Het Buurtfeest van 2020 wordt verzet naar 2021. Meer informatie wordt hier op een later tijdstip gecommuniceerd.