Algemene Voorwaarden

Tomorrowland 2022

 • Bijlage 1: Toegang tot het Festival
 • Bijlage 2: Huisregels
 • Bijlage 3: Cashless betalingen
 • Bijlage 4: Vouchersale
 • Bijlage 5: DreamVille
 • Bijlage 6: Business Packages

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten door de Klant via alle Officiële Verkoopkanalen (zoals hierna gedefinieerd).

 

1.        DEFINITIES

1.1      Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en het Officiële Verkoopkanaal (zoals van toepassing) voor de aankoop van Festivalproducten en/of -diensten. Deze overeenkomst bestaat uit de onderhavige Voorwaarden, de aankoopbevestiging en andere bepalingen die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn gevoegd of waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen, en/of de aankoopbevestiging en de algemene voorwaarden van Paylogic, TL Travel en/of de Travel Partner (zoals van toepassing).

1.2      Bracelet Fee: De prijs die wordt aangerekend bij een Will Call-verkoop, waarbij de Tomorrowland Bracelet kan worden afgehaald aan de Will Call-kassa op Tomorrowland of in DreamVille. De Bracelet Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor Tomorrowland bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Treasure Cases zijn niet inbegrepen bij toegangstickets aangekocht tijdens de Will Call verkoop.

1.3      TL Travel: TL Travel Comm. V., de exclusieve partner van de Festivalorganisator voor de verkoop van Festival Travel Packages.

1.4      Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief de bijlagen.

1.5      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van zijn of haar commerciële, zakelijke, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit.

1.6      Klant, u, uw: de consument, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die de Overeenkomst aangaat voor de aankoop van de Festivalproducten en/of -diensten zoals hierin bepaald.

1.7      DreamVille: De officiële camping van het Festival met verschillende verblijfsmogelijkheden zoals verkocht in de DreamVille Packages, onder voorbehoud van Bijlage 5.

1.8      Exchange Desk: Het enige officiële verkooppunt voor Tomorrowland-tickets en DreamVille Packages die worden gekocht bij Tomorrowland (via het platform Paylogic), dat gedurende een beperkte periode operationeel is, te specificeren op de website van Tomorrowland, en toegankelijk via de Tomorrowland Account van de Main Buyer. De Exchange Desk is niet open voor aankopen die worden gedaan bij TL Travel (Global Journey), Travel Partners, guest tickets, Voordeeltickets, hospitality of B2B.

1.9      Festival: de editie van 2022 van het elektronische dansmuziekfestival 'Tomorrowland', dat momenteel plaatsvindt in het Provinciaal Domein De Schorre (Boom, België), van 15 juli tot en met 17 juli 2022 (‘Weekend 1’), van 22 juli tot en met 24 juli 2022 ('Weekend 2') en van 29 tot en met 31 juli 2022 ('Weekend 3').

1.10    Festivalorganisator: WEAREONE.world bvba, met maatschappelijke zetel in de Korte Vlierstraat 6, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer BE 0867.239.782, de organisator en producent van het Festival.

1.11    Festival Travel Package: de verschillende Festival Travel Packages die door TL Travel en de Travel Partner te koop worden aangeboden, met (afhankelijk van het specifieke package) een toegangsticket voor het Festival, verblijfsaccommodatie, vluchten en vervoer. Voor de Festival Travel Packages gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van zo'n pakket zal u worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.12    Festivalproducten en/of -diensten: de producten en/of diensten met betrekking tot het Festival, zoals aangeboden aan en gekocht door de Klant via de Officiële Verkoopkanalen, d.w.z. (i) de Festivalorganisator voor de aankoop van toegangstickets voor het Festival (waaronder packages zoals Dreamville Package, Full Madness Package, zoals in detail beschreven op www.tomorrowland.com) en (ii) TL Travel of de Travel Partner voor de aankoop van Festival Travel Packages. Vouchers kunnen bij een dergelijke aankoop worden toegevoegd en variëren naar gelang van het Officiële Verkoopkanaal, volgens de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 4. Pearls kunnen worden gekocht via de Tomorrowland Account en op het Festival, volgens de voorwaarden voor cashless betalingen zoals uiteengezet in Bijlage 3.

1.13    Festivalbezoeker: De natuurlijke persoon die in het bezit is van een geldig geregistreerd Tomorrowland Bracelet op zijn/haar naam (zoals bepaald in deze overeenkomst) en uiteindelijk de producten en/of diensten van het Festival gebruikt volgens de Overeenkomst.

1.14    Global Journey: De verschillende Festival Travel Packages die te koop worden aangeboden via TL Travel, zoals algemeen bekend en gecommercialiseerd onder de naam 'Global Journey'. Voor Global Journey gelden bijzondere verkoopsvoorwaarden. Bij aankoop van Global Journey zal u worden gevraagd om die voorwaarden apart te accepteren. Bij enig conflict hebben die bijzondere voorwaarden te allen tijde voorrang op deze Voorwaarden.

1.15    Officieel verkoopkanaal: Festivalproducten en/of -diensten kunnen enkel worden aangekocht via de Festivalorganisator, TL Travel of een Travel Partner. De Festivalproducten en/of -diensten die via de Festivalorganisator worden aangeboden, worden verwerkt via Paylogic, de dienstverlener van de Festivalorganisator.

1.16    Paylogic: Paylogic Holding B.V. exploiteert een online platform voor ticketverkoop en toegangsbeheer en is door de Festivalorganisator ingehuurd als leverancier om haar platform ter beschikking te stellen van de Festivalorganisator die zo een Overeenkomst kan aangaan met de Klant voor de verkoop van bepaalde Festivalproducten en -diensten zoals vermeld in deze overeenkomst.

1.17    Pearls: de officiële munteenheid van het Festival, die via de Tomorrowland Account en op het Festival kan worden gekocht en op de Tomorrowland Bracelet kan worden opgeladen. De aankoop en het gebruik van Pearls zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden uiteengezet in Bijlage 3.

1.18    Ticket Refund Fee: indien een toegangsticket voor het Festival dat werd gekocht bij Tomorrowland (via het platform Paylogic), na aankoop wordt terugbetaald, volgens de hier vermelde terugbetalingsbepalingen, dan wordt voor elk terugbetaald ticket een Ticket Refund Fee aangerekend en dus in mindering gebracht van het terugbetalingsbedrag. De Ticket Refund Fee hangt af van de datum waarop het ticket wordt geannuleerd in overeenstemming met artikel 1.22, en wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor Tomorrowland bekendgemaakt op www.tomorrowland.com.

1.19    Tomorrowland Bracelet: De Festivalbezoeker kan enkel via een gepersonaliseerde en geactiveerde Bracelet toegang krijgen tot het Festival en zijn/haar gekochte Pearls gebruiken. Hebt u een DreamVille Package gekocht, dan geeft uw Tomorrowland Bracelet u ook toegang tot de zones van DreamVille. Indien U een comfort, B2B, LOTUS of Exclusive Tables ticket gekocht heeft, zal Uw Tomorrowland Bracelet u toegang geven tot de juiste zones.

1.20    Travel Partner: de officiële reispartners van Tomorrowland die uitdrukkelijk vermeld staan op www.tomorrowland.com en die Travel Packages aanbieden, inclusief een toegangsticket voor het Festival (DreamVille optioneel inbegrepen), de reis (vluchten/vervoer) en/of lodging.

1.21    Treasure Case: de koffer van het Festival met de Tomorrowland Bracelet, zoals in overeenstemming met deze Voorwaarden opgestuurd naar de Klant.

1.22  Treasure Case Fee: de prijs die aan de Klant wordt aangerekend voor de verzendingskosten van de Treasure Case met de Tomorrowland Bracelet. De Treasure Case Fee hangt af van het verzendadres (d.w.z. België vs. Europa vs. wereldwijd) en kan als zodanig variëren van bestelling tot bestelling. De Treasure Case Fee wordt vóór de officiële start van de ticketverkoop voor Tomorrowland bekendgemaakt op www.tomorrowland.com. Indien uw bestelling vóór 31 maart 2022 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee terugbetaald. Indien uw bestelling na 31 maart 2022 wordt geannuleerd, wordt de Treasure Case Fee niet terugbetaald (omdat de verzending van de Treasure Case dan al is gestart). De terugbetaling van de Treasure Case Fee is niet inbegrepen in de Ticket Refund Fee (voor zover van toepassing) en zal dus bij de Ticket Refund Fee opgeteld worden.

1.23    Voucher: Een Tomorrowland-voucher is een extra aankoop bij de Festivalorganisator of een onafhankelijke derde partij, voor zover van toepassing (bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes of pendeldiensten, die actief zijn op of rond het Festivalterrein). Vouchers worden gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator, via het platform Paylogic of een platform van de onafhankelijke derde partij.

1.24    Waiting List: Indien een tickettype of alle festival tickets uitverkocht zijn, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor een Waiting List te openen. Door U te registreren op de Waiting List, geeft U de Festivalorganisator de toestemming om U te contacteren indien er terug tickets beschikbaar zijn en kunnen de tickets aan u aangeboden worden via Waiting List verkopen.

 

2.        TOEPASSINGSGEBIED VAN DE VOORWAARDEN

2.1      Algemene bepalingen

2.1.1   De bijlagen maken integraal deel uit van deze Voorwaarden. De Klant wordt verzocht om deze Voorwaarden te aanvaarden tijdens het aankoopproces en ten laatste bij het aangaan van een Overeenkomst via de Officiële Verkoopkanalen. U kunt altijd een recente versie van de Voorwaarden raadplegen op www.tomorrowland.com; of op verzoek bij de klantendienst van het Festival.

2.1.2   Indien u niet alleen Festivalproducten en/of -diensten voor uzelf maar ook voor anderen aanschaft, dan herinneren wij u eraan dat het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid valt om die mensen te informeren over deze Voorwaarden en alle andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op uw aankoop (inclusief de voorwaarden vermeld artikel 2.3 hieronder), en om vóór uw aankoop hun akkoord met die voorwaarden te verkrijgen. 

2.2      Travel Partners

2.2.1   Wanneer u Festivalproducten koopt via een Travel Partner, dan is de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een rechtstreekse Overeenkomst aan met hen en u bent dan onderworpen aan hun eigen algemene verkoopvoorwaarden.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van dergelijke Travel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen, inclusief deze Voorwaarden, tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

 

3.        FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN: ALGEMENE BEPALINGEN

3.1      Leeftijdsgrens

3.1.1   De minimumleeftijd voor toegang tot het Festival is achttien (18) jaar. Ieder die geboren is in 2004 zal toegang krijgen tot het festival, ook als die persoon slechts 18 jaar wordt na het Festival. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt, ook niet als de betrokkene wordt begeleid door een ouder, voogd en/of andere volwassene. De Festivalorganisator zal de toegang tot het Festival ontzeggen als bijvoorbeeld uit de hierna vermelde identiteitscontrole blijkt dat de Festivalbezoeker die leeftijd niet heeft bereikt bij de aanvang van het Festival.

3.2      Officiële Verkoopkanalen

3.2.1   Festivalproducten en/of -diensten kunnen alleen via de Officiële Verkoopkanalen worden gekocht.

3.2.2   Festivalproducten en/of -diensten die op een andere wijze zijn verkregen (via een ander verkoopkanaal of door op een of andere wijze de procedure te omzeilen die is voorgeschreven in de pre-registratielink die toegang geeft tot de online ticketshop), worden door de Festivalorganisator niet als geldig beschouwd en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de houder van het Festivalticket de toegang tot het Festival te weigeren.

3.3      Tomorrowland-account en preregistratie

Algemeen

3.3.1   Tenzij anders aangegeven door de Festivalorganisator, kunnen Festivalproducten en/of -diensten alleen worden verkocht aan personen die een Tomorrowland Account hebben, dat kan worden aangemaakt op www.tomorrowland.com. De Festivalorganisator raadt in elk geval aan om een Tomorrowland Account aan te maken.

3.3.2   Bij de aanmaak van een Tomorrowland Account wordt u gevraagd om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Festivalorganisator voor het Tomorrowland Account te lezen en te aanvaarden.

3.3.3   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om toegangstickets voor het Festival die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit Artikel 3, te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval wordt de aankoopprijs voor het (de) ticket(s) in kwestie terugbetaald aan u (en alleen aan u) na aftrek van de Ticket Refund Fee en een terugbetaling van de Treasure Case Fee, voor zover van toepassing, en steeds met inachtneming van de annuleringsbepalingen zoals opgenomen in deze overeenkomst.

3.3.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om uw aankoop te annuleren om technische redenen (bijv. bij overschrijding van bestaande quota).

Preregistratie

3.3.5   Alleen een Tomorrowland Account kan toegang geven tot de preregistratie voor het Festival. De Festivalorganisator informeert de accounthouders over de start van de preregistraties via het Tomorrowland Account en de contactgegevens die tijdens de accountregistratie zijn opgegeven. Geautomatiseerde preregistraties zijn niet toegestaan.

3.3.6   Zodra de officiële verkoop van Festivalproducten en/of -diensten van start gaat, heeft de accounthouder toegang tot de online ticketshop van Paylogic en TL Travel via een automatische link in het Tomorrowland Account. Gekochte tickets en Bracelets kunnen niet worden geruild voor een ander type ticket/package.

First 20

3.3.7   Om de diversiteit op het Festival te promoten, zullen de eerste 20 gepre-registreerden per nationaliteit gegarandeerd Tomorrowland tickets kunnen aankopen (in overeenstemming met artikel 3.4.1) Uw nationaliteit is geregistreerd in de account instellingen van Uw Tomorrowland Account.

3.3.8   Indien de nationaliteit die U geregistreerd heeft tijdens de pre-registratie niet overeenkomt met de nationaliteit die U gebruikt tijdens aankoop, kan deze aanpassing als fraude beschouwd worden. In dat geval, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor Uw order te annuleren zonder refund. 

3.4     Toegangsticket voor het Festival

3.4.1   Het maximumaantal toegangstickets voor het Festival dat tijdens de Belgian Pre-Sale in totaal kan worden gekocht, zijn 5 Full Madness Passes, 5 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 5 personen in totaal (met uitzondering van Friendship Packages). Tijdens de WorldWide Pre-Sale en de WorldWide Ticket Sale is het maximumaantal tickets voor het Festival dat in totaal kan worden gekocht, 4 Full Madness Passes, 4 dagtickets of DreamVille Packages voor maximaal 4 personen in totaal (behalve Friendship Packages). Bovenstaande maxima gelden voor de volledige verkoopperiode van Tomorrowland 2021 (d.w.z. in België, wereldwijd en de Waiting List) en kunnen niet worden gecumuleerd op verschillende verkoopmomenten.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere ticketverkoopmomenten te organiseren dan hierboven vermeld (bv. Friendship Package verkopen). Indien van toepassing, zullen de bijzondere voorwaarden voor die specifieke verkoop worden gepubliceerd op www.tomorrowland.com zodat de Main Buyer een geïnformeerde aankoop kan doen.

3.4.2   U kunt enkel deelnemen aan de Belgian Pre-Sale als u een Belgische inwoner bent op het ogenblik van de Belgian Pre-Sale en als u een Belgisch verzendadres kiest voor de levering van de Treasure Case (cumulatieve voorwaarden).

3.4.3   U bent slechts toegelaten met één account deel te nemen aan de verkoopsmomenten. Indien u tickets aankoopt met verschillende accounts, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor alle door U geplaatste bestellingen te annuleren, vanuit Uw verschillende accounts.

Personalisering

3.4.4   Elk toegangsticket voor het Festival wordt u bezorgd via een e-ticket en moet worden gepersonaliseerd door naam, e-mailadres en nationaliteit van de Festivalbezoeker in te voeren. De Festivalbezoeker kan uzelf zijn of andere mensen voor wie u tickets koopt. Business Packages vereisen geen personalisering.

3.4.5   Tenzij anders vermeld door de Festivalorganisator, moet deze personalisering van het toegangsticket voor het Festival plaatsvinden binnen de periode die vermeld staat in de bevestigingsmail van het ticket die u wordt opgestuurd. Na deze periode is de personalisering definitief en kunnen de verstrekte persoonsgegevens niet meer worden gewijzigd.

3.4.6   Indien u niet alleen voor uzelf maar ook voor anderen (uw 'Gasten') een toegangsticket voor het Festival koopt, valt het uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid om - voor zover wettelijk vereist - toestemming te krijgen van deze personen om hun persoonlijke gegevens door te geven aan de Festivalorganisator in het kader van de personalisering van dergelijk ticket, zoals hier vermeld. De bepalingen van Artikel 2.2. zijn overeenkomstig van toepassing.

3.4.7   Na de personalisering van het toegangsticket voor het Festival, worden uw gepersonaliseerde Gasten uitgenodigd via het e-mailadres dat u ons hebt gegeven, zodat elke gast kan worden uitgenodigd om een Tomorrowland Account aan te maken. Uw aankoop van een toegangsticket voor het Festival is pas definitief nadat al uw gasten hun eigen Tomorrowland Account hebben aangemaakt binnen de termijnen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die naar u is gestuurd. De bepalingen van Artikel 3.3.2. hierboven zijn overeenkomstig van toepassing.

3.4.8   Als de nationaliteit die u kiest tijdens de Personalisering, afwijkt van de nationaliteit die u kiest op het ogenblik van de aankoop, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om dit als fraude te beschouwen en uw volledige bestelling te annuleren.

3.5 Exchange Desk

3.5.1 De Exchange Desk is enkel toegankelijk voor aankopen via de Festivalorganisator (via het platform Paylogic).

3.5.2 Toegangstickets voor het Festival (incl. DreamVille) kunnen alleen worden geruild via de officiële Exchange Desk van de Festivalorganisator. De Festivalorganisator zal de tickets geregistreerd op de Exchange Desk te koop aanbieden aan de mensen die op de Waiting List geregistreerd zijn. De Exchange Desk garandeert niet dat uw ticket verkocht wordt. U zal uw tickets niet kunnen omruilen voor andere tickets, noch kan U zelf kiezen aan wie U Uw tickets verkoopt. Indien een toegangsticket voor het Festival is doorverkocht via de Exchange Desk, geeft dit ticket de Festivalbezoeker (d.w.z. de oorspronkelijke eigenaar van het ticket) geen toegang meer tot het Festival. Toegangstickets voor het Festival die werden omgeruild en doorverkocht via de Exchange Desk, worden na aftrek van een Ticket Refund Fee terugbetaald aan de Main Buyer.

3.5.3 Indien Uw volledige order is doorverkocht via de Exchange Desk, zal de refund uitgevoerd worden binnen enkele weken nadat het order doorverkocht is. Indien slechts een deel van uw order is aangeboden en doorverkocht via de Exchange Desk, zal de gedeeltelijke refund pas enkele weken na het Festival worden uitgevoerd.

3.6      Tomorrowland Bracelet

3.6.1   Voor elk gekocht en gepersonaliseerd toegangsticket voor het Festival, bezorgt de Festivalorganisator u een Tomorrowland Bracelet, die moet worden geregistreerd voordat toegang tot het Festival kan worden verleend aan de Festivalbezoeker. Een Tomorrowland Bracelet is persoonlijk en kan slechts één (1) persoon toegang geven tot het Festival.

3.6.2   De Festivalorganisator verstuurt alle Tomorrowland Bracelets op voorhand, vanaf eind juni 2022. Met uitzondering van de verkoopsmomenten waar expliciet is aangegeven dat geen Treasure Cases verstuurd/voorzien worden, worden de Bracelets verstuurd in een Treasure Case en (standaard) naar het leveringsadres dat is vermeld in uw Tomorrowland Account, tenzij u tijdens het aankoopproces een ander leveringsadres opgeeft (alleen Global Journey). U kunt slechts één (1) leveringsadres voor uw aankoop invoeren.

3.6.3   Het is niet mogelijk om de leveringsadressen voor uw Tomorrowland Bracelets te wijzigen nadat u uw aankoop hebt voltooid, tenzij u binnen een dergelijke periode van woonplaats bent veranderd. In dat geval moet u de Festivalorganisator een officieel document van de lokale autoriteiten voorleggen, waaruit blijkt dat U van woonplaats bent veranderd. Uiterste datum voor een ander leveringsadres wegens verandering van woonplaats is 31 maart 2022. De Festivalorganisator kan geen garanties bieden voor de wijziging van leveringsadres voor aanvragen die na die datum worden ontvangen.

            Doet U Uw aankoop via TL Travel (Global Journey) of een Travel Partner, dan worden de opties voor het leveringsadres of andere wijzigingen aan Uw bestelling uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van die partijen.

3.6.4   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geen Treasure Case te bezorgen indien de Tomorrowland Bracelet (bij wijze van uitzondering) op het Festival wordt afgehaald in plaats van de hierboven vermelde leveringswijze.

3.6.5   Voor Festivaltickets die worden gekocht tijdens de Will Call-verkoop, worden de Tomorrowland Bracelets niet opgestuurd, maar moeten ze worden opgehaald bij de Will Call Box Office op het Festival of in DreamVille. Treasure Cases zijn niet inbegrepen.

Toegang tot het Festival en identiteitscontrole

3.6.6   Alleen een legitieme en geregistreerde Tomorrowland Bracelet kan de Festivalbezoeker toegang verlenen tot het terrein van het Festival of DreamVille. Om toegelaten te worden tot het Festival of DreamVille moet men altijd in het bezit zijn van een geldig Tomorrowland Bracelet dat op zijn/haar naam geregistreerd is. U betreedt het terrein van het Festival of DreamVille op eigen risico.

3.6.7   Alle Tomorrowland Bracelets worden gescand en gevalideerd bij het betreden van het terrein van het Festival en Dreamville.

3.6.8   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van iedereen die het terrein van het Festival of DreamVille betreedt, te controleren (of te laten controleren door aangeduide vertegenwoordigers). Indien men zich niet kan identificeren of als de naam op de Tomorrowland Bracelet niet overeenstemt met de identiteit van de Festivalbezoeker zoals vermeld op het identiteitsbewijs, wordt de Festivalbezoeker de toegang tot het Festival of DreamVille geweigerd. Een geldig identiteitsbewijs kan een geldige identiteitskaart, paspoort of rijbewijs zijn. De naam op het identiteitsbewijs moet dezelfde zijn als de naam waarop het Bracelet geregistreerd is. Kopieën van identiteitsdocumenten worden niet aanvaard.

3.6.9   Een geweigerde toelating in het kader van Artikel 3.6.8 geeft niemand recht op terugbetaling.

3.6.10 Om veiligheidsredenen is het Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een dagticket of Full Madness Pass en het Festivalterrein verlaten, niet toegestaan om het Festivalterrein opnieuw te betreden tot de volgende dag. Om veiligheidsredenen kunnen Festivalbezoekers die in het bezit zijn van een Tomorrowland Bracelet met toegang tot DreamVille het terrein van het Festival betreden tot twee (2) uur voor sluitingstijd. Festivalbezoekers met een DreamVille ticket hebben pas vanaf 17.00 uur terug toegang tot DreamVille.

Andere diensten

3.6.11 De Tomorrowland Bracelet dient niet alleen als toegangsticket voor het Festival. Gekochte Pearls worden ook geüpload op deze armband. De Festivalbezoeker is verplicht om zijn/haar Tomorrowland Bracelet te scannen om het terrein van het Festival te betreden (en de Dreamville Bracelet voor toegang tot DreamVille), exclusieve zones waar de Bracelet toegang toe geeft en om toegang te krijgen tot/gebruik te maken van de gekochte Pearls.

Verlies of diefstal van uw Tomorrowland Bracelet

3.6.12 U bent als enige verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw Tomorrowland Bracelet na ontvangst van de Festivalorganisator (conform de bepalingen van deze Voorwaarden).

3.6.13 Indien dit om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van de Festivalorganisator valt (met inbegrip van fouten in de persoonlijke gegevens die u bezorgt tijdens de registratie- en aankoopprocedure, of omdat het postpakket met de Treasure Case en uw Tomorrowland Bracelet niet kan worden afgeleverd door de postdiensten in het land van bestemming), dan moet u contact opnemen met de Festivalorganisator, zodat hij voor u een ophaling van het Tomorrowland Bracelet kan regelen aan de Will Call Box Office op het Festival of in DreamVille. Alleen de Festivalbezoeker (in het bezit van een geldig e-ticket en ID) kan zijn gepersonaliseerde Tomorrowland Bracelet ophalen. Een Tomorrowland Bracelet moet altijd geactiveerd zijn vooraleer de Festivalbezoeker hiermee toegang kan krijgen tot het Festival en de diensten kan krijgen die hier worden vermeld.

3.6.14 In geval van verlies of diefstal op grond van Artikel 3.6.12 en 3.6.13 is de Festivalorganisator nooit verplicht om u een nieuwe Treasure Case en/of Tomorrowland Bracelet te bezorgen. Evenmin kan een terugbetaling worden geëist.

 

4.        ANNULERINGEN EN TERUGBETALINGEN

4.1      Voor aankopen bij de Festivalorganisator (via het platform Paylogic) kunnen annuleringen en terugbetalingen alleen worden verwerkt zoals hier is voorzien.

Voor aankopen bij TL Travel hebben de specifieke voorwaarden voor Global Journey hebben altijd voorrang.

Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.
 

5.        AANSPRAKELIJKHEID

5.1      Aansprakelijkheid van de Klant en Festivalbezoeker

Weigering van toegang

5.1.1   Wie deze Voorwaarden niet naleeft, wordt onmiddellijk de toegang tot het Festivalterrein geweigerd of verwijderd. Er wordt geen terugbetaling gedaan, tenzij hier iets anders wordt overeengekomen.

5.1.2   De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor meerdere edities van het Festival of andere evenementen die door de Festivalorganisator en zijn verbonden ondernemingen worden georganiseerd, afhankelijk van de aard van het niet-naleven van deze Voorwaarden (bijvoorbeeld als u drugs verkoopt op het Festival).

Vervolging

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om elke houder van vervalste Festivaltickets en Festival Bracelets te vervolgen.

5.2      Aansprakelijkheid van de Festivalorganisator

Rechtstreekse schade

5.2.1   De Festivalorganisator is alleen aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een overtreding door de Festivalorganisator. Uitgesloten van vergoeding zijn (i) gevolgschade en (ii) opzettelijke schade veroorzaakt door bewuste roekeloosheid van de schadelijdende partij.

5.2.2   De Festivalorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële Festivalparking. Dergelijke parkings worden altijd op eigen risico gebruikt.

Overmacht

5.2.3   De Festivalorganisator kan het Festival alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Festivalorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om het Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt verstaan: het optreden waardoor het nakomen van verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) krachtens de Overeenkomst en/of het Festival onmogelijk, onuitvoerbaar of onveilig wordt gemaakt: natuurgeweld (met inbegrip van maar niet beperkt tot lawines), onvermijdelijk ongeval, brand, staking of andere arbeidsconflicten, oorlog of oorlogsdreiging, daad van staatsvijand, daad van terrorisme of dreiging daarvan, oproer of burgerlijke onlusten, nationale noodtoestand, afkondiging, regel, bevel of handeling van een regering of overheidsinstrument, het falen van technische voorzieningen, epidemie (met inbegrip van een gezondheidsepidemie), onderbreking of aanzienlijke vertraging of falen van technische voorzieningen, of het falen of aanzienlijke vertraging van noodzakelijke vervoersdiensten, of elke andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van de Partijen valt, voor zover van toepassing. Slechte weersomstandigheden worden in principe niet beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht, op voorwaarde echter dat, indien dergelijke weersomstandigheden ernstig of bedreigend genoeg zijn voor een verklaring van de toepasselijke overheidsinstanties dat de omstandigheden de openbare veiligheid bedreigen, dergelijke weersomstandigheden worden beschouwd als een gebeurtenis van Overmacht hieronder.

5.2.4   In geen geval is een terugbetaling van de aankoopprijs mogelijk bij annulering van een Festivalticket wegens bezorgdheden over terroristische dreigingen en/of aanslagen.

 

6.  FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN DIE BIJ DE FESTIVALORGANISATOR ZIJN GEKOCHT

6.1      Platform Paylogic

6.1.1   Festivalproducten en -diensten kunnen rechtstreeks bij de Festivalorganisator worden gekocht, via een Tomorrowland Account en via het platform Paylogic. Een aankoop kan enkel worden verwerkt nadat de aankoopprijs volledig betaald is:

 • Toegangsticket voor het Festival
 • Vouchers uitgegeven door de Festivalorganisator (bv. restaurant, kluisjes, parking, pendeldiensten of andere vouchers die worden aangeboden).

6.1.2   De Voorwaarden en het Privacybeleid van de Festivalorganisator en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Paylogic worden in volledige tekst beschikbaar gesteld en moeten worden aanvaard alvorens een aankoop kan worden gedaan.

6.2      Pearls

6.2.1   Pearls kunnen worden gekocht via een Tomorrowland Account en op het Festival en op een Tomorrowland Bracelet worden geüpload. De aankoop en het gebruik van Pearls zijn onderworpen aan de specifieke voorwaarden die zijn uiteengezet in Bijlage 3, die beschikbaar zijn gesteld in volledige tekst en die moeten worden aanvaard voordat een online top-up aankoop kan worden gedaan. De Algemene Voorwaarden voor Cashless betalingen zullen ook beschikbaar worden gesteld bij de Festival top-ups. Wie zijn/haar eerste Pearls koopt via een dergelijke Festival top-up, wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

6.3      Online geschillenbeslechting

6.3.1   De Festivalorganisator informeert U hierbij over het bestaan van het platform 'Online Dispute Resolution' van de Europese Unie. Een verzoek voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting kan worden aangevraagd via http://ec/europa.eu/odr

 

7.  FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN AANGEKOCHT BIJ TL TRAVEL

7.1      Algemeen

7.1.1   TL Travel is de exclusieve partner van de Festivalorganisator voor de verkoop van Festival Travel Packages (eventueel aangevuld met Vouchers, waarvoor u wordt doorverwezen naar het Paylogic-platform van de Festivalorganisator of het platform van een derde partij).

7.1.2   Voor aankopen bij TL Travel zijn de bijzondere verkoopsvoorwaarden Global Journey van toepassing en doorslaggevend in geval van tegenspraak met deze Voorwaarden (bijv. voor annulering en terugbetaling).

 

8.  FESTIVALPRODUCTEN EN/OF -DIENSTEN AANGEKOCHT BIJ EEN TRAVEL PARTNER

8.1      Wanneer u Festivalproducten en/of -diensten via een Travel Partner koopt, is de Travel Partner (en niet de Festivalorganisator) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de aankoop, evenals aan deze Voorwaarden en Bijlagen.

Het valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Travel Partner om u een exemplaar van de toepasselijke algemene voorwaarden te bezorgen tijdens het aankoopproces en uiterlijk bij het afsluiten van de Overeenkomst met u. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u.

8.2      Voor aankopen bij een Travel Partner wordt het annulerings- en terugbetalingsbeleid uitsluitend beheerst door de algemene voorwaarden van de Travel Partner. De Festivalorganisator draagt geen enkele aansprakelijkheid.
 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

9.1      Deze Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van de collisieregels.

9.2      Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Antwerpen, met uitsluiting van alle andere rechtbanken. De Festivalorganisator behoudt zich echter het recht voor om een vordering in te dienen bij de rechtbank die op grond van de wettelijke jurisdictieregels bevoegd zou zijn.
 

10.   OVERIGE BEPALINGEN

10.1    Indien een bepaling in deze Voorwaarden, of een deel daarvan, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden of het overige deel van die bepaling volledig van kracht en wordt deze bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

BIJLAGE 1: TOEGANG TOT HET FESTIVAL

1.        Openingsuren van het Festival

1.1      De openingsuren van het Festival zijn als volgt (onder voorbehoud van wijziging):

Weekend 1

 • Vrijdag 15 juli 2022: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 16 juli 2022:: 12u00 - 01u00
 • Zondag 17 juli 2022:: 12u00 - 00u00

Weekend 2

 • Vrijdag 22 juli 2022: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 23juli 2022: 12u00 - 01u00
 • Zondag 24 juli 2022: 12u00 - 00u00

Weekend 3

 • Vrijdag 29 juli 2022: 12u00 - 01u00
 • Zaterdag 30 juli 2022: 12u00 - 01u00
 • Zondag 31 juli 2022: 12u00 - 00u00

1.2      De line-up van de artiesten bepaalt de toegankelijkheid van het aantal podia en de openingsuren van elk podium. Buiten de openingsuren van een podium is de podiumzone niet toegankelijk voor het publiek.

1.3      Met een gevalideerd Tomorrowland Bracelet kan de Bezoeker op vrijdag en zaterdag tot 22.00 uur inchecken; na 22.00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden. Op zondag kan de Bezoeker inchecken tot 21.00 uur, na 21.00 uur is het niet meer mogelijk om het Festivalterrein te betreden.

De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om Festivalbezoekers die op vrijdag of zaterdag na 22.00 uur en zondag na 21.00 uur aankomen, de toegang tot het Festivalterrein van Tomorrowland te weigeren, ook al is de Festivalbezoeker in het bezit van een geldig toegangsticket voor het Festival.

1.4      Openingsuren DreamVille

DreamVille is open:

 • Weekend 1: van donderdag 14 juli 2022 tot maandag 18 juli 2022
 • Weekend 2: van donderdag 21 juli 2022 tot maandag 25 juli 2022
 • Weekend 3: van donderdag 29 juli 2022 tot maandag 1 augustus 2022

Inchecken:
 Inchecken is mogelijk van donderdag 11.00 uur tot zaterdag 12.00 uur.
Inchecken is niet mogelijk op zondag.

Uitchecken:
Uitchecken is mogelijk tot maandag 12.00 uur. Alle bezoekers moeten het terrein van DreamVille verlaten vóór maandagmiddag. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.

 Alleen bezoekers die in het bezit zijn van een geldig DreamVille Bracelet, krijgen toegang tot het terrein van Dreamville.

2.        Festivalprogramma

2.1      De Festivalorganisator kan zichzelf om dwingende redenen (bijv. weersomstandigheden, veiligheid, annuleringen van artiesten) gedwongen zien om het Festivalprogramma te wijzigen of aan te passen en om podia van het Festival te sluiten. In dat geval blijft het toegangsticket van het Festival geldig en worden geen toegangstickets terugbetaald of omgeruild.
 

BIJLAGE 2: HUISREGELS

Bij een bezoek aan Tomorrowland 2022 gelden de volgende huisregels voor alle bezoekers (de 'Huisregels'). De Huisregels maken integraal deel uit van de Voorwaarden en worden ook bij de ingang van het Festival geafficheerd.

De Huisregels worden altijd uitgevoerd in overeenstemming met de lokaal toepasselijke regels en voorschriften.
 

TICKETS EN BRACELETS

 • Tomorrowland tickets en/of bracelets zijn niet terugbetaalbaar noch omruilbaar. 
 • In geval van verlies of diefstal van Tomorrowland tickets en/of bracelets worden deze niet vervangen noch terugbetaald. 
 • Personen jonger dan 18 jaar worden niet toegelaten, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere adolescenten. Iedereen die in 2004 geboren is, krijgt toegang tot het Festival, ook als de leeftijd van 18 jaar pas na het Festival wordt bereikt.
 • De organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalbezoeker te controleren bij de controle van het ticket en/of het scannen van het Festival Bracelet. Indien u geen geldig identiteitsbewijs kunt voorleggen, is de beveiliging bevoegd om u de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Als geldige identificatiedocumenten worden beschouwd: identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien u betrapt wordt op een vals identiteitsbewijs, wordt dit beschouwd als identiteitsfraude en wordt u de toegang tot het Festival geweigerd. U zult ook strafrechtelijk worden vervolgd. 
 • Tickets en/of Bracelets voor Tomorrowland en/of DreamVille mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder voorafgaande toestemming van de Festivalorganisator. 
 • Tickets en/of Bracelets voor Tomorrowland en/of DreamVille mogen niet worden doorverkocht zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper of Festivalorganisator. De Festivaltickets die zonder deze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de officiële ticketverkoper en/of de Festivalorganisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang tot het Festival. De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich ook het recht voor om tickets voor Tomorrowland te annuleren, zodra is vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets voor Tomorrowland te koop zijn aangeboden. De kosten als gevolg van deze annulering worden teruggevorderd van de koper. 
 • Wijzigingen in de line-up leiden niet tot een volledige of zelfs gedeeltelijke terugbetaling van het Festivalticket. 
 • Vervalsing van het ticket of Bracelet voor Tomorrowland zal worden vervolgd.
 • Bezoekers van Tomorrowland en/of DreamVille mogen geen zones betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (bijvoorbeeld de Comfortzone, perszones, backstage, voorkant van het huis, podia, enz.);

TOEGANGSCONTROLE 

 • Toegangscontrole is gebaseerd op de toepasselijke wetgeving, gericht op het opsporen van wapens en gevaarlijke voorwerpen. Indien deze voorwerpen aanwezig zouden zijn op het terrein van het Festival of DreamVille, zouden ze een negatieve invloed kunnen hebben op het goede verloop van het evenement of de veiligheid van de festivalgangers in gevaar kunnen brengen. 
 • De toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille kan worden geweigerd en bezoekers kunnen van het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille terrein worden verwijderd (zonder recht op terugbetaling van de toegangsprijs) indien een bezoeker: (de volgende lijst is niet exhaustief):
  • onder invloed is van alcohol of drugs;
  • in het bezit is van drugs of drugs verhandelt;
  • eerder de toegang was geweigerd tot andere evenementen/bijeenkomsten door de Organisator of andere autoriteiten;
  • gedrag vertoont of kleding draagt die duidelijk gericht is op de verstoring van de vrede, het uitlokken van of aanzetten tot geweld, haat, woede, vreemdelingenhaat, rassenhaat, enz;
  • het leven van andere bezoekers in gevaar brengt;
  • in het bezit is van verboden voorwerpen;
  • weigert zich te laten fouilleren door beveiligingspersoneel;
  • weigert of nalaat de Algemene Voorwaarden na te leven.

VEILIGHEIDSCONTROLE

 • De toegang tot het terrein van het Festival en/of DreamVille impliceert de aanvaarding van alle preventie- en controlemaatregelen die door de Festivalorganisator of het veiligheidsteam worden genomen, met inbegrip van het fouilleren van personen en tassen.
 • Iedereen die het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille wil betreden, kan worden gefouilleerd door beveiligingspersoneel alvorens toegang te krijgen tot het terrein van het Festival en/of DreamVille, altijd in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetten en regels.
 • Beveiligingspersoneel kan mensen van hetzelfde geslacht vragen om zich te laten fouilleren en/of hun kleren en bagage te laten doorzoeken om verboden voorwerpen zoals uiteengezet in de Huisregels van het Festival (zoals hierin opgenomen) te onderscheppen. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, heeft het beveiligingspersoneel het recht om ze in beslag te nemen en de eigenaar ervan de toegang tot het Festival en/of DreamVille te weigeren. Er wordt geen terugbetaling gedaan.
 • Iedereen die aanwezig is op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille, moet zich te allen tijde houden aan de instructies en richtlijnen van de Festivalorganisator of zijn bevoegde vertegenwoordigers op het terrein van het Festival en/of DreamVille, om de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival te waarborgen.
 • Om veiligheidsredenen behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor:
  • om het Festival te onderbreken of stop te zetten;
  • om te voorkomen dat bezoekers het terrein van het Festival en/of DreamVille verlaten tot nader order;
  • om bezoekers te vragen het terrein van het Festival en/of DreamVille te verlaten;
  • om bezoekers de toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille te weigeren, zelfs als ze in het bezit zijn van een geldig toegangsticket.
 • Het is bezoekers van Tomorrowland en/of DreamVille niet toegestaan:
  • om zones te betreden waarvoor hun Bracelet geen toegang verleent (de Comfortzone, perszones, backstage, voorkant van huizen, podia, enz.);
  • om op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere constructies op het Festivalterrein te klimmen;
  • om in- en uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
  • om zichzelf te vermommen zodat ze onherkenbaar zijn met de bedoeling de rust te verstoren of de veiligheid van de andere bezoekers in gevaar te brengen;
  • om eten, drinken of andere producten te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
  • voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm te gooien of te schieten;
  • om te roken op plaatsen waar dit verboden is;
  • om in het openbaar te urineren;
  • om volledige gelaatsmaskers (maskers, morphsuites enz.) te dragen;
  • om een voertuig zonder een officiële parkeersticker van de Organisator te parkeren. Auto's kunnen worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
  • om decoraties neer te halen, af te breken of te vernielen;
  • om decoraties of ander materiaal dat eigendom is van Tomorrowland en/of Dreamville te stelen.
  • om vuur te maken;
  • om aan crowdsurfing te doen;
  • om teksten, symbolen, objecten, kleding en/of andere (zichtbare) externe uitingen te dragen die expliciet verwijzen naar een politieke, sociale beweging of groepering. Alles wat wijst op discriminatie, aanzetting of racisme is ten strengste verboden.

VERBODEN VOORWERPEN

 • De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille:
  • zelf eten en drinken meebrengen naar Tomorrowland;
  • zelf eten en drinken in glas meebrengen naar DreamVille;
  • drugs of andere illegale geestverruimende stoffen;
  • deodorant of parfum in verpakkingen van meer dan 100 ml
  • andere voorwerpen (paraplu's, parasols, camerastatieven, laserpennen, enz.) waarvan het beveiligingspersoneel besluit dat ze een risico vormen voor de andere bezoekers van het Festival;
  • projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
  • brandbare producten of materialen en spuitbussen;
  • pyrotechnische voorwerpen (vuurwerk, fakkels, enz.);
  • andere wapens of scherpe, puntige voorwerpen (stokken, kettingen, messen, ...);
  • banners of voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten of uitdrukkingen die gebruikt kunnen worden om de rust te verstoren, of die de veiligheid van de menigte in gevaar kunnen brengen en/of verwondingen of schade aan personen en goederen kunnen veroorzaken;
  • dieren (behalve blindengeleidehonden);
  • drones.
 • De volgende voorwerpen zijn wel toegestaan op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille:
  • blindengeleidehonden voor mensen met een visuele beperking;
  • eigen eten en drinken enkel op DreamVille, op voorwaarde dat ze niet in glas zijn verpakt.
  • De maximale toegestane hoeveelheid drank op DreamVille is 6 blikjes alcoholische drank (max. 50 cl per blikje) en 6 blikjes of plastic flessen frisdrank of energiedrank (max. 50 cl per blikje/plastic fles) per persoon. Een onbeperkt aantal flessen water; alleen gesloten verpakkingen zijn toegestaan;
  • wegwerp- of pocketfototoestellen;
  • inschuifbare paraplu's zonder pin (geen parasols);
  • plastic zeilen en dekens om op te liggen/zitten;
  • zonnebrandcrème, cosmetische producten, deodorant in verpakkingen tot 100 ml;
  • verfrissers / verstuivers, kleine rugzakken of andere zakken.
  • Selfie-sticks die in uitgeschoven toestand minder dan 1 m lang zijn en die uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Om de veiligheid van Tomorrowland en de andere Festivalgangers te vrijwaren, mag u zichzelf niet onherkenbaar vermommen.

DRUGSBELEID = NULTOLERANTIE

 • Tomorrowland heeft een absoluut nultolerantiebeleid ten aanzien van drugs! Het is verboden om op beide Festivalterreinen drugs te gebruiken. Indien u daarop wordt betrapt, wordt u van het terrein van het Festival en/of DreamVille verwijderd. Dit beleid wordt streng toegepast en betekent in relevante gevallen dat de zaak aan de politie wordt overgedragen. Alle bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs in speciale drugstonnen te deponeren voordat ze het Festivalterrein betreden zonder dat dit (gerechtelijke) gevolgen heeft.
 • Het is verboden om drugs te verhandelen op het terrein van het Festival en/of DreamVille. Als een dergelijke inbreuk aan het licht komt, wordt u van het terrein van het Festival en/of DreamVille verwijderd en aan de politie overgedragen.
 • Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Bij verdenking of daadwerkelijk bezit van illegale of gevaarlijke wapens, is de beveiliging bevoegd om u te stoppen.
 • Indien een bezoeker om gezondheidsredenen bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt, moet hij/zij een geldig medisch attest voorleggen alvorens toestemming te krijgen om die specifieke medicatie mee te brengen op het Festivalterrein.

HET FESTIVALTERREIN - SCHADE AAN MATERIALEN

 •  Recreatiedomein 'De Schorre', de locatie van Tomorrowland, is een natuurgebied. Daarom worden alle bezoekers verzocht om hun steentje bij te dragen om de omgeving zo schoon mogelijk te houden. Op het Festivalterrein, de camping en de parking is duidelijk aangeduid waar u uw afval kunt achterlaten. Gelieve hiervan gebruik te maken. 'Love Tomorrow'.
 • De Festivalorganisator levert veel inspanningen en zet veel mankracht in om van Tomorrowland een magische wereld te maken. Wij vragen elke Festivalganger om het nodige respect te tonen! Afscheuren, breken of enige andere vorm van vernieling aan het materiaal van de Festivalorganisator, inclusief diefstal, leidt tot de verwijdering van het Festival. De toegang wordt voor de rest van het Festival geweigerd en kan voor de volgende jaren worden geweigerd.
 • Bezoekers van Tomorrowland mogen niet klimmen op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken of andere structuren op het Festivalterrein;

MERCHANDISE

De officiële merchandise 'TML by Tomorrowland' is alleen te koop op het Festival, in DreamVille, de officiële webshop van Tomorrowland (store.tomorrowland.com) en in geselecteerde verkooppunten.

FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN - CAMERABEWAKING

 • Tijdens het Festival worden foto- en video-opnamen gemaakt. De kans is groot dat u wordt gefilmd. Door het terrein van het Festival en/of DreamVille te betreden, gaat u akkoord met de verwerking van deze beelden door WEAREONE.world BVBA en haar partners.
 • Camerabewaking op Tomorrowland en/of in DreamVille wordt uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Deze opnames worden enkel gebruikt voor veiligheidsdoeleinden tijdens het Festival en worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de bevoegde autoriteit na ontvangst van een formeel verzoek. 
 • De Organisator en/of de officiële ticketverkoper behouden zich het recht voor om de identiteit van de Festivalganger te controleren. 
 • Digitale fotocamera's en/of videocamera's zijn toegestaan op het terrein met uitzondering van (semi-)professionele apparatuur. Ons advies: maak zoveel mogelijk filmpjes en zet ze op YouTube, Instagram, Twitter, Flickr, enz.! 

TOILETTEN

Gebruik van de toiletten is gratis op Tomorrowland en/of in DreamVille. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Wordt u betrapt op urineren in het openbaar, dan loopt u het risico dat u wordt verwijderd van het terrein van het Festival en/of DreamVille.

ROKEN

Het is verboden om binnen te roken.

PROMOTIE

Het is verboden om tijdens het Festival flyers te verspreiden of posters op te hangen! Bezoekers die hun eigen evenementen willen promoten, kunnen een advertentie plaatsen in de Tomorrowland-krant die tijdens het Festival onder de bezoekers wordt verspreid. Meer informatie vindt u op promotion@tomorrowland.com.

VEILIGHEID VOOR EN RONDOM HET PODIUM

 • CROWDSURFING VERBODEN
  Crowdsurfing is verboden op Tomorrowland. Verwijdering van het Festivalterrein wanneer deze regel niet wordt nageleefd, is het logische gevolg.
 • Bezoekers van Tomorrowland mogen geen in- en uitgangen en nooduitgangen blokkeren.

VERLIES OF BESCHADIGING

De artiesten en de organisatoren van Tomorrowland kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal, noch voor enig ander ongeval.

OVERMACHT

 • De Festivalorganisator kan Tomorrowland alleen annuleren of uitstellen in geval van overmacht of indien de Evenementenorganisator een andere aantoonbare dwingende reden heeft om Tomorrowland te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: terroristische dreigingen, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, pandemieën, ziekte van artiesten, uitval en/of vertraging van technische voorzieningen, uitval en/of vertraging van vervoermiddelen, enz.
 • De Festivalorganisator kan zich genoodzaakt zien om podia te sluiten wegens weersomstandigheden of andere gebeurtenissen van overmacht. Dit leidt niet tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling.

PARKING

 • Er is parkeergelegenheid in de buurt van het terrein van Tomorrowland en DreamVille. Tijdens de vouchersale kunt u ook een parkeerticket kopen waarmee u op een van de parkings kunt parkeren. Het is niet mogelijk om een specifieke parkeerplaats of een specifieke parking te reserveren. Na betaling ontvangt u een voucher die u kunt gebruiken om uw auto te parkeren. De periode voor de vouchersale zal worden aangekondigd op onze website. Het is ook mogelijk om tegen contante betaling gebruik te maken van de parking zonder voucher.
 • De bezoeker stemt er uitdrukkelijk mee in om de Organisator te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan, diefstal van of andere ongevallen met voertuigen of personen op de officiële parkings van het Festival.

BEPERKING

 • Bezoekers met een beperking kunnen op vertoon van een blauwe parkeerkaart gebruikmaken van de gereserveerde parking. Wij verzoeken u om ons vooraf te verwittigen indien u gebruik wenst te maken van deze parking, door een e-mail te sturen naar support@tomorrowland.com.
 • Mensen met een beperking kunnen het terrein van Tomorrowland betreden via een lift. Zij mogen in de lift begeleid worden door maximaal twee begeleiders. Deze begeleiders moeten in het bezit zijn van een geldig Bracelet, geregistreerd op hun naam.
 • Op het hele terrein is extra verharding aangebracht om het Festivalterrein goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

BIJLAGE 3: CASHLESS BETALINGEN 

Tomorrowland 2021 is een cashless festival.

1.        Cashless - algemeen

1.1      'Cashless betalingen' is de betalingsmethode die gebruikt wordt op het Festival en in DreamVille. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethoden toe te staan, zoals contante betalingen en/of betalingen via andere elektronische apparaten.

1.2      'Pearl' is de officiële munteenheid op het Festival en in DreamVille. Festivalbezoekers kunnen 'Pearls' kopen via het Tomorrow Cashless systeem door een online top-up via de Tomorrowland Account of een top-up op het Festival. De Pearls worden dan geactiveerd op de Tomorrowland Bracelet. De waarde van één (1) Pearl wordt ter beschikking gesteld van de Festivalbezoeker (op www.tomorrowland.com en via de Tomorrowland Account) zodra Pearls kunnen worden gekocht.

1.3      De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als het cashless systeem niet, niet zonder gebreken of slechts gedeeltelijk werkt tijdens Tomorrowland. De Festivalorganisator zorgt in dat geval voor een back-up scenario voor de Festivalbezoekers, bijvoorbeeld door betaalmunten te voorzien.

2.        Cashless - geschillen over transacties

2.1      Top-up transacties

2.2.1   Alle geschillen met betrekking tot online top-up transacties moeten onmiddellijk worden gemeld aan cashless@tomorrowland.com. Klachten met betrekking tot online transacties worden tot drie maanden na afloop van het Festival aanvaard. Festivalbezoekers worden verzocht om de nodige ondersteunende documentatie bij te voegen, wanneer zij met de Festivalorganisator communiceren.

2.2.2   Festivalbezoekers moeten geschillen over top-up transacties die op het Festival plaatsvinden, zowel melden aan een Cashless Customer Service punt op het Festival, als ze per e-mail opsturen naarcashless@tomorrowland.com. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om geschillen te weigeren als er geen bewijs of documentatie met betrekking tot het geschil is ingediend. Festivalbezoekers kunnen via hun online Cashless Account top-up transacties volgen.

2.2      Andere transacties

Alle andere transactiegeschillen moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan het Cashless Customer Service punt op Tomorrowland.

2.3      Ondersteuning in geval van verlies of diefstal van de waarde

2.3.1   De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van de cashless support (Bracelet of Cashless Card) waarop de 'Pearls' worden bijgevuld nadat die support aan de Festivalbezoeker is geleverd.

2.3.2   In geval van verlies of diefstal kunnen Festivalbezoekers hun cashless support deactiveren via hun online Cashless Account of door langs te gaan bij een Cashless Customer Service punt op het Festival.

2.4      Refunds

2.4.1   Met uitzondering van de Bonus Pearls en de Pearls die door de Festivalorganisator zijn voorgeladen, kunnen cashless Pearls enkel na afloop van het Festival worden terugbetaald. De Festivalorganisator betaalt dus geen enkele Pearl terug tijdens het Festival (zelfs niet als een Festivalbezoeker de toegang tot het Festival wordt geweigerd).

2.4.2   Alle refunds zijn onderworpen aan een refund fee, die ter beschikking wordt gesteld van de Festivalbezoeker (op www.tomorrowland.com en via de Tomorrowland Account) zodra Pearls kunnen worden gekocht.

Automatische refunds

2.4.3   Alle online top-up transacties via de website worden automatisch terugbetaald indien ze geïmplementeerd zijn door internationale merken. De internationale merken zijn: Bancontact, iDeal, VISA en Mastercard. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om betalingsmethoden toe te voegen of te verwijderen indien nodig.

2.4.4   De Festivalorganisator streeft ernaar om de automatische refunds uit te voeren binnen 7 dagen na afloop van het Festival. Die timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden volgens dezelfde betalingsmethode uitgevoerd als diegene die gebruikt is voor de online top-up. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode, hangt af van de munt, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.

2.4.5   Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund, gebeuren automatisch. De Festivalorganisator kan niet bepaalde betalingen manueel blokkeren, noch is de Festivalorganisator gemachtigd om de betalingswijze van de refund te wijzigen.

Manuele refunds

2.4.6   Manuele refunds zijn van toepassing op alle bedragen die tijdens en op het Festival op de cashless support worden opgeladen.

2.4.7   Manuele refunds kunnen worden aangevraagd tot 15 augustus 2021, 23u59 CET. Aanvragen voor refund die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen. Festivalbezoekers worden aangeraden om maximaal gebruik te maken van online top-ups.

2.4.8   De Festivalorganisator streeft ernaar om binnen zeven werkdagen na afloop van de registratieperiode voor deze refunds te starten met het refund proces. Deze timing is onderhevig aan mogelijke vertragingen die buiten de controle van de Festivalorganisator vallen. De refunds worden uitgevoerd met behulp van de betalingsmethode die door de Festivalbezoeker is vermeld in het 'manual refund formulier'.

2.4.9   Omdat manuele refunds individueel worden verwerkt, is er een minimale verwerkingstijd tussen de notificatie van het cashless systeem en de effectieve betaling. Deze verwerkingstijd zal ongeveer drie bankwerkdagen in beslag nemen. De Festivalorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld binnen deze minimale verwerkingstijd. De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen refund methode.

2.4.10 Festivalbezoekers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste refund informatie aan de Festivalorganisator. Indien Festivalbezoekers de Festivalorganisator niet de juiste informatie geven, behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om de terugbetaling niet uit te voeren.

2.4.11 NON SEPA-refunds zijn onderworpen aan extra bankkosten van € 7,00, die in mindering worden gebracht van het terugbetalingsbedrag. Deze betalingen vereisen een extra verwerkingstijd van minstens drie bankwerkdagen en zijn onderworpen aan extra bankkosten die worden opgelegd door de verkrijgende bank. Deze kosten worden betaal door de Festivalbezoekers.

3.        Derde dienstverleners

3.1       Het cashless payment systeem van Tomorrowland wordt de Festivalbezoekers aangeboden met de steun van 2 leveranciers/betalingsproviders: Intellitix en Ingenico.

 
BIJLAGE 4: VOUCHERSALE

1. Algemeen

1.1 Een Tomorrowland Voucher is een extra aankoop bij Tomorrowland of een onafhankelijke derde partij (voor zover van toepassing) (bijvoorbeeld restaurants, aanbieders van kluisjes of pendeldiensten, en parking, die actief zijn op of rond het Festivalterrein). Vouchers worden gepromoot en te koop aangeboden door de Festivalorganisator (via het Paylogic-platform of het platform van een derde partij).

Als u Vouchers koopt, is de bovengenoemde derde partij (voor zover van toepassing, afhankelijk van de diensten die onder de Voucher vallen) uw contractant. U gaat een Overeenkomst met hen aan en bent onderworpen aan hun eigen voorwaarden voor de verrichte aankoop. Merk op dat deze voorwaarden doorslaggevend zijn in geval van conflict of onduidelijkheid. De Festivalorganisator is vrijgesteld van elke contractuele aansprakelijkheid ten opzichte van u. 

1.2 Elke aankoop van Tomorrowland Vouchers is definitief. Het is niet mogelijk om een Tomorrowland Voucher te annuleren of te wijzigen.

1.3 In geval van overmacht die de uitvoering van de diensten met betrekking tot de Voucher volledig verhindert, worden de Vouchers geannuleerd en terugbetaald (met annuleringskosten, die bij de aankoop van de Voucher beschikbaar worden gesteld). Er kan geen verdere schadevergoeding worden geëist.
 

BIJLAGE 5: DREAMVILLE

1.1 DreamVille-tickets kunnen alleen worden gekocht als onderdeel van een DreamVille Package of als onderdeel van een Travel Package, waarbij een specifiek type DreamVille-accommodatie wordt gecombineerd met een Full Madness Regular of Comfort Pass, waarmee toegang tot het Festival en bepaalde gebieden in DreamVille wordt verleend gedurende het hele Festivalweekend waarvoor de package is gekocht.

1. 2 Een Magnificent Greens Package is geldig per PERSOON en niet per tent. Een Magnificent Greens Tent Package, Easy Tent Package, Easy Tent Supreme Package en DreamLodge Package is geldig per TENT, een Relax Room Package, Spectacular Relax Room Package, Kokono Package, Cabana Package, Ensuite Package of ander Montagoe Packages is geldig per KAMER.

1.3 Bij de aankoop van een Magnificent Greens Package bent u verzekerd van een plekje op de camping. Het is niet mogelijk om een specifieke plaats te reserveren.

1.4 Voertuigen, motorfietsen, aanhangwagens, caravans of campers zijn niet toegestaan in DreamVille.

1.5 Door een ticket te kopen voor een DreamVille Cabana, DreamLodge, Ensuite, Camp2Camp Friendship Area, Camp2Camp Pre-Pitched Area, Spectacular Relax Room, Supreme EasyTent, Spectacular DreamLodge, Relax Room, andere Montagoe Packages of Mansion, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op deze accommodaties.

1.6 Bij het uitchecken uit uw DreamVille-accommodatie, controleert de Festivalorganisator de staat van de accommodatie. De Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om u de kosten aan te rekenen voor herstelling van schade, die met opzet, door nalatigheid of roekeloos gedrag door u is veroorzaakt aan de accommodatie. Alle materialen en bijbehorende prijzen zijn verkrijgbaar bij het onthaal van DreamVille.

1.7 In geval van schade behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om deze kosten onmiddellijk in rekening te brengen. Mocht deze schade na uw vertrek aan het licht komen, dan behoudt de Festivalorganisator zich het recht voor om een factuur voor het bedrag naar het geregistreerde adres te sturen. Om deze situatie te voorkomen, wordt u aangeraden om langs de onthaalbalie van DreamVille te gaan om uit te checken aan het eind van uw verblijf.

 

BIJLAGE 6: BUSINESS PACKAGES

Algemeen

 • Business Packages zijn B2B-pakketten. Ze kunnen alleen worden aangekocht door een rechtspersoon met een geldig BTW-nummer (de 'Onderneming'). Een Business Package is inclusief niet-gepersonaliseerde toegangstickets voor het Festival en verleent toegang tot het Festival en de speciale B2B-zones (Balcony,  The Lounge by Vallformosa of Skybox, telkens inclusief drankjes en eten) over het hele terrein van het Festival. Business Packages zijn exclusief DreamVille-tickets.
 • Verlies of diefstal van het ticket valt onder de verantwoordelijkheid van de Onderneming die het ticket heeft gekocht, en geeft geen recht op terugbetaling of een nieuw ticket/Bracelet.
 • De Onderneming is verplicht om een Business Package-aanvraag in te vullen om B2B-tickets te kopen. Er geldt altijd een minimale aankoopverplichting van 10 Business Packages. Een aankoop moet altijd worden goedgekeurd door de Festivalorganisator.
 • Een aangekocht Business Package geeft de Onderneming niet het recht om de B2B-zone te gebruiken voor B2C-incentives van de Onderneming. Indien de Festivalorganisator enige vorm van online communicatie, reclame, wedstrijden of andere incentives rond The Balcony of The Lounge door de Onderneming vaststelt, heeft de Festivalorganisator het recht om de tickets te annuleren en behoudt hij zich het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.
 • Een B2B-incentive is enkel toegestaan indien de Onderneming geen gebruikmaakt van enige vorm van zichtbare commerciële communicatie met betrekking tot het Business Package.
 • Het is niet toegestaan om Business Package door te verkopen en de Festivalorganisator behoudt zich het recht voor om de tickets te annuleren en verdere schadevergoeding te eisen indien deze regel niet wordt nageleefd.
 • E-tickets voor Business Packages worden digitaal per mail naar de Main Buyer verstuurd. Houders van een Business Package moeten hun e-ticket meebrengen naar de Hospitality Welcome Desk bij de hoofdingang om toegang te krijgen tot het Festival en de dedicated Business zone.
 • Business Packages zijn niet gepersonaliseerd.
 • Business Packages kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald.

Betaling

 • Indien de aanvraag van de Onderneming voor een Business Package is goedgekeurd door de Festivalorganisator, ontvangt de Onderneming een pro forma factuur. Betaling moet uiterlijk zeven (7) dagen na verzending van de pro forma factuur naar de Onderneming ontvangen zijn door de Festivalorganisator.
 • Bij niet-betaling vóór 1 maart 2021 wordt de bestelling automatisch geannuleerd door de Organisator. In geval van niet-betaling na 1 maart 2021 wordt de bestelling automatisch geannuleerd door de Festivalorganisator en wordt een administratiekost van 10 % van de gevraagde packages in rekening gebracht bij de Onderneming.
 • Na betaling kunnen Business Packages niet meer geannuleerd worden.
 • Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Alle BTW en taksen zijn verschuldigd door de Onderneming. 

Huisregels

 • Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van de B2B-zone een optimale ervaring hebben, worden ontblote lichaamsdelen niet getolereerd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de Huisregels van het Festival zoals opgenomen in Bijlage 2.