn/haar Tomorrowland Bracelet te scannen om het Festivalterrein, DreamVille en/of exclusieve zones waar de betreffende Tomorrowland Bracelet toegang toe geeft te betreden en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van de gekochte Pearls.

Verlies of diefstal van uw Tomorrowland Bracelet

3.7.13   Je bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van Jouw Tomorrowland Bracelet na ontvangst van de Festivalorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).

3.7.14   Indien de Treasure Care en/of Tomorrowland Bracelet, om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van de Festivalorganisator, niet op het aangegeven adres kan worden geleverd (met inbegrip van fouten in de persoonlijke gegevens die Je bezorgt tijdens de registratie- en aankoopprocedure, of omdat het postpakket met de Treasure Case en Jouw Tomorrowland Bracelet niet kan worden afgeleverd door de postdiensten in het land van bestemming), dan moet Je contact opnemen met de Festivalorganisator, zodat hij voor Jou een ophaling van de Tomorrowland Bracelet kan regelen aan de Pick Up-kassa op het Festival of in DreamVille. Alleen de Festivalbezoeker die in het bezit is van een geldig e-ticket en daarmee overeenstemmend ID kan zijn gepersonaliseerde Tomorrowland Bracelet ophalen. Een Tomorrowland Bracelet moet altijd geactiveerd zijn vooraleer de Festivalbezoeker hiermee toegang kan krijgen tot het Festival en de diensten kan krijgen die hier worden vermeld.

3.7.13   De Festivalorganisator is in geval van verlies of diefstal nooit verplicht om Jou een nieuwe Treasure Case en/of Tomorrowland Bracelet te bezorgen. Evenmin kan een terugbetaling worden geëist.

4.      ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

4.1    Voor aankopen bij de Festivalorganisator (via het platform See Tickets) kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

Voor aankopen bij Global Journey (TL Travel) wordt het annulatie- en terugbetalingsbeleid integraal beheerst door TL Travel’s specifieke voorwaarden voor Global Journey. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

5.        IMAGE RIGHTS

5.1      Door het Festivalterrein en DreamVille te betreden geeft iedereen zijn of haar uitdrukkelijke toestemming dat hij of zij gefotografeerd en gefilmd kan worden ("Opname") en dat deze Opnames opgeslagen en verspreid kunnen worden. Dit omvat elke film, fotografie, audio en/of audiovisuele transmissie of opname.

5. 2     Bij aankoop van Festivalproducten en/of -diensten en/of het bijwonen van het Festival en/of DreamVille, ga Je akkoord met, machtig en verleen Je het recht op het gebruik van Jouw beeld, naam en stem als onderdeel van de Opnames, gratis en zonder beperking, en zonder misbruik van beeld of enige andere schending van rechten te kenmerken, gezien het feit dat het Festival en DreamVille kan worden gefilmd, opgenomen of gefotografeerd, naar goeddunken van de Festivalorganisator, voor latere publicatie, uitzending, heruitzending, reproductie of distributie op TV, VOD, bioscoop, radio, internet, streaming, reclame of enige andere communicatiemiddelen, DVD en home-videoproductie door de Festivalorganisator of door derden, naar goeddunken van de Festivalorganisator.

5.3      De Festivalorganisator kan deze Opnames ook gebruiken voor promotie van en verslaggeving over Tomorrowland Belgium, met als doel de veiligheid van het Festival te waarborgen en/of deze te verstrekken aan de autoriteiten met als doel onderzoek te doen naar illegale activiteiten en als middel om de verantwoordelijken te identificeren, op te sporen en te faciliteren bij het opleggen van sancties.

6.      AANSPRAKELIJKHEID

6.1   Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

6.1.1   Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het Festivalterrein en/of DreamVille geweigerd of van het Festivalterrein en/of DreamVille verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

6.1.2   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival en/of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld bij verkoop van drugs op het Festival en/of DreamVille of bracelet fraude).

Vervolging

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste tickets met betrekking tot het Festival en Tomorrowland Bracelets en elke persoon die deze Voorwaarden niet naleeft te (laten) vervolgen.

6.2   Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

6.2.1   De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een fout door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) schade en verlies veroorzaakt door Overmacht, (ii) gevolgschade en (iii) schade veroorzaakt door wangedrag, roekeloosheid of ernstige tekortkoming door de schadelijdende partij.

6.2.2   De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of enige ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

7.      RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN DE FESTIVALORGANISATOR

Om veiligheidsredenen, wegens onvoorzienbare omstandigheden, Overmacht of andere aantoonbare dwingende reden heeft de Festivalorganisator het recht om:

 • het Festival te annuleren of uit te stellen, geheel of gedeeltelijk;
 • het Festival en/of de DreamVille ervaring te onderbreken of stop te zetten;
 • op elk moment voertuigen te inspecteren;
 • de Festivalbezoekers tijdelijk verplicht op het Festivalterrein of DreamVille te houden;
 • het Festivalterrein en/of DreamVille geheel of gedeeltelijk te evacueren;
 • toegang tot het Festivalterrein en/of DreamVille te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsticket;
 • wijzigingen aan te brengen aan parkings, planningen, attracties en/of enige andere inhoud van de Festivalproducten en/ -diensten.
8.      ANNULATIE / UITSTEL

Indien het Festival wordt geannuleerd of uitgesteld, heb Je recht op compensatie met betrekking tot de aangekochte Festivalproducten en/of -diensten conform de toepasselijke wetgeving, doch geen recht op compensatie van enige andere (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade.

In het geval dat de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten onderdeel uitmaakt van een grotere samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het Festival, prevaleren de voorwaarden met betrekking tot annulering en/of uitstel van het Festival onder die overeenkomst boven de annulerings- en uitstelbepalingen in deze Voorwaarden.

9.       FESTIVALPRODUCTEN EN/-DIENSTEN DIE BIJ DE FESTIVALORGANISATOR ZIJN GEKOCHT

9.1      See Tickets platform

9.1.1   Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via een Tomorrowland Account en via het platform See Tickets. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:

 • Toegangsticket voor het Festival en/of DreamVille
 • Vouchers uitgegeven door de Festivalorganisator (bv. restaurant, kluisjes, parking of andere vouchers die worden aangeboden).

9.1.2   De Voorwaarden en het privacybeleid van de Festivalorganisator en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van See Tickets worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

9.2      Pearls

9.2.1   Pearls kunnen worden gekocht via een Cashless Account en bij cashless customer service punten op het Festival en op een Tomorrowland Bracelet worden geüpload. De aankoop en het gebruik van Pearls zijn onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 3, die beschikbaar zijn gesteld in volledige tekst en die moeten worden aanvaard voordat een online top-up aankoop kan worden gedaan. De voorwaarden voor cashless betalingen zullen ook beschikbaar worden gesteld bij de cashless customer service punten op het Festival. Wie zijn/haar eerste Pearls koopt via een dergelijk cashless customer service punt op het Festival, wordt geacht deze voorwaarden voor cashless betalingen te hebben aanvaard.

9.3      Uitgaven

Klanten en Festivalbezoekers aanvaarden dat er geen gedetailleerde facturen betreffende individuele uitgaven gedaan op het Festival en/of DreamVille kunnen worden gemaakt en/of ontvangen, en dit ongeacht de betalingswijze.

10.      GLOBAL JOURNEY

Wanneer Je een Global Journey Package aankoopt, is TL Travel (en niet de Festivalorganisator) Jouw contractant. Je gaat desgevallend een overeenkomst aan met TL Travel.

Voor aankopen van Global Journey Packages zijn de bijzondere verkoopsvoorwaarden voor Global Journey van toepassing en prevaleren zij in geval van onduidelijkheid of tegenspraak met deze Voorwaarden (bijv. voor annulering en terugbetaling). De Festivalorganisator is in dat kader vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van Jou.

11.      FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN AANGEKOCHT BIJ TL TRAVEL

11.1.   Wanneer Je Festivalproducten en/of -diensten via een Travel Partner koopt, is de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) Jouw contractant. Je gaat een overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de aankoop, evenals aan deze Voorwaarden. In geval van conflict of onduidelijkheid hebben de voorwaarden uit de overeenkomst tussen Jou en de Travel Partner voorrang op de huidige Voorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Travel Partner om Jou een exemplaar van de toepasselijke voorwaarden te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst met Jou. De Festivalorganisator is in dat kader vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van Jou.

11.2   Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.

12.      PRIVACY

12.1   Bij de aankoop en/of het gebruik van Festivalproducten en/of -diensten worden persoonsgegevens verwerkt conform de privacy policy van de Festivalorganisator, zoals beschikbaar op www.tomorrowland.com.

12.2   Bij de aankoop via een Travel Partner, ben Je onderworpen aan de privacy policy van de betreffende partij. De Festivalorganisator heeft geen controle over de informatie die Je daar invoert en hoe deze wordt verwerkt en is hiervoor geenszins verantwoordelijk. Het is Jouw verantwoordelijkheid om hier bedachtzaam mee om te gaan en de privacy policy van deze derde partijen zorgvuldig te lezen alvorens deze te accepteren.

13.      TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTBANK EN ODR

13.1   Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.

13.2   Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Antwerpen, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De Festivalorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.

13.3   De Festivalorganisator informeert Je hierbij over het bestaan van het platform 'Online Dispute Resolution' van de Europese Unie. Ingeval van een geschil kan de Festivalbezoeker een verzoek voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting aanvragen via http://ec/europa.eu/odr

14.      OVERIGE BEPALINGEN

14.1    Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

BIJLAGE 1: TOEGANG TOT HET FESTIVAL

1.        Openingsuren van het Festival

1.1      De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

Weekend 1

 • Vrijdag 19 juli 2024: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 20 juli 2024: 12u00 - 01u00
 • Zondag 21 juli 2024: 12u00 - 00u00

Weekend 2

 • Vrijdag 26 juli 2024: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 27 juli 2024: 12u00 - 01u00
 • Zondag 28 juli 2024: 12u00 - 00u00

1.2      De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

1.3      Met een gevalideerde Tomorrowland Bracelet kan de Festivalbezoeker op vrijdag en zaterdag tot 22:00 uur inchecken; na 22:00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden. Op zondag kan de Festivalbezoeker inchecken tot 21:00 uur, na 21:00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die op vrijdag of zaterdag na 22:00 uur en zondag na 21:00 uur aankomen, de toegang tot het Festivalterrein te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

1.4      Openingsuren DreamVille

DreamVille is open:

 • Weekend 1: van donderdag 18 juli 2024 tot maandag 22 juli 2024
 • Weekend 2: van donderdag 25 juli 2024 tot maandag 29 juli 2024

Inchecken:

Inchecken is mogelijk van donderdag 11:00 uur tot zaterdag 12:00 uur.

Inchecken is niet mogelijk op zondag.

Uitchecken:

Uitchecken is mogelijk tot maandag 12:00 uur. Alle bezoekers moeten het terrein van DreamVille verlaten vóór maandag 12:00. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

Alleen bezoekers die in het bezit zijn van een Tomorrowland Bracelet met toegangsrechten voor DreamVille krijgen toegang tot het terrein van DreamVille.

2.        Festivalprogramma

2.1       De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het programma van het Festival te wijzigen of aan te passen en om podia van het Festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald of omgeruild.

 

BIJLAGE 2: HUISREGELS

Tomorrowland wil een veilige plaats zijn, waar iedereen zich welkom en comfortabel voelt, waar niemand geconfronteerd wordt met discriminatie of intimidatie. We wensen dat iedereen, ongeacht gender, geaardheid, cultuur, religie, ethniciteit of beperkingen, zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en respectvol behandeld wordt op het Festival. Om dit te kunnen bewerkstelligen verwachten we dat alle bezoekers zich verantwoordelijk gedragen en gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers van Tomorrowland 2024 (de ‘Huisregels’). Tracht steeds de beste versie van jezelf te zijn!

De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Festival geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.

TICKETS EN BRACELETS

 • Tickets voor het Festival en/of Tomorrowland Bracelets zijn in beginsel niet terugbetaalbaar of omruilbaar.
 • In geval van verlies of diefstal van tickets voor het Festival en/of Tomorrowland Bracelets worden deze niet vervangen of terugbetaald.
 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten. Festivalbezoekers die in 2005 geboren zijn, krijgen toegang tot het Festival, ook als de leeftijd van 18 jaar pas na het Festival wordt bereikt.
 • De Festivalorganisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of het scannen van de Tomorrowland Bracelet. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd.
 • Tickets voor het Festival, voor DreamVille en/of Tomorrowland Bracelets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator.
 • Tickets voor het Festival, voor DreamVille en/of Tomorrowland Bracelets mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Festivalorganisator of officiële ticketverkoper. Tickets voor het Festival en/of DreamVille die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Festivalorganisator en/of officiële ticketverkoper worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival en/of DreamVille. De Festivalorganisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor het Festival te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod deze tickets voor het Festival te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper.
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het ticket voor het Festival en/of DreamVille.
 • Vervalsing van tickets, Vouchers en/of Tomorrowland Bracelets zal worden vervolgd.
 • Bezoekers mogen geen zones betreden waarvoor hun Tomorrowland Bracelet geen toegang verleent (bijvoorbeeld DreamVille, de comfortzone, perszones, backstage, de ‘front of house’-/regiezone, podia, enz.);

TOEGANGSCONTROLE 

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het Festivalterrein of DreamVille, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de bezoekers in gevaar kunnen brengen.
 • De toegang tot het Festivalterrein en/of DreamVille kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het Festivalterrein en/of DreamVille worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker, naar oordeel van de Festivalorganisator of zijn vertegenwoordigers, redelijkerwijze een gevaar voor zichzelf en/of de andere aanwezigen is of zou kunnen vormen, in het bijzonder indien de bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):

    o   onder invloed is van alcohol of drugs;

    o   in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;

    o   eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Festivalorganisator of andere autoriteiten;

    o   gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;

    o   het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;

    o   in het bezit is van verboden voorwerpen;

    o   weigert zich te laten fouilleren door bevoegd beveiligingspersoneel;

    o   weigert of nalaat de Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het Festivalterrein en/of DreamVille impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het het Festivalterrein en/of DreamVille wil betreden, kan worden gefouilleerd door bevoegd beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het Festivalterrein en/of DreamVille, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Bevoegd beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de houder en/of eigenaar ervan de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Er wordt desgevallend geen enkele terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het Festivalterrein en/of DreamVille moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het Festivalterrein en/of DreamVille, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:

    o   om het Festival te onderbreken of stop te zetten;

    o   om te voorkomen dat bezoekers het Festivalterrein en/of DreamVille verlaten tot nader order;

    o   om bezoekers te vragen het Festivalterrein en/of DreamVille te verlaten;

    o   om bezoekers de toegang tot het Festivalterrein en/of DreamVille te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.

 • Het is bezoekers van Tomorrowland en/of DreamVille niet toegestaan:

    o   om zones te betreden waarvoor hun Tomorrowland Bracelet geen toegang verleent (DreamVille, de comfortzone, perszones, backstage, de ‘front of house’-/regiezone, podia, enz.);

    o   om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Festivalterrein te klimmen;

    o   om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;

    o   om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;

    o   om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Festivalorganisator;

    o   voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;

    o   om te roken op plaatsen waar dit verboden is, in het bijzonder in tenten, gebouwen en andere indoorlocaties;

    o   om in het openbaar te urineren, behalve op de daartoe voorziene plaatsen;

    o   om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;

    o   om een voertuig zonder officiële toestemming van de Festivalorganisator te parkeren. Auto’s kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar/gebruiker;

    o   om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;

    o   om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van de Festivalorganisator, diens medewerkers en/of diens leveranciers te stelen;

    o   om open vuur te maken;

    o   om aan crowd surfing of stage diving te doen;

    o   om u schuldig te maken aan enige (zeden)misdrijven;

    o   om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het Festivalterrein en/of DreamVille:

    o   zelf eten en drinken meebrengen naar het Festivalterrein;

    o   zelf eten en drinken in glas meebrengen naar DreamVille;

    o   drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;

    o   deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml

    o   andere voorwerpen (paraplu’s, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;

    o   projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;

    o   brandbare producten of materialen en spuitbussen;

    o   pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);

    o   andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, …);

    o   banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;

    o   dieren (behalve blindengeleidehonden);

    o   vlaggen en/of shirts van voetbalclubs;

    o   drones;

    o   enige andere voorwerpen die de Festivalorganisator of zijn vertegenwoordigers gevaarlijk achten voor de organisatie en doorgang van het Festival en/of andere aanwezigen.

 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het Festivalterrein en/of DreamVille:

    o   blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;

    o   eigen eten en drinken enkel op DreamVille, op voorwaarde dat ze niet in glas zijn verpakt;

    o   De maximale toegestane hoeveelheid drank op DreamVille is 6 blikjes alcoholische drank (max. 50 cl per blikje) en 6 blikjes of plastic flessen frisdrank of energiedrank (max. 50 cl per blikje/plastic fles) per persoon, een onbeperkt aantal flessen water. Alleen gesloten verpakkingen zijn toegestaan;

    o   wegwerp- of pocketfototoestellen;

    o   plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;

    o   zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;

    o   verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.

    o   Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

 • Het is verboden om open vuur te maken.
 • Om de veiligheid van het Festival en de andere aanwezigen te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.
 • De richtlijnen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen steeds onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke producten heeft het beveiligingspersoneel het recht de betreffende persoon te stoppen en te fouilleren.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • Tomorrowland heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om drugs bij zich te hebben, te gebruiken en/of te dealen op het Festivalterrein en op DreamVille. Indien u daarop wordt betrapt, wordt je van het terrein van het Festival en/of DreamVille verwijderd en wordt je niet opnieuw toegelaten. Dit beleid wordt streng toegepast. Incidenten met betrekking tot het gebruik, dealen en/of bezitten van drugs worden aan de politie overgedragen. Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs in speciale drugstonnen te deponeren voordat ze het Festivalterrein betreden zonder dat dit (gerechtelijke) gevolgen heeft.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het Festivalterrein en/of DreamVille. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het Festivalterrein en/of DreamVille verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het Festivalterrein en/of DreamVille.

GEZONDHEID VAN BEZOEKERS

Elke bijzondere medische aandoening moet onmiddellijk worden gemeld aan de Festivalorganisator door zich te begeven naar de EHBO-tenten, of, indien bekend vóór het betreden van de Festival Site en/of DreamVille, door een schriftelijke mededeling aan info@tomorrowland.com, met de toelichting en het officiële medische rapport en voorgeschreven behandeling en medicatie, in het Engels, Nederlands of Frans of vertaald naar een van deze talen door een officiële vertaler. Je kan ook steeds hulp vragen aan het Festival/DreamVille personeel of de security om naar de EHBO-tenten op het Festivalterrein of DreamVille te worden gebracht (indien van toepassing).

Gecontroleerde medicatie

De categorie 'gecontroleerde medicatie' verwijst naar medicatie die een stof bevat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 06/09/2017 tot regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen. De producten waarnaar wordt verwezen in dit Koninklijk Besluit zijn terug te vinden in de bijlagen bij dit besluit. Omwille van de generische structuurindeling is het niet mogelijk om een limitatieve lijst van deze stoffen weer te geven. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt wel een indicatieve, niet-limitatieve lijst van deze stoffen ter beschikking, die regelmatig wordt bijgewerkt, via deze link.

Iedereen die gecontroleerde medicatie meeneemt naar of gebruikt op het Festival en/of DreamVille moet zich als dusdanig identificeren aan de ingang van het Festival en/of DreamVille en het originele medische voorschrift voorleggen, met de naam van de patiënt, de betreffende medicatie en de voorgeschreven dosering en ondertekend door de behandelende arts, en de respectievelijke medicatie, in overeenstemming met het voorschrift en in hoeveelheid compatibel met de periode van verblijf op het Festival, resp. DreamVille. Het document moet uitdrukkelijk de dosering vermelden die voor de patiënt is aangegeven, daarom worden alleen de medicijnen en hoeveelheden toegestaan die in het recept zijn aangegeven.

Patiënten die spuiten moeten gebruiken en/of medicijnen in de koelkast moeten bewaren, moeten dit ook melden aan de Festivalorganisator bij binnenkomst op het Festival resp. DreamVille met het originele doktersvoorschrift en de benodigde materialen. De medische diensten zullen aangeven hoe te handelen om alle medicatie en benodigde materialen veilig opgeborgen en in de juiste gebruiksomstandigheden te houden.

Voor degenen die verblijven in DreamVille, zal de toegestane hoeveelheid in verhouding staan tot de 5 (vijf) dagen van het verblijf op de camping. Voor de anderen is de toegestane hoeveelheid de voorgeschreven hoeveelheid voor die specifieke dag.

Alle gecontroleerde medicatie kan worden onderzocht door het medische team van het Festival.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan regels, wetgeving en/of overheidsinstructies met betrekking tot het gebruik, bezit en/of bij zich dragen van medicijnen die van toepassing kunnen zijn in België of andere (transit)landen waar de Festivalbezoeker zich begeeft. Zo kunnen bijvoorbeeld voor jouw reis en toegang tot België (of transitlanden) aanvullende of afwijkende regels, wetgeving en/of overheidsinstructies van toepassing zijn. Elke Festivalbezoeker is individueel en als enige verantwoordelijk voor de verificatie en naleving van dergelijke regels, wetgeving en instructies.

OTC-medicatie

De categorie 'over the counter' (OTC) medicatie verwijst naar medicatie die geen stoffen bevat die worden genoemd in het Koninklijk Besluit van 06/09/2017 tot regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen en die zonder medisch voorschrift rechtstreeks en vrij (zonder voorschrift) in de winkel kunnen worden gekocht, zoals aspirine, antigriepmiddelen en bepaalde pijnstillers.

Festivalbezoekers die OTC medicatie bij zich hebben, moeten deze medicatie ook aangeven bij de ingang van het Festival en/of DreamVille en mogen binnen met een hoeveelheid die overeenkomt met normaal dagelijks gebruik voor één persoon, in overeenstemming met de bijsluiter van de medicatie. In het geval van vloeibare OTC-medicijnen moeten deze in de originele verpakking worden aangeboden bij de ingang van het Festival en/of DreamVille.

Alle OTC-medicatie kan worden onderzocht door het medische team van het Festival.

Allergieën

Festivalbezoekers die lijden aan allergieën voor bepaalde medicijnen of andere stoffen moeten een identificatie van deze aandoening bij zich dragen, hun begeleiders op de hoogte houden van de situatie en hun aandoening onmiddellijk doorgeven aan het medische team van het Festival, in geval van nood.

Voedselintoleranties

In het geval dat de Festivalbezoeker een specifieke medische dieetbeperking heeft (naar behoren aangetoond door een medisch rapport), of als de Festivalbezoeker een ernstige aangetoonde intolerantie heeft voor bepaalde soorten voedsel en daarom zijn/haar eigen voedsel moet meenemen omdat het voedsel dat wordt aangeboden door het Festival niet voldoet aan zijn/haar behoeften, is het de Festivalbezoeker toegestaan zijn/haar eigen voedsel mee te nemen.

Dergelijke aandoeningen moeten naar behoren worden aangetoond door een medisch rapport of recept in het Nederlands, Frans of Engels, geldig in België, dat op elk moment kan worden gevraagd, inclusief tijdens de fouillering voor je toegang tot het Festival en/of DreamVille.

We herinneren je eraan dat dit geen discretionaire houding is van de Festivalorganisator, maar zorg die voldoet aan de eisen van controle en verantwoordelijkheid voor eten en drinken van het gezondheidstoezicht, om het welzijn van alle festivalbezoekers te garanderen.

Personen met een handicap en speciale noden

Tomorrowland stelt alles in het werk om het Festival toegankelijk te maken voor bezoekers met speciale noden. We besteden veel aandacht aan de toegankelijkheid van het Festivalterrein en zijn omgeving en zijn altijd op zoek naar verbetering van deze omstandigheden. Overal op het terrein is extra bestrating aangebracht om het Festivalterrein goed toegankelijk te maken voor bezoekers met een beperking.

Bezoekers met een handicap kunnen het Festivalterrein betreden via een lift. Zij mogen in de lift vergezeld worden door maximaal twee begeleiders. Deze begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldige Tomorrowland Bracelet op hun naam.

Op vertoon van de parkeerkaart (blauwe kaart) voorzien wij speciale voorbehouden plaatsen voor bezoekers met een handicap. Gelieve ons op voorhand te verwittigen indien je gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar support@tomorrowland.com.

Geleidehonden zijn welkom op het Festivalterrein. Zorg ervoor dat ze gemakkelijk herkenbaar zijn.

Op het Festivalterrein en in DreamVille zullen aangepaste toiletten worden geplaatst op specifieke locaties.

Er is een specifieke kampeerzone voor Festivalbezoekers met een handicap en/of speciale noden in DreamVille. Laat het ons van tevoren weten als je hier gebruik van wilt maken.

Neem voor specifieke services contact op met info@tomorrowland.com.

Borstvoeding en kolven

Festivalbezoekers die tijdens hun bezoek aan het Festival en/of DreamVille moeten kolven, kunnen dit met hun persoonlijke apparatuur doen bij de EHBO-posten op het Festival en/of DreamVille. Festivalbezoekers dienen zelf kolfmateriaal en -apparatuur mee te nemen. De afgekolfde melk kan worden bewaard bij de EHBO-post.

Medische zorgen

Tomorrowland beschikt over een medische spoeddienst die compatibel is met de omvang van het Festival en DreamVille. Door het Festival en/of DreamVille bij te wonen, stemt de Festivalbezoeker ermee in eerste hulp te ontvangen en, indien van toepassing, te worden overgebracht naar een ziekenhuis in de regio om behandeld te worden in het geval van een medische gebeurtenis op het Festivalterrein en/of DreamVille indien de medische professionals dit geschikt en noodzakelijk achten.

Festivalbezoekers erkennen en zijn zich ervan bewust dat er gevaren en risico's van lichamelijk letsel of ziekte zijn en dat, ondanks de beste inspanningen van de Festivalorganisator, niet alle risico's volledig kunnen worden geëlimineerd. Door het betreden van de Festival Site en/of DreamVille, gaat u er vrijwillig mee akkoord om dergelijke risico's op zich te nemen en om mee te werken aan het minimaliseren van dergelijke risico's.

HET FESTIVALTERREIN - SCHADE AAN MATERIALEN

 • Recreatiedomein 'De Schorre', de locatie van Tomorrowland, is een natuurgebied. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het Festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken. 'Love Tomorrow'.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van Tomorrowland een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van Tomorrowland mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële merchandise Tomorrowland Store' is alleen te koop op het Festival, in DreamVille, de officiële webshop van Tomorrowland (store.tomorrowland.com) en in geselecteerde verkooppunten.

FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN - CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival en/of DreamVille te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door WEAREONE.world BVBA en haar partners.
 • Camerabewaking op Tomorrowland en/of in DreamVille wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 
 • Digitale fotocamera's en/of videocamera's zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op de verschillende social media-kanalen!

TOILETTEN

Gebruik van de toiletten is gratis op Tomorrowland en/of in DreamVille. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival en/of DreamVille.

ROKEN

Het is verboden om in binnenruimtes (zoals tenten, gebouwen en indoorlocaties) te roken.

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Festival flyers te verspreiden of posters op te hangen. Bezoekers die hun eigen evenementen willen promoten, kunnen een advertentie plaatsen in de Tomorrowland-krant die tijdens het Festival onder de bezoekers wordt verspreid. Meer informatie vindt u op promotion@tomorrowland.com.

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM

Verboden handelingen

Crowd surfing, stage climbing en stage diving zijn verboden op het Festival. Verwijdering van het Festivalterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.

Bezoekers van het Festival en/of DreamVille mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

De artiesten en de organisatoren van Tomorrowland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

Er is parkeergelegenheid in de buurt van het Festivalterrein en DreamVille. Tijdens de vouchersale kunt u ook een parkeerticket kopen waarmee u op een van de parkings kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling ontvangt u een voucher die u kunt gebruiken om uw auto te parkeren. De periode voor de vouchersale zal worden aangekondigd op onze website.
De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Festivalorganisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar support@tomorrowland.com.
 • Mensen met een beperking kunnen het Festivalterrein betreden via een lift. Zij mogen in de lift begeleid worden door maximaal twee begeleiders. Deze begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldige Tomorrowland Bracelet, geregistreerd op hun naam.
 • Op het hele terrein is extra verharding aangebracht om het Festivalterrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

 

BIJLAGE 3: CASHLESS BETALINGEN

Tomorrowland 2024 is een cashless festival. Als je Pearls voor het Festival koopt bij de Festivalorganisator moet je uitdrukkelijk akkoord gaan met de onderhavige bijzondere voorwaarden – Cashless betalingen van de Festivalorganisator ("Bijzondere Voorwaarden"). Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kan je geen Pearls voor het Festival kopen.

Termen die niet beschreven staan in deze Bijzondere Voorwaarden hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 (hier beschikbaar - www.tomorrowland.com) die ook van toepassing zijn op jouw aankoop. In geval van tegenstrijdigheid primeren steeds deze Bijzondere Voorwaarden.

De huidige Bijzondere Voorwaarden voor cashless betalingen zullen ook ter beschikking worden gesteld aan de cashless customer service punten op het Festival. Iedereen die zijn/haar eerste Pearls koopt via dergelijke top-up punten op het Festival wordt geacht deze voorwaarden voor cashless betalingen te hebben aanvaard.

Lees deze bijzondere voorwaarden zorgvuldig door voordat je jouw aankoop afrondt.

1.       Cashless - algemeen

1.1   ‘Cashless betalingen’ is de betalingsmethode die gebruikt wordt op het Festival en in DreamVille. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethoden toe te staan, zoals contante betalingen en/of betalingen via andere elektronische apparaten, naar eigen goeddunken.

1.2   'Pearl' is de officiële munteenheid op het Festival en in DreamVille. Festivalbezoekers kunnen 'Pearls' kopen via het Tomorrowland cashless systeem door een online top-up transactie via de Cashless Account of een top-up transactie op het Festival. De Pearls worden dan geactiveerd op de betreffende drager (Tomorrowland Bracelet of cashless card). De waarde van één (1) Pearl wordt gecommuniceerd aan de Festivalbezoeker (op www.tomorrowland.com en via de Tomorrowland Account) zodra Pearls kunnen worden gekocht.

1.3   De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als het cashless systeem niet, niet zonder gebreken of slechts gedeeltelijk werkt tijdens het Festival. De Festivalorganisator zorgt in dat geval voor een back-up scenario voor de Festivalbezoekers, bijvoorbeeld door betaalmunten te voorzien.

1.4   De Festivalorganisator zal geen gedetailleerde facturen opmaken betreffende individuele uitgaven op het Festival en/of DreamVille via cashless betalingen.

2.      Cashless - geschillen over transacties

2.1   Top-up transacties

2.1.1 Alle problemen met betrekking tot online top-up transacties moeten onmiddellijk worden gemeld aan cashless@tomorrowland.com. Klachten met betrekking tot online transacties worden tot drie maanden na afloop van het Festival aanvaard. Festivalbezoekers worden verzocht om de nodige ondersteunende documentatie bij te voegen, wanneer zij met de Festivalorganisator communiceren over dergelijke problemen.

2.1.2 Festivalbezoekers moeten problemen met top-up transacties die op het Festival plaatsvinden, zowel melden aan een cashless customer service punt op het Festival, als ze per e-mail opsturen naar cashless@tomorrowland.com. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om klachten te weigeren als er geen bewijs of documentatie met betrekking tot het probleem en/of geschil is ingediend. Festivalbezoekers kunnen via hun Cashless Account top-up transacties volgen. Aangezien er een vertraging kan zitten op de verwerking van top-up transacties die worden uitgevoerd op het Festival (offline), kan de update van de informatie in je Cashless Account eveneens vertraagd zijn.

2.2   Andere transacties

Alle andere transactieproblemen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het cashless customer service punt op het Festival.

2.3   Ondersteuning in geval van verlies of diefstal van de waarde

2.3.1 De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de cashless drager (Tomorrowland Bracelet of cashless card) waarop de 'Pearls' worden opgeladen nadat die drager aan de Festivalbezoeker is geleverd.

2.3.2 In geval van verlies of diefstal kunnen Festivalbezoekers hun cashless drager deactiveren via hun Cashless Account of door om hulp te verzoeken bij een cashless customer service punt op het Festival.

2.4   Refunds

2.4.1 Met uitzondering van de Bonus Pearls, i.e. Pearls die door de Festivalorganisator gratis worden opgeladen omwille van de aankoop van een bepaald volume Pearls, en de Pearls die door de Festivalorganisator zijn voorgeladen, dewelke allebei niet terugbetaalbaar zijn, kunnen Pearls enkel na afloop van het Festival worden terugbetaald. De Festivalorganisator betaalt dus geen enkele Pearl terug tijdens het Festival (zelfs niet als een Festivalbezoeker de toegang tot het Festival wordt geweigerd).

2.4.2 Alle refunds zijn onderworpen aan een refund fee, die gecommuniceerd wordt aan de Festivalbezoeker op www.tomorrowland.com zodra Pearls kunnen worden gekocht. Bonus Pearls en Pearls die werden voorgeladen door de Festivalorganisator kunnen niet worden aangewend voor de betaling van de refund fee.Automatische refunds

Automatische refunds

2.4.3 Alle online top-up transacties via de Cashless Account worden automatisch terugbetaald indien ze geïmplementeerd zijn door internationale merken. De internationale merken zijn: Bancontact, iDeal, VISA en Mastercard. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om betalingsmethoden toe te voegen of te verwijderen indien nodig.

2.4.4 De Festivalorganisator streeft ernaar om de automatische refunds uit te voeren binnen 7 dagen na afloop van het Festival. Die timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden volgens dezelfde betalingsmethode uitgevoerd als diegene die gebruikt is voor de online top-up. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode, hangt af van de munteenheid, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.

2.4.5 Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund, gebeuren automatisch. De Festivalorganisator kan niet bepaalde betalingen manueel blokkeren, noch is de Festivalorganisator gemachtigd om de betalingswijze van de refund te wijzigen.

Manuele refunds

2.4.6 Manuele refunds zijn van toepassing op alle bedragen die via een cashless customer care punt op het Festival op de cashless drager worden opgeladen.

2.4.7 Manuele refunds kunnen worden aangevraagd tot 12 augustus 2024, 23:59 CET door indiening van het refund formulier dat beschikbaar zal zijn in het Cashless Account. Aanvragen voor refund die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen. Festivalbezoekers wordt aangeraden om maximaal gebruik te maken van online top-ups.

2.4.8 De Festivalorganisator streeft ernaar om binnen vijftien (15) werkdagen na afloop van de registratieperiode voor deze refunds te starten met het refund proces. Deze timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden uitgevoerd met behulp van de betalingsmethode die door de Festivalbezoeker is vermeld in het 'manual refund formulier'.

2.4.9 Omdat manuele refunds individueel worden verwerkt, is er een minimale verwerkingstijd tussen de notificatie van het cashless systeem en de effectieve betaling. Deze verwerkingstijd zal ongeveer drie bankwerkdagen in beslag nemen.

2.4.10 De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld binnen de vereiste verwerkingstijd. De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen refund methode.

2.4.11 Festivalbezoekers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste refund informatie aan de Festivalorganisator. Indien Festivalbezoekers de Festivalorganisator niet de juiste informatie geven, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om de terugbetaling niet uit te voeren.

2.4.12 NON SEPA-refunds zijn onderworpen aan extra bankkosten van € 7,00, die in mindering worden gebracht van het terugbetalingsbedrag. Deze betalingen vereisen een extra verwerkingstijd van minstens drie bankwerkdagen en zijn onderworpen aan extra bankkosten die worden opgelegd door de verkrijgende bank. Deze kosten worden betaald door de Festivalbezoekers.

3.      Derde dienstverleners

3.1   Het cashless payment systeem van Tomorrowland wordt de Festivalbezoekers aangeboden met de steun van externe leveranciers/betalingsproviders.

4.      Overige

4.1   Gelieve steeds de meeste recente versie van deze Bijzondere Voorwaarden, alsook van de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 te consulteren.

4.2   Indien je vragen hebt over de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden kan je contact opnemen met info@tomorrowland.com

 

BIJLAGE 4: ADD-ON SALE

Als je vouchers voor het Festival koopt, moet je uitdrukkelijk akkoord gaan met de onderhavige bijzondere voorwaarden - voucherverkoop van de Festivalorganisator ("Bijzondere Voorwaarden"). Als je niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden, kun je geen vouchers voor het Festival kopen.

Termen die niet beschreven staan in deze Bijzondere Voorwaarden hebben de betekenis die eraan gegeven wordt in de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 (hier beschikbaar - www.tomorrowland.com) die ook van toepassing zijn op jouw aankoop. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren steeds deze Bijzondere Voorwaarden.

Gelieve deze Bijzondere Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens uw aankoop af te ronden.

1.     Algemeen

1.1   Een Tomorrowland Voucher is een document betreffende een additionele aankoop, uitgegeven door de Festivalorganisator of een onafhankelijke derde partij dat de houder daarvan recht geeft op bepaalde producten of diensten, zoals van toepassing (bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes en pendeldiensten) op of rond het Festivalterrein.

Als je Vouchers koopt, is de voormelde derde partij mogelijks jouw contractant. Je gaat desgevallend een overeenkomst met deze derde partij aan en bent onderworpen aan diens eigen voorwaarden voor de verrichte aankoop. Merk op dat deze voorwaarden desgevallend doorslaggevend zijn in geval van conflict of onduidelijkheid. De Festivalorganisator is in die situaties vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot de aangekochte diensten ten opzichte van jou.

1.2   Op de producten en/of diensten die via de Voucher worden aangeboden, kunnen ook specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Deze specifieke voorwaarden worden meegedeeld en moeten door de Klant worden aanvaard bij de aankoop.

1.3   Elke aankoop van Vouchers is definitief. Het is niet mogelijk om een Voucher te annuleren of te wijzigen. 

1.4   In geval van overmacht die de uitvoering van de diensten met betrekking tot de Voucher verhindert, zal de waarde van de Vouchers worden gecompenseerd conform de toepasselijke wetgeving. Er kan geen verdere schadevergoeding worden geëist.

2.     Overige
2.1   Gelieve steeds de meeste recente versie van deze Bijzondere Voorwaarden, alsook van de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 te consulteren.

2.2   Indien je vragen hebt over de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden kan je contact opnemen met info@tomorrowland.com

 

BIJLAGE 5: DREAMVILLE

Bij de aankoop van DreamVille Packages, moet Je uitdrukkelijk akkoord gaan met de huidige Bijzondere voorwaarden - DreamVille van de Festivalorganisator ("Bijzondere Voorwaarden"). Als Je niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden, kan Je geen DreamVille Packages kopen.

Termen die niet in deze Bijzondere Voorwaarden worden beschreven, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 (hier beschikbaar - www.tomorrowland.com) die ook van toepassing zijn op Jouw aankoop. In geval van tegenstrijdigheid primeren steeds deze Bijzondere Voorwaarden.

Gelieve deze Bijzondere Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens Jouw aankoop af te ronden.

1.      Algemeen

1.1   Tickets voor DreamVille kunnen alleen worden gekocht als onderdeel van een DreamVille Package of als onderdeel van een Travel Package, waarbij een specifiek type DreamVille-accommodatie wordt gecombineerd met een Full Madness Regular of Comfort Pass, waarmee toegang tot het Festival en bepaalde gebieden in DreamVille wordt verleend gedurende het hele Festivalweekend waarvoor de package is gekocht.

1.2   Een Magnificent Greens Package is geldig per PERSOON en niet per tent. Een Magnificent Greens Tent Package, Easy Tent Package, Easy Tent Supreme Package en DreamLodge Package is geldig per TENT, een Relax Room Package, Spectacular Relax Room Package, Kokono Package, Cabana Package, Ensuite Package of ander Montagoe Package is geldig per KAMER. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere DreamVille Packages aan te bieden dan de hier genoemde, waarvan de inhoud duidelijk zal worden gecommuniceerd via het betreffende Officieel Verkoopkanaal.

1.3   Bij de aankoop van een Magnificent Greens Package ben Je verzekerd van een plekje op de camping. Het is niet mogelijk om een specifieke plaats te reserveren.

1.4   Voertuigen, motorfietsen, aanhangwagens, caravans of campers zijn niet toegestaan in DreamVille.

1.5   Door een ticket te kopen voor een DreamVille Cabana, DreamLodge, Ensuite, Camp2Camp Friendship Area, Camp2Camp Pre-Pitched Area, Spectacular Relax Room, Supreme EasyTent, Spectacular DreamLodge, Relax Room, andere Montagoe Packages of Mansion, ga Je automatisch akkoord met de voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op deze accommodaties en die Je terugvindt op de betreffende pagina op de website.

1.6   Bij het uitchecken uit Jouw DreamVille-accommodatie, controleert de Festivalorganisator de staat van de accommodatie. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Jou de kosten aan te rekenen voor herstelling van schade, die door Jou is veroorzaakt aan de accommodatie. Alle materialen en bijbehorende prijzen zijn verkrijgbaar bij het onthaal van DreamVille.

In geval van schade behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om deze kosten onmiddellijk in rekening te brengen. Mocht deze schade na Jouw vertrek aan het licht komen, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om een factuur voor het bedrag naar het geregistreerde adres te sturen. Om deze situatie te voorkomen, wordt Je aangeraden om langs de onthaalbalie van DreamVille te gaan om uit te checken aan het eind van Jouw verblijf.

2.      Overige

2.1   Gelieve steeds de meeste recente versie van deze Bijzondere Voorwaarden, alsook van de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 te consulteren.

2.2   Indien je vragen hebt over de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden kan je contact opnemen met info@tomorrowland.com

BIJLAGE 6: BUSINESS PACKAGES

Bij de aankoop van Business Packages voor het Festival moet je uitdrukkelijk akkoord gaan met de onderhavige bijzondere voorwaarden – business packages van de Festivalorganisator ("Bijzondere Voorwaarden"). Als je niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden, kan je geen Business Packages voor het Festival kopen.

Termen die niet in deze Bijzondere Voorwaarden worden beschreven, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 (hier beschikbaar - www.tomorrowland.com) die ook van toepassing zijn op je aankoop. In geval van tegenstrijdigheid primeren steeds deze Bijzondere Voorwaarden.

Gelieve deze Bijzondere Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens je aankoop af te ronden.

1.      Algemeen

1.1   Business Packages zijn de Hospitality Packages, die onder deze naam te koop worden aangeboden via de Officiële Verkoopskanalen en zijn te onderscheiden van de Exclusive Packages. Business Packages kunnen alleen worden aangekocht door een rechtspersoon met een geldig BTW-nummer (de ‘Onderneming’). Een Business Package is inclusief niet-gepersonaliseerde toegangstickets voor het Festival en verleent toegang tot het Festival en de voorbehouden Hospitality ruimtes (The Balcony, The Lounge of Skybox, telkens inclusief drankjes en eten) over het hele terrein van het Festival. Business Packages zijn exclusief DreamVille-tickets.

1.2   Verlies of diefstal van het ticket valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming die het Business Package heeft gekocht en/of diens gasten, en geeft geen recht op terugbetaling of een nieuw ticket/Tomorrowland Bracelet.

1.3   De Onderneming is verplicht om een Business Package-aanvraag in te vullen om Business Packages te kopen. Er geldt altijd een minimale aankoopverplichting van 10 Business Packages. Een aankoop moet altijd worden goedgekeurd door de Festivalorganisator.

1.4   Een aangekocht Business Package geeft de Onderneming niet het recht om de Hospitality zone te gebruiken voor B2C-incentives van de Onderneming. Indien de Festivalorganisator enige vorm van (online) communicatie, reclame, wedstrijden of andere incentives met betrekking tot de Balcony, Lounge of Skybox zone door de Onderneming vaststelt, heeft de Festivalorganisator het recht om de tickets te annuleren en behoudt hij zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.

1.5   Een incentive met betrekking tot een Business Package is enkel toegestaan indien de Onderneming geen gebruik maakt van enige vorm van zichtbare commerciële communicatie met betrekking tot het Business Package.

1.6   Het is de Onderneming niet toegestaan om Business Packages door te verkopen en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de Business Packages en toegangstickets te annuleren en verdere schadevergoeding te eisen indien deze regel niet wordt nageleefd.

1.7   Tickets met betrekking tot Business Packages worden digitaal per mail naar de Main Buyer verstuurd. Houders van een Business Package ticket moeten hun e-ticket meebrengen naar de Hospitality zone bij de hoofdingang om toegang te krijgen tot het Festival en de Hospitality zone.

1.8   Business Packages zijn niet gepersonaliseerd en niet terugbetaalbaar.

1.9   Indien de aankoop van de Business Packages onderdeel uitmaakt van een grotere samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het Festival, prevaleren de voorwaarden met betrekking tot annulering en/of uitstel van het Festival uit hoofde van die overeenkomst boven de annulerings- en uitstelbepalingen in deze Bijzondere Voorwaarden.

2.      Betaling

2.1   Indien de aanvraag van de Onderneming voor een Business Package is goedgekeurd door de Festivalorganisator, ontvangt de Onderneming een pro forma factuur met betaalinstructie. Betaling moet uiterlijk zeven (7) dagen na verzending van deze pro forma factuur naar de Onderneming ontvangen zijn door de Festivalorganisator.

2.2   Bij niet-tijdige betaling zijn de bepalingen van de Belgische Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van toepassing.

2.3   Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Alle BTW en taksen zijn verschuldigd door de Onderneming. 

2.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om bij niet-tijdige betaling de betreffende bestelling te annuleren. In dergelijk geval heeft de Festivalorganisator het recht om een administratiekost van 10% van de prijs van de bestelde Business Packages aan te rekenen.

3.      Huisregels

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van de Hospitality zone een optimale ervaring hebben, worden ontblote lichaamsdelen niet getolereerd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de Huisregels van het Festival zoals opgenomen in Bijlage 2 bij de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024.

4.      Overige

4.1   Gelieve steeds de meeste recente versie van deze Bijzondere Voorwaarden, alsook van de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 te consulteren.

4.2   Indien je vragen hebt over de bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden kan je contact opnemen met info@tomorrowland.com

BIJLAGE 7: BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN BUURTVERKOPEN

Vanuit het Tomorrowland gedachtengoed ‘Love our Neighbours’ wenst de Festivalorganisator de gedomicilieerde inwoners van Boom, Rumst en de Rupelstreek de kans te geven het Festival te bezoeken. De Festivalorganisator organiseert daarom afzonderlijke Buurtverkopen. 

Bij de aankoop van tickets in het kader van Buurtverkopen, moet Je uitdrukkelijk akkoord gaan met de huidige Bijzondere verkoopsvoorwaarden – Buurtverkopen (“Bijzondere Voorwaarden”). Als Je niet akkoord gaat met deze Bijzondere Voorwaarden, kan Je geen tickets in het kader van Buurtverkopen kopen.

Termen die niet in deze Bijzondere Voorwaarden worden beschreven, hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 (hier beschikbaar – www.tomorrowland.com) die ook van toepassing zijn op Jouw aankoop in het kader van Buurtverkopen. In geval van tegenstrijdigheid primeren steeds deze Bijzondere Voorwaarden.

Gelieve deze Bijzondere Voorwaarden aandachtig te lezen alvorens Jouw aankoop af te ronden.

1.      Definities

1.1   Buurtverkopen: De bijzondere verkoopsmomenten voor Garantietickets, Voordeeltickets en Rupelstreektickets, dewelke specifiek worden ingericht en die voorbehouden zijn voor de gedomicilieerde inwoners in de betreffende gemeentes rondom het Festivalterrein. De praktische details van de Buurtverkopen (inclusief prijzen) worden voorafgaand aan de respectievelijke Buurtverkopen bekendgemaakt op de Buurtwebsite.

1.2   Garantietickets: De tickets waarvoor aan de gedomicilieerde inwoners van Boom of Rumst een garantie tot mogelijkheid tot aankoop wordt verstrekt, gedurende een specifieke verkoopperiode. Garantietickets omvatten enkel en alleen Full Madness Passes, en kunnen worden aangekocht aan de geafficheerde prijzen voor de Belgian pre-sales.

1.3   Voordeeltickets: Een beperkt aantal Festivaltickets die de gedomicilieerde inwoners van Boom of Rumst gedurende een specifieke verkoopperiode kunnen aankopen tegen een gereduceerde prijs (i.e. met korting op de geafficheerde prijzen voor de Belgian pre-sales, zoals op voorhand bekendgemaakt op de Buurtwebsite). 

1.4   Rupelstreektickets: Een beperkt aantal Festivaltickets die de gedomicilieerde inwoners van de Rupelstreek gedurende een specifieke verkoopperiode kunnen aankopen. Rupelstreektickets omvatten enkel en alleen Full Madness Passes en Magnificent Greens Passes en kunnen worden aangekocht aan de geafficheerde prijzen voor de Belgian pre-sales.

1.5   Rupelstreek: de gemeentes Aartselaar, Hemiksem, Niel, Schelle en Willebroek

1.6    Buurtwebsite: Voor gedomicilieerde inwoners van Boom en Rumst is dit https://www.tomorrowland.com/en/boom-rumst/welkom. Voor gedomicilieerde inwoners van de Rupelstreek is dit https://www.tomorrowland.com/en/rupelstreek/welkom

1.7   Full Madness Pass: Een ticket voor het Festival dat toegang geeft tot het Festival op vrijdag, zaterdag en zondag van het betreffende Festivalweekend (3 dagen in totaal). 

1.8   Magnificent Greens Pass: Een ticket voor het Festival dat toegang geeft tot het Festival op vrijdag, zaterdag en zondag van het betreffende Festivalweekend (3 dagen in totaal) en tot de Magnificent Greens Zone op DreamVille van donderdag tot en met maandag van het betreffende Festivalweekend (5 dagen in totaal).

2.      Algemeen

2.1   De Buurtverkopen zijn exclusief voorbehouden voor gedomicilieerde inwoners van Boom, Rumst en de Rupelstreek. 

2.2   De Festivalorganisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de aankoop van tickets in het kader van een Buurtverkoop door personen die niet aan voormelde domiciliëringsvoorwaarde voldoen te annuleren, alsook de toegang te weigeren aan personen die zich aanbieden met een ticket aangekocht in het kader van een Buurtverkoop maar die niet aan voormelde domiciliëringsvoorwaarde voldoen. 

2.3   Op de aankoop van tickets in het kader van een Buurtverkoop zijn zowel de huidige Bijzondere Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden Tomorrowland 2024 van toepassing. 

3.      Tickets

Voordeeltickets 

3.1   De Voordeeltickets worden aangeboden in een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account. 

3.2    Enkel de gedomicileerde inwoner van Boom of Rumst in kwestie kan een Voordeelticket aankopen en dit uitsluitend voor zichzelf. Voordeeltickets zijn persoonlijk. Het is niet mogelijk een Voordeelticket voor iemand anders aan te kopen of het aangekochte Voordeelticket aan iemand anders te geven. 

3.3   Elke gedomicilieerde inwoner van de gemeente Boom of Rumst die ten tijde van de betreffende verkoop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan tijdens de verkoopsperiode van Voordeeltickets maximaal één (1) Voordeelticket (zijnde een Full Madness Pass) aankopen. Indien Je desondanks deze restrictie toch méér dan één (1) ticket aankoopt, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor dit order, alsook al Jouw orders te annuleren.

3.4   Het is niet toegelaten zowel Voordeeltickets in het kader van de Buurtverkoop aan te kopen als andere tickets voor het Festival (incl. DreamVille Packages) tijdens dezelfde of een andere ticketverkoop. Indien Je bovenop een Voordeelticket nog een ander ticket voor het Festival (incl. DreamVille Packages), tijdens dezelfde of een andere verkoop hebt aangekocht, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor dit order, alsook al Jouw orders te annuleren. 

3.5   Bij de verkoop van Voordeeltickets worden er geen Tomorrowland Bracelets naar de Klant verzonden. De Klant dient zijn toegangsticket voor het Festival op te halen tijdens het afhaalmoment voor Buurtverkoop dat plaatsvindt in Provinciaal Domein De Schorre en waarvan op voorhand via de Buurtwebsite de datum en het tijdstip wordt gecommuniceerd. Aan de Boom/Rumst Box Office op het Festival zal de Klant zijn toegangsticket voor het Festival kunnen omruilen tegen een Tomorrowland Bracelet.

3.6   Voordeeltickets kunnen na aankoop niet via de Exchange Desk worden aangeboden voor doorverkoop. Indien Je na aankoop geen gebruik wenst te maken van Jouw Voordeelticket, kan Je, tot 31 maart 2024, een terugbetaling van Jouw Voordeeltickets aanvragen via buurt@tomorrowland.be. Voordeeltickets zijn verder niet in te wisselen, te annuleren of terugbetaalbaar. 

garantietickets

3.7   De Garantietickets worden aangeboden tijdens een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account.  

3.8   Enkel de gedomicileerde inwoner van Boom of Rumst in kwestie kan een Garantieticket aankopen en dit uitsluitend voor zichzelf. Garantietickets zijn persoonlijk. Het is niet mogelijk een Garantieticket voor iemand anders aan te kopen of het aangekochte Garantieticket aan iemand anders te geven.  

3.9   Elke gedomicilieerde inwoner van Boom of Rumst die ten tijde van de betreffende verkoop de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan tijdens de verkoopsperiode van Garantietickets maximaal één (1) Garantieticket, een Full Madness Pass, aankopen. Indien Je ondanks deze restrictie toch méér dan één (1) ticket aankoopt, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor dit order, alsook al Jouw orders te annuleren.

3.10   Het is niet toegelaten zowel Garantietickets in het kader van de Buurtverkoop aan te kopen als andere tickets voor het Festival (incl. DreamVille Packages) tijdens dezelfde of een andere ticketverkoop. Indien Je bovenop een Garantieticket nog een ander ticket voor het Festival (incl. DreamVille Packages), tijdens dezelfde of een andere verkoop hebt aangekocht, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor dit order, alsook al Jouw orders te annuleren.

3.11   Bij de verkoop van Garantietickets wordt de Treasure Case, zonder Tomorrowland Bracelet, verzonden naar het verzendadres dat Je opgeeft tijdens Je aankoop. Er worden geen Tomorrowland Bracelets naar de Klant verzonden. De Klant dient aan de Boom/Rumst Box Office op het Festival zijn elektronisch ticket voor het Festival om te ruilen tegen een Tomorrowland Bracelet. 

3.12   Garantietickets kunnen na aankoop op de Exchange Desk worden aangeboden voor doorverkoop, zolang de Exchange Desk geopend is. Garantietickets zijn verder niet in te wisselen of te annuleren. 

Rupelstreektickets

3.13   De Rupelstreektickets worden aangeboden tijdens een aparte verkoopsperiode en via een apart verkoopskanaal, toegankelijk via de Tomorrowland Account.  

3.14   Enkel de gedomicileerde inwoner van de Rupelstreek in kwestie kan een Rupelstreekticket aankopen. Het maximaal aan te kopen aantal Rupelstreektickets per gedomicieerde inwoner van de Rupelstreek tijdens de verkoopsperiode van Rupelstreektickets is vier (4) Rupelstreektickets voor in totaal vier (4) personen.  

3.15   Rupelstreektickets voor het Festival worden aan de Main Buyer bezorgd via een e-ticket en moeten per ticket worden gepersonaliseerd door naam, emailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan Jij zelf zijn of andere mensen voor wie Je deze tickets koopt. Elke Festivalbezoeker met een Rupelstreekticket op zijn/haar naam moet zelf gedomicilieerd inwoner zijn van de Rupelstreek. 

Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisatie van het Festivalticket plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het e-ticket die u wordt opgestuurd. Nà deze periode is de personalisatie definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd. De personalisatie van Rupelstreektickets verloopt via dezelfde procedure en volgens dezelfde regels als deze voor tickets voor het Festival aangekocht via de Belgian Pre-Sale, WorldWide Pre-Sale en WorldWide Ticket Sale.

3.16   Bij de verkoop van Rupelstreektickets worden de Tomorrowland Bracelets in een Treasure Case verzonden naar het verzendadres opgegeven tijdens de aankoop van de Rupelstreektickets. Hiervoor wordt dezelfde procedure gevolgd en zijn de dezelfde regels van toepassing als bij de verkoop van tickets voor het Festival aangekocht tijdens de Belgian Pre-Sale, WorldWide Pre-Sale of WorldWide Ticket Sale. 

3.17   Rupelstreektickets kunnen na aankoop op de Exchange Desk worden aangeboden voor doorverkoop, zolang de Exchange Desk geopend is. Rupelstreektickets zijn verder niet in te wisselen of te annuleren.

4.      Controle

4.1   Bij de aankoop van Voordeel- en Garantietickets zullen de gemeenten Boom en/of Rumst (naar gelang het geval) steeds aan de hand van Je naam, voornaam, geboortedatum en het adres in Je Tomorrowland Account nakijken of Je effectief gedomicilieerd inwoner bent van Boom of Rumst. Indien de Festivalorganisator van de gemeenten Boom en/of Rumst verneemt dat Je geen gedomicilieerd inwoner bent van de betreffende gemeente en Je desondanks toch een Voordeelof Garantieticket hebt aangekocht, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor het betreffende order, alsook al Jouw orders te annuleren. Hierbij zal de Ticket Refund Fee aangerekend worden.

4.2   Bij de aankoop van Rupelstreektickets zullen de gemeenten van de Rupelstreek steeds aan de hand van Jouw naam, voornaam, geboortedatum en het adres opgegeven tijdens personalisatie, alsook deze van de Festivalbezoekers die Je hebt doorgegeven nakijken of iedere begunstigde van een Rupelstreekticket effectief gedomicilieerd inwoner van de Rupelstreek is. Indien de Festivalorganisator van de betreffende gemeente verneemt dat Jij dan wel één of alle andere personen voor wie Je een Rupelstreekticket hebt aangekocht geen gedomicilieerd inwoner bent/is van de betreffende gemeente, behoudt de Festivalorganisator het recht voor dit order, alsook al Jouw orders te annuleren. Hierbij zal de Ticket Refund Fee aangerekend worden. 

4.3   Persoonsgegevens worden ten allen tijde verwerkt conform de geldende privacywetgeving, conform de principes van proportionaliteit en op grond van het gerechtvaardigde belang dat de Festivalorganisator daarbij heeft.