Op DreamVille

Toegang tot DreamVille

Minimumleeftijd

18 jaar is de minimum leeftijd voor Tomorrowland en DreamVille. 

Wie geboren is in 2005 krijgt wel toegang, ook indien je pas 18 wordt na het festival. Iedereen die 18 jaar wordt in 2023 krijgt toegang tot het festival. 
Ben je jonger dan 18 jaar, zal je geen toegang krijgen tot het festival, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.
 

Toegang tot de camping

Toegang tot DreamVille is enkel mogelijk wanneer je een DreamVille package of Global Journey Package met DreamVille accommodatie hebt gekocht.
Het DreamVille Package van je keuze bevat jouw gekozen DreamVille accommodatie en een Full Madness (Comfort) Pass.

Een DreamVille pakket geeft je toegang tot DreamVille (5 dagen) en Tomorrowland (3 dagen).

Alle DreamVille Packages bevatten : 

 • Toegang tot The Gathering op donderdag 20 of 27 juli
 • (Comfort) toegang tot Tomorrowland gedurende 3 dagen
  Weekend 1 : vrijdag 21 juli 2023 tot zondag 23 juli 2023
  Weekend 2 : vrijdag 27 juli 2023 tot zondag 30 juli 2023
 • Toegang tot DreamVille gedurende 5 dagen
  Weekend 1 : donderdag 20 juli 2023, 11u00 tot maandag 24 juli 2023, 12u00
  Weekend 2 : donderdag 27 juli 2023, 11u00 tot maandag 31 juli 2023, 12u00


Belangrijk

 • Bij verlies of diefstal van jouw Tomorrowland/DreamVille Bracelet wordt er geen refund gegeven of het Bracelet vervangen.
 • De toegang tot de camping kan je ten allen tijde worden geweigerd of ontzegd.
 • Kleding en/of andere (zichtbare) uiterlijke tekens die uitdrukking geven aan expliciete politieke of sociale bewegingen of groeperingen, zijn verboden.
 • Volgende zaken zijn verboden op DreamVille: auto's, moto's, fietsen, trailers, caravans, mobile homes, ...

 

Op DreamVille

Verschillende DreamVille Packages/accommodaties

Wij bieden een groot aanbod van accommodaties, voor ieder zijn budget: 

Decoratie

Elk jaar doen we met heel veel mensen samen ontzettend veel moeite om het DreamVille kampeerterrein om te toveren tot een magische totaalervaring. Daarom vragen we aan iedere bezoeker om respect te hebben voor de decoratie en voor de omgeving. Wie de regels niet respecteert en decoratie vernielt, wordt naar de uitgang geleid en definitief de toegang ontzegd.
 

Cameras 

Fototoestellen
Alle niet (semi) professionele digitale fototoestellen en/of videocamera’s zijn toegelaten op het terrein. 

Foto's & filmopnames
Tijdens het evenement zullen er foto’s en opnames gemaakt worden: bij betreding van het terrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie om deze beelden te gebruiken en uit te zenden.
 

Publiciteit 

Het is verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen op DreamVille. Indien u promotie wenst te maken voor een eigen evenement, bieden wij u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in onze Tomorrowland krant die elke dag verdeeld wordt onder de bezoekers.
Voor meer info: promotion@tomorrowland.com

 

Veiligheid

Veiligheid is de hoogste prioriteit voor de organisatie van Tomorrowland. De organisatie werkt nauw samen met de politie. Zij staan samen met de Lokale Politiezone Rupelstreek in voor de veiligheid van festivalgangers, crew en buurtbewoners. Tijdens Tomorrowland zal de Politie Rupel (@Politie_Rupel) regelmatig Tweets de wereld insturen zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er op en rond het terrein gebeurt.

Meer info:

Adres: J. Van Cleemputplein 5, 2850 Boom
Twitter: @politie_rupel
Facebook: Lokale PolitieZone Rupel

 

Recycling faciliteiten 

Respecteer de Holy Grounds van Tomorrowland en DreamVille en respecteer Moeder Natuur.
Stap mee in de Recycle Club. Verzamel en sorteer je afval en recycleerbare materialen. Deponeer ze in de juiste container. 

 

Verboden voorwerpen

De volgende voorwerpen zijn verboden op DreamVille: auto’s, motor(fietsen), aanhangwagens, caravans, mobilehomes e.d., open vuren en/of barbecues tussen de tenten (gasinstallaties groter dan 500gr), kaarsen, tapinstallaties, generatoren, muziekinstallaties, droogijs, dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden), spuitbussen, drugs, glas, wapens, vlaggen van voetbal clubs, stokken, wandelstokken (medische krukken en hulpmiddelen uitgezonderd), spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, en eender welk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
 

Campers & caravans

Kamperen is enkel toegestaan op de camping. Het is ten strengste verboden om te overnachten in je auto op het parkeerterrein.
Het is verboden om op hekken en/of andere voorwerpen te klimmen.
Het is niet toegestaan commerciële activiteiten op te zetten op de camping.
 

Toegelaten voorwerpen

Geleidehonden voor mensen met een visuele beperking zijn wel toegelaten.Een eenvoudige kleine barbecue en gasstelletjes (tot 500gr) zijn toegelaten op één van de 10 BBQ-zones. Handige tip: breng een trolley mee voor je bagage en andere bezittingen.

De maximale toegestane hoeveelheid drinken op DreamVille is 6 blikken alcoholische drank (max. 50 cl per blik) en 6 blikken of plastic flessen fris- of energiedrank (max. 50 cl per blik/plastic fles) per persoon. Het aantal flessen water is echter niet gelimiteerd. Alleen gesloten verpakkingen zijn toegelaten. Ook eten mag je op DreamVille zelf meebrengen.
 

Zero Tolerance

Tomorrowland en DreamVille hanteren een absolute zero tolerace beleid ten aanzien van drugs!  Het is verboden om drugs te gebruiken op zowel het festivalterrein als de camping. Indien een inbreuk op deze regel wordt vastgesteld, zal je van het festivalterrein en/of camping worden verwijderd. Dit beleid wordt strikt gehandhaafd en in voorkomende gevallen betekent het een overhandiging aan de politie.  

Alvorens het festival- en/of campingterrein te betreden krijg je de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Voorgeschreven medicatie voor gezondheidsproblemen zijn enkel toegelaten indien je in het bezit bent van een geldig medisch attest. We kunnen enkel deze specifieke medicatie toelaten indien je het medisch attest laat zien aan de ingang. 

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking of op het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging je staande houden.