Algemeen Reglement

Verboden voorwerpen

De volgende voorwerpen zijn verboden op het festival terrein: dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden), eigen eten en drinken, spuitbussen, drugs, glas, blikjes, plastieken flessen, wapens, vlaggen van voetbal clubs, stokken, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
 

Decoratie

Elk jaar besteedt de organisatie veel moeite en mankracht in het omtoveren van Tomorrowland en DreamVille tot een magische wereld. Wij vragen aan iedere bezoeker om daar respect voor te hebben. Vernieling van de decoratie zal leiden tot de verwijdering van het terrein. Toegang zal geweigerd worden tijdens de rest van het festival. De organisatie behoudt het recht om een klacht in te dienen.
 

Zero Tolerance drugs beleid

Tomorrowland en DreamVille hanteren een absoluut zero tolerance beleid met betrekking tot drugs!
Het is verboden om op het festival- en campingterrein drugs te gebruiken, te verhandelen en/ of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het festival- en/of campingterrein worden verwijderd. Hier wordt dan ook streng op toegezien en in voorkomende gevallen worden deze overgedragen aan de politie.   

Voordat je het festival- en/of campingterrein betreedt heb je de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking of op het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging je staande houden.
 

Promotie: flyers & posters

Het is verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het festival! Geen flyers op straat, op DreamVille en ook niet op het festival terrein zelf. Indien u promotie wenst te maken voor een eigen evenement, bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in onze Tomorrowland krant die elke dag verdeeld wordt onder de bezoekers.
Meer info: promotion@tomorrowland.com
 

Algemene Voorwaarden

Gelieve onze volledige Algemene Voorwaarden voor Tomorrowland  & DreamVille hier te raadplegen.

Deze voorwaarden zijn enorm belangrijk zodat je op de hoogte bent van het reglement en de correcte voorwaarden omtrent de ticketverkoop. Ons advies: Zorg dat je de Algemene Voorwaarden leest, alvorens een ticket aan te kopen. Tijdens aankoop bent u verplicht de Algemene Voorwaarden te accepteren.
 

Veiligheid

Veiligheid is voor Tomorrowland een prioriteit. De organisatie werkt nauw samen met Belgische Federale Politie die instaat voor de veiligheid van festivalgangers en buurtbewoners tijdens beide weekends. Tijdens Tomorrowland zal de Federale Politie (@BelPoliceEvent) en Politie Rupel (@Politie_Rupel) regelmatig Tweets de wereld insturen zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er op en rond het terrein gebeurt.

Adres: Boomstesteenweg 180, 2610 Wilrijk
Twitter: @BelPoliceEvent
Facebook: Belgian Federal Police