Privacy Policy

Wij vinden de bescherming van uw privacy erg belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoelang we deze bewaren, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Wij zijn gebonden aan en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (de “AVG”) en de implementatie ervan in de nationale wetgeving.

Artikel 1: Wie wordt beschermd door dit privacybeleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken in onze hoedanigheid van gegevensbeheerder (zoals gedefinieerd onder artikel 2 hieronder).

Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze (particuliere en zakelijke) klanten in verband met onze producten en diensten (bijvoorbeeld bij het doen van een aankoop bij ons of bij het aanmaken van een Tomorrowland-account), alsook op de persoonsgegevens van de eindgebruikers die via hun relatie met onze klant (bijvoorbeeld: andere mensen voor wie onze klant tickets koopt) gebruik maken van onze producten en diensten.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op diegenen die onze websites bezoeken, onze apps en ook onze online mediakanalen gebruiken, deelnemen aan een marktonderzoek, enquête of prijsvraag, actie voeren, deelnemen aan een van onze evenementen of gebruik maken van onze producten en diensten.

Voor de duidelijkheid: de verwerking van persoonsgegevens van bedrijven is in het kader van dit privacybeleid alleen relevant als het bedrijf dat het vertegenwoordigt een natuurlijke persoon is, of - als het bedrijf rechtspersoon is - dan is dit privactbeleid alleen van toepassing op de persoonsgegevens van de natuurlijke persoon die wij verwerken in het kader van hun relatie met dat bedrijf (zoals mandate, contactpersonen en/of eindgebruikers).

Artikel 2: Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

WEAREONE.world BV, met maatschappelijke zetel te B - 2000 Antwerpen, Korte Vlierstraat 6, BTW-nummer BE0867239782 (hierna "Tomorrowland", "wij" of "ons"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Tomorrowland het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt. Dit neemt niet weg dat onze klanten een aantal verplichtingen hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens van de eindgebruikers die zij toestaan onze producten en diensten te gebruiken (bijvoorbeeld: andere personen voor wie onze klant tickets koopt).

Onder Tomorrowland kan worden verstaan de organisator van de Tomorrowland festivals, de licentiegever van Unite with Tomorrowland, de bedenker van Tastes of the World en TML by Tomorrowland en eventuele toekomstige Tomorrowland gerelateerde producten of evenementen, Tomorrowland gerelateerde artiesten en alle gelieerde entiteiten en bedrijven (zoals maar niet beperkt tot MNKY BZZ BV, TL International BV, TL Travel BV en TL Winter BV).

Artikel 3: Persoonsgegevens die over u worden verwerkt

Verwerkingsactiviteiten

Wanneer we in dit privacybeleid de term "verwerking van persoonsgegevens" gebruiken, hebben we het over ons gebruik van persoonsgegevens die u identificeren of kunnen identificeren, rechtstreeks of in combinatie met andere informatie die wordt bijgehouden of extern wordt verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, uw contactgegevens, informatie over hoe u onze websites en apps en die van onze partners gebruikt en, in het algemeen, hoe u met Tomorrowland omgaat. De verwerking van persoonsgegevens die wij van derden ontvangen wordt in dit beleid verder toegelicht.

Persoonsgegevens worden verzameld:

 • Wanneer u onze producten en diensten gebruikt en met ons interageert via verschillende kanalen. Dit omvat:
  • Wanneer u zich aanmeldt voor een Tomorrowland account via www.tomorrowland.com: uw voornaam, naam, post- en e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, voorkeuren met betrekking tot welk type communicatie u van ons wenst te ontvangen alsook uw geslacht en nationaliteit (optioneel). Wanneer u uw Tomorrowland account gebruikt/linkt bij het doen van een aankoop bij ons, heeft u toegang tot uw bestelgeschiedenis in uw Tomorrowland account;
  • Wanneer u een aankoop doet bij ons of één van onze officiële (ticket)partners: uw naam, voornaam, post- en e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, details van de bestelling die u bij ons heeft geplaatst alsook uw geslacht en nationaliteit (optioneel);
  • Alle persoonlijke informatie of afbeeldingen die u deelt op de sociale platforms van People of Tomorrow;
  • Ticketinformatie die we aan u toewijzen, gekoppeld aan de ticket(s) die u koopt
  • Transactionele informatie over uw aankoop, evenals uitgaven, consumptie en impliciete locatiegegevens wanneer u transacties doet op de festivalsite;
  • Bankgegevens voor terugbetalingsdoeleinden;
  • Interesse in specifieke producten en diensten op onze websites, bijv. bij gebruik van de prijssimulator;
  • Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd: afhankelijk van de wedstrijd vragen wij u om aanvullende persoonsgegevens, bijvoorbeeld een video van uzelf;
  • Video's, afbeeldingen en andere media die u kunnen identificeren op het festivalterrein, voor beveiliging en in promotiemedia op onze evenementen;
  • uw mediaconsumptie en uw Artiestenvoorkeuren bij het gebruik van onze apps en websites;
  • Indien optioneel ingeschakeld door u in de Tomorrowland App, kunnen we uw locatie volgen en deze info delen met vrienden waarvoor u gekozen heeft om dit te delen;
  • Indien optioneel ingeschakeld door u in de Tomorrowland App, kunnen we u verbinden met uw Facebook contacten die ook onze App gebruiken en hiervoor toestemming hebben gegeven.
 • Van onze partners, zoals ticketbureaus, de locaties waar onze evenementen worden gehouden, artiesten die uw gegevens met ons delen, om door ons te worden gebruikt voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. Indien wettelijk vereist, zal de partner uw toestemming vragen om de gegevens met ons te delen voor gebruik in overeenstemming met dit beleid;
 • Van overheidsinstanties (bijv. politiediensten); en
 • Van sociale mediaplatforms zoals Instagram, Google en Facebook, die uw persoonsgegevens verzamelen in hun hoedanigheid van gegevensbeheerder en uw toestemming verkrijgen (indien wettelijk vereist) om dergelijke gegevens met ons te delen zodat wij die gegevens kunnen gebruiken voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Houd er rekening mee dat uw gebruik van sociale mediaplatforms valt onder het privacybeleid van dergelijke platforms. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens op dergelijke platforms.

Tags van uw persoonsgegevens:

Op basis van uw eerdere aankopen, festivalbezoeken en uw activiteit op onze platforms maken wij tags aan om u als klant te categoriseren. Dit zal ons helpen uw behoeften en voorkeuren in de toekomst in kaart te brengen. Met deze tags kunnen we je gepersonaliseerde content aanbieden op onze website, in onze mailing of andere communicatie. Tags zullen worden toegevoegd aan de gegevens die u ons reeds hebt verstrekt. Wij zullen nooit externe gegevens verzamelen om deze tags te creëren.   

Gevoelige "speciale categorie" persoonsgegevens

Persoonsgegevens die als gevoelig kunnen worden beschouwd, worden niet actief verwerkt. Uw nationaliteit, maaltijdvoorkeuren en speciale verzoeken met betrekking tot blessures of handicaps kunnen echter gevoelige gegevens onthullen. Deze gegevens worden verwerkt door onze klantenservice, die getraind is om deze gegevens te respecteren en zorgvuldig te behandelen. Tickets met dergelijke gevoelige gegevens worden gemarkeerd en een jaar na het betreffende evenement verwijderd.

Persoonlijke gegevens van minderjarigen

Onze producten en diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Je moet minstens 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot het Tomorrowland festival. Persoonlijke gegevens van minderjarigen zullen nooit bewust of opzettelijk worden verzameld.

Minderjarigen die onze producten en diensten willen gebruiken moeten onder toezicht staan van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over het kind draagt. De privacy van minderjarigen zal worden beschermd en houders van ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind zullen worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de (online) activiteiten van hun kinderen.

Persoonsgegevens van niet-klanten

U wordt beschouwd als onze klant wanneer u een aankoop bij ons doet of wanneer u een Tomorrowland account aanmaakt. Via verschillende kanalen, zoals wedstrijden, promoties/acties en onze websites/apps kunnen wij persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant bij ons zijn met als doel deze personen het meest relevante aanbod van onze producten en diensten aan te bieden. Daarbij garanderen wij uw recht op informatie en dwingen dat contractueel af (voor zover van toepassing, samen met uw eventuele wettelijk vereiste toestemming) van de derden die in dit kader uw gegevens zouden verzamelen.

Artikel 4: Hoe en waarom worden uw persoonsgegevens gebruikt

Evenredigheid

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij wij alleen de gegevens verwerken die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken.

Als zodanig verwerken wij uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst met u;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn; en/of
 • om onze legitieme belangen te beschermen (bv. om onze producten en diensten te blijven verbeteren, om onze prestaties op te volgen via geanonimiseerde rapportering en statistieken en om fraude en andere wetsovertredingen te voorkomen), waarbij wij steeds een evenwicht nastreven tussen dat belang en het respecteren van uw privacy, vooral wanneer u minderjarig bent.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens om een van deze drie redenen niet noodzakelijk is, zullen wij altijd uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken. Als u ervoor kiest uw toestemming niet te geven, of als u uw toestemming intrekt, kunt u niet (ten volle) profiteren van de aangeboden diensten.

Toestemming voor commerciële doeleinden

Na uitdrukkelijke toestemming wordt u geïnformeerd over upgrades en aanvullende diensten die verband houden met uw ticketaankoop, zoals vouchers voor restaurants, kluisjes, parkeren, pendeldiensten, enz. 

Na uitdrukkelijke toestemming kan u commerciële e-mails ontvangen om u te informeren over alle Tomorrowland-gerelateerde evenementen (zoals Unite with Tomorrowland), artiesten (zoals Dimitri Vegas & Like Mike of Lost Frequencies), People of Tomorrow (sociaal platform), Tomorrowland enquêtes, Tomorrowland thema en video's en TML by Tomorrowland.

Tijdens het registratieproces van een Tomorrowland Account wordt u bijvoorbeeld om de bovengenoemde toestemmingen gevraagd. Uw toestemming is niet vereist voor de werking van uw Tomorrowland Account.

Verwerkingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

A. Wanneer u een Tomorrowland-account aanmaakt via www.tomorrowland.com

 • Informatieve doeleinden die inherent zijn aan het gebruik van het my.tomorrowland.com platform. Deze doeleinden maken deel uit van de voorwaarden en het gebruik van het platform.Het doel van het platform is om u te informeren over diensten en toekomstige ticketverkoop:
  • Voorinschrijving voor Tomorrowland tickets;
  • Ticketverkoop info;
  • Tomorrowland festival info (praktisch, line-up, etc); en
  • Ticket Wachtlijst.
 • Gerelateerd commercieel doel
  • Na expliciete toestemming wordt u geïnformeerd over upgrades en extra diensten gekoppeld aan uw ticketaankoop, zoals vouchers voor restaurants, lockers, parking, shuttles;
  • Na uitdrukkelijke toestemming kunt u commerciële e-mails ontvangen om u te informeren over alle Tomorrowland gerelateerde evenementen (zoals Unite with Tomorrowland), artiesten (zoals Dimitri Vegas & Like Mike of Lost Frequencies), People of Tomorrow (sociaal platform), Tomorrowland enquêtes, Tomorrowland thema en video's en TML by Tomorrowland.
 • Neem deel aan onze wedstrijden

B.  Bij het doen van een (festival ticket) aankoop (bijvoorbeeld via uw Tomorrowland account)

 • Om uw koopovereenkomst uit te voeren en uiteindelijk uw bestelling te leveren, wat verschillende operationele processen van ons en onze (ticket)partners omvat, waaronder:
  • Order- en betalingsverwerking;
  • Het boeken en verwerken van uw accommodatie en/of vervoer, zoals van toepassing (bijv. Global Journey);
  • Het kopen en verwerken van uw lift&skipas (in het kader van Tomorrowland Winter);
  • Het boeken en verwerken van uw aangekochte extra activiteiten (cf. Voucherverkoop);
  • Transactionele e-mails (zoals e-mails om u te herinneren aan het personaliseren van
  • uw tickets, uw e-ticket of uw betalingsbevestiging);
  • Het afdrukken van onder andere harde tickets (alleen indien u harde tickets ontvangt);
  • Uitvoering en verzending van uw bestelling/ticket/Tomorrowland Armband;
  • Klantenservice en geschillenbeslechting
  • Terugbetaling
 • Fraudepreventie

C.  Bij het gebruik van onze websites en apps

 • Om de werking van de websites en apps te garanderen;
 • Om de functionaliteiten die inherent zijn aan onze websites/apps mogelijk te maken (bijv. Artiestenvoorkeuren) ;
 • Om (met uw toestemming) locatiedeling met geselecteerde Facebook-vrienden mogelijk te maken en verbinding te maken met Facebook-vrienden via de app;
 • Om u gepersonaliseerde inhoud te bieden op onze communicatiekanalen.

D.  Bij het bezoeken van onze evenement(en)

 • Indien wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld om criminaliteit te voorkomen, kunnen strafrechtelijke gegevens van tickethouders worden gecontroleerd door overheidsinstanties en politiediensten. Deze partijen kunnen ons een negatief advies geven over de toelating van een tickethouder tot het festival of evenement. In het geval van een negatief advies zijn wij genoodzaakt tickethouders van het festival te weren. Dergelijke omstandigheden geven geen aanleiding tot restitutie van uw aankoopbedrag. Wij geven alleen voor- en achternaam, geboortedatum en land van verblijf door en doen niet aan profilering op dit gebied of kijken zelf naar eventuele strafbladen;
 • Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsprocedures (incl. camerabewaking);
 • Fraudepreventie;
 • Geanonimiseerde rapportage en statistieken over bezoekers (bijv. verschillende nationaliteiten)
 • Registratie van transacties zonder contant geld en geaggregeerde analyse van deze gegevens;
 • Cashless top-ups, cashless betalingen bij Tomorrowland en cashless refunds;
 • Uw locatiegegevens (vastgelegd via uw Tomorrowland Bracelet) binnen het festivalterrein kunnen anoniem gebruikt worden om onze crowd density monitoring systemen te gebruiken;
 • Check-in procedures en hospitality faciliteiten (om ervoor te zorgen dat u uw weg vindt naar uw shuttle of bus, om uw festival ervaring gemakkelijker te maken, om u te helpen bij het inchecken in uw accommodatie, het festival of een restaurant).

Persoonlijke gegevens gedeeld met derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Tomorrowland Group;
 • Aan onze IT en zakelijke dienstverleners
  • Consultants
  • Cloud dienstverleners
  • Software dienstverleners
 • Dit is noodzakelijk voor het leveren van onze producten en diensten, bijv:
  • Boekingsbedrijven;
  • Partners voor contante betalingen;
  • Bij het boeken van een activiteit via de voucherverkoop delen wij uw persoonsgegevens met het bedrijf dat de activiteit organiseert om contact met u op te nemen over de activiteit en hen in staat te stellen u toegang te geven tot uw gekochte activiteiten, producten en/of diensten;
  • Fulfillment en verzendbedrijven;
  • Ticketleveranciers: Brussels Airlines, Paylogic;
  • Sunweb (onze officiële ticketpartner voor Tomorrowland Winter);
  • Transportbedrijven;
  • Betalingsverwerkende bedrijven;
  • Drukkerijen;
  • Mailing bedrijven;
  • SATA (lift&ski bedrijf, onze service partner voor Tomorrowland Winter)
  • Concurrentiepartners
 • Er is een wettelijke verplichting, bijv:
  • Fiscale en boekhoudkundige verplichtingen;
  • Politieonderzoeken;
  • Lokale en federale overheidseisen
 • Er is een legitiem belang voor ons of de betrokken derde partij, bijv:
  • Horecapersoneel bij incheckpunten (onder andere maar niet beperkt tot luchthavens, hotels, B&B, busstations, treinstations en restaurants ter plaatse);
  • Operationeel personeel ter plaatse;
  • De aannemer van onze Festival App - Appmiral - kan uw gegevens gebruiken om u te helpen bij problemen in verband met het gebruik van de Tomorrowland app.
 • U geeft ons toestemming om uw gegevens te delen, bijv.

Uw verantwoordelijkheden tegenover eindgebruikers

Als u, als onze klant, eindgebruikers (zoals familieleden, vrienden, bezoekers en werknemers) toestaat de producten en diensten te gebruiken die onder dit privacybeleid vallen, heeft u de volgende verantwoordelijkheden:

 • U moet de eindgebruikers adequaat informeren dat wij, door hun gebruik van onze producten en diensten, hun persoonsgegevens zullen verwerken;
 • U moet alle wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers verkrijgen voordat hun persoonsgegevens aan ons worden meegedeeld voor verwerking in het kader van onze producten en diensten die u hen laat gebruiken;
 • U moet eindgebruikers adequaat informeren over de toepasselijkheid van dit privacybeleid, in het bijzonder met betrekking tot privacyrechten en hoe deze kunnen worden uitgeoefend;
 • U mag onze producten en diensten niet gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen in strijd met de toepasselijke privacywetgeving of om onrechtmatig toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers;
 • U moet bij ons informatie inwinnen over het beveiligingsniveau van onze producten en diensten en naar eigen inzicht en vermogen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onwettige of onbedoelde vernietiging, toevallig verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking;
 • U moet alle redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van de eindgebruikers die toegang hebben tot de persoonsgegevens. U mag niets doen, veroorzaken of laten doen dat op enigerlei wijze zou kunnen leiden tot een schending van deze privacywetgeving.

Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot diensten van derden

Via onze producten en diensten kunt u ook gebruik maken van de diensten van andere partijen, zoals activiteiten van derden via de verkoop van vouchers, websites van derden, forums, Facebook, Twitter, nieuwsgroepen en/of apps. Wij hebben geen zeggenschap over de informatie die u daar plaatst en hoe die wordt verwerkt, noch zijn wij daarvoor verantwoordelijk. Het is aan u om hiermee om te gaan en het privacybeleid van deze derden goed te lezen.

Artikel 5: Controle over uw gegevens

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten om uw persoonsgegevens te beheren:

 • Recht op toegang tot uw persoonsgegevens
 • Recht op correctie van uw persoonsgegevens
 • Recht om uw gegevens te wissen in naar behoren gerechtvaardigde gevallen
 • Recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat op te vragen voor persoonlijke of portabiliteitsdoeleinden
 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Als u het recht om gewist te worden in volle omvang wilt uitoefenen en u heeft tickets gekocht voor een toekomstig evenement, dan worden deze tickets geannuleerd zonder terugbetaling. Uw gegevens zijn nodig om al deze diensten uit te voeren. Uw persoonsgegevens zullen zo snel mogelijk worden verwijderd, behalve als het gaat om informatie die bewaard moet worden op grond van de wet of een overeenkomst.

Wij beantwoorden uw verzoek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek en nadat uw identiteit is gecontroleerd. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Als de termijn wordt verlengd, stellen wij u daarvan binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte.

U kunt uw rechten uitoefenen via uw Tomorrowland-account op onze website, door een e-mail te sturen naar dpo@tomorrowland.com of te schrijven naar het volgende adres:

WEAREONE.world BVBA
T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
België

Tomorrowland account

In zoverre en voor zover u een Tomorrowland account heeft, kunt u uw account op het Tomorrowland platform verwijderen om de definitieve verwijdering van uw persoonsgegevens uit te voeren. Let wel, uw persoonlijke gegevens zijn nodig om onze diensten uit te voeren en zullen pas volledig verwijderd kunnen worden nadat uw aankoop is afgerond en (in geval u een festival/evenement ticket heeft gekocht) het evenement voorbij is. In het my.tomorrowland.com platform kan je jezelf specifiek verwijderen van optionele toepassingen zoals het sociale platform of niet-transactionele mailinglijsten.

Al uw persoonlijke gegevens kunnen gewijzigd worden in het Tomorrowland platform - behalve uw naam en e-mail. Om deze te wijzigen dient u contact op te nemen met de support desk op www.tomorrowland.com door op de support knop te klikken. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de leveringsgegevens van uw tickets of naamswijzigingen op Global Journey tickets extra kosten met zich mee kan brengen.

Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te verwijderen van het Tomorrowland platform, kan u specifiek de onderdelen in uw account selecteren die u wenst te verwijderen: u kan zich uitschrijven voor mailinglijsten en specifieke toepassingen zoals het Tomorrowland sociaal platform of de volledige verwijdering van uw account uitoefenen.

Artikel 6: Cookies en andere technologieën

Tijdens het gebruik van onze website en apps kunnen we cookies plaatsen, afkomstig van het domein tomorrowland.com of een tomorrowland.com subdomein.

Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens, die vaak een anonieme unieke identificatiecode bevat, die vanaf een website naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij slaan in een cookie geen persoonlijke gegevens op die kunnen worden gebruikt om personen te identificeren. Wij kunnen echter wel uw activiteiten op online activa volgen voor statistische analyse en om uw ervaring te verbeteren.

Hoewel cookies nodig zijn om de diensten en alle functies ervan volledig te kunnen gebruiken, kunt u altijd weigeren cookies te accepteren door de betreffende instellingen van uw browser te wijzigen.

Bepaalde cookies zoals functionele cookies van de eerste partij en prestatiecookies zijn verplicht, andere cookies kunt u uitschakelen in uw browser.

Meer details over de cookies die wij gebruiken en beheren vindt u hier.

Artikel 7: Beveiliging van uw persoonsgegevens

Technische en organisatorische maatregelen

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt via onze websites of mobiele apps, wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige encryptie.

Zoals beschreven in dit privacybeleid, worden uw persoonsgegevens in sommige gevallen gedeeld met derden, in welk geval die derde partij verplicht is passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In sommige gevallen kunnen wij echter wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens aan een derde partij, zoals een overheidsinstantie, te verstrekken en hebben wij beperkte controle over de wijze waarop die gegevens door die partij worden beschermd.

Verwerking van persoonsgegevens binnen/buiten de EER

De informatie die u ons verstrekt, wordt bewaard in de systemen op de maatschappelijke zetel in Antwerpen of in die van een aangestelde derde (hierboven vermeld) of onze cloud service provider Zendesk.

Wij kunnen ook toegang tot uw informatie verlenen aan andere derden die voor ons optreden voor sommige van de in dit privacybeleid beschreven doeleinden of voor andere uitdrukkelijk door u goedgekeurde doeleinden.

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zullen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor zorgen dat deze gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten, vergelijkbaar met het niveau dat zij in de Europese Unie zouden genieten, in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Privacy-incidenten

Datalekken kunnen worden gemeld per mail aan: dpo@tomorrowland.com. Wij hebben een intern beleid en geven het personeel regelmatig voorlichting over het voorkomen en melden van mogelijke datalekken. Op basis van het resultaat van een effectbeoordeling kunnen wij de getroffen betrokkenen en de Belgische privacyautoriteiten in kennis stellen van de inbreuk.

Artikel 8: Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk: uw persoonsgegevens worden bewaard in uw my.tomorrowland.com-account en worden automatisch verwijderd zodra u besluit uw account te verwijderen. Gegevens die worden opgeslagen en verwerkt buiten het my.torrowland.com-account worden verwijderd zodra de verwerkingsactiviteit is voltooid en de gegevens niet langer nodig zijn om te verwachten wanneer wij wettelijk verplicht zijn de gegevens gedurende een bepaalde bewaartijd te bewaren.

Artikel 9: Diversen

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan ons recht om verdere acties te ondernemen ten aanzien van bepaalde gebruikers van onze producten en diensten, op basis van een overeenkomst, de wet, regelgeving, etc en wij implementeren Data Privacy, Data Protection en Data Security by design en by default waar en wanneer mogelijk.

Artikel 10: Klachten

Indien wij uw verzoek van een betrokkene niet optimaal hebben kunnen behandelen, hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij onze gegevensbeschermingsautoriteit of uw eigen lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 11: Updates

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, onder meer in het kader van de GDPR. De laatste versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op www.tomorrowland.com

Artikel 12: Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid via dpo@tomorrowland.com of:

WEAREONE.world BVBA
T.a.v.: functionaris voor gegevensbescherming
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
België


Laatste update: 18 oktober 2021