Privacy Policy Jobs

Wij vinden de bescherming van uw privacy erg belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen, hoelang we deze bewaren, wat jouw rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Wij zijn gebonden aan en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (de “AVG”) en de implementatie ervan in de nationale wetgeving.

Artikel 1: Data Controller

De persoonsgegevens die je ons hier meedeelt worden opgenomen in de bestanden WEAREONE.world BV, Korte Vlierstraat 6, 2000 Antwerpen, BTW BE0867239782, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna “Tomorrowland”, “WAOW”, “wij” of “we”). WAOW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in kader van sollicitaties via dit Jobs Portaal. Dit betekent dat WAOW het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Afhankelijk van de job waarvoor je solliciteert, zullen jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan het toepasselijk bedrijf van de Tomorrowland Groep (zoals gedefinieerd in artikel 5).

Artikel 2: Voor wie is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is enkel van toepassing op de persoonlijke gegevens die we verwerken in onze hoedanigheid van data controller (zoals gedefinieerd in artikel 1).

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle particulieren die zich registreren via het Jobs Portaal om te solliciteren voor een job bij Tomorrowland.

Artikel 3: Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer we in deze Privacy Policy de term "verwerking van persoonlijke gegevens" gebruiken, hebben we het over ons gebruik van persoonlijke informatie die je identificeert of in staat is om je te identificeren, hetzij rechtstreeks, hetzij in combinatie met andere informatie die wordt bewaard of extern wordt verkregen.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens via het Jobs Portaal:

 • Voornaam
 • Naam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • GSM-nummer
 • Postcode
 • Gemeente
 • Land
 • Werkstatuut
 • Andere gegevens uit jouw cv
 • Info omtrent je werkervaring bij Tomorrowland en je werk interesse

Artikel 4: Doel en rechtsgrond

Wij verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die nodig zijn om het beoogd doel te bereiken. Je gegevens worden enkel gebruikt om je sollicitatie te behandelen, je te benaderen voor een eventuele tewerkstelling op onze events en om onze wettelijke verplichting na te komen.

Initieel verzamelen we jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Als je in aanmerking komt om onze collega te worden, verwerken we jouw gegevens op basis van contractuele en wettelijke verplichtingen.

Wij geven je persoonsgegevens nooit door aan derde partijen tenzij de volgende gevallen:

 • Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Tomorrowland Groep
 • Aan onze IT en Business dienstverleners
 • Interimkantoor NOWJOBS nv waarmee we samenwerken
 • Indien verplicht door de wet

Artikel 5: Bedrijven binnen de Tomorrowland Groep

Indien je solliciteert voor een job bij de afdeling ‘Fashion’ worden jouw gegevens overgedragen aan TL International die verantwoordelijk zal zijn voor de verdere verwerking en aanwerving.

TL International BV
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
Belgium
BE 0677.896.673

Indien je solliciteert voor een job bij de afdeling ‘F&B’ of ‘Food and Beverages’ worden jouw gegevens overgedragen aan Lemon BV die verantwoordelijk zal zijn voor de verdere verwerking en aanwerving.

Lemon BV
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
Belgium
BE 0555.801.387

Indien je solliciteert voor een job bij Tomorrowland Winter worden jouw gegevens overgedragen aan TL Winter BV, die verantwoordelijk zal zijn voor de verdere verwerking en aanwerving.

TL Winter BV
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
Belgium
BE 0695.403.787 – FR45.841.085.459

In alle andere gevallen zullen jouw gegevens uitsluitend door WAOW worden verwerkt.

Artikel 6: Bewaartermijnen

Als je jezelf kandidaat stelt om te werken voor Tomorrowland en je persoonsgegevens met ons deelt, zullen we deze voor een periode van 2 jaar sinds je laatste contact worden bijhouden tenzij de wet ons een langere bewaartermijn oplegt. We zullen jouw gegevens bewaren in de databanken van WAOW en inzetten voor alle werkgelegenheden van Tomorrowland (zoals Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Winter, Lemon, KNTXT, etc.). Indien je geen interesse meer hebt om te werken voor Tomorrowland dan kan je jezelf hier uitschrijven.

Artikel 7: Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens
 • Recht om je persoonlijke gegevens te corrigeren
 • Recht om je gegevens te wissen in naar behoren gerechtvaardigde gevallen
 • Recht om je persoonlijke gegevens in een leesbaar formaat op te vragen om te kunnen overdragen aan een andere partij
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

Je kunt je ten alle tijden uitschrijven van het Jobs Portaal waarbij al jouw persoonsgegevens verwijderd zullen worden. Dit kan je hier doen. Voor alle (andere) rechten kunt u een mailtje sturen naar dpo@tomorrowland.com of per brief naar:

WEAREONE.world BV
Attn: Data Protection Officer
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
Belgium

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek en na controle van uw identiteit. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Bij verlenging van de termijn stellen wij u hiervan binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte.

Artikel 8: Beveiliging van uw persoonsgegevens

Technische en organisatorische maatregelen

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Wanneer je jouw persoonlijke gegevens verstrekt via onze websites wordt deze informatie veilig over het internet verzonden met behulp van hoogwaardige codering.

Zoals beschreven in deze Privacy Policy, worden jouw persoonlijke gegevens in sommige gevallen gedeeld met derden, in welk geval die derde partij passende technische en organisatorische maatregelen moet nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

In sommige gevallen kunnen we echter wettelijk verplicht zijn om jouw persoonlijke gegevens bekend te maken aan een derde partij, zoals een overheidsinstantie, en hebben we beperkte controle over hoe die gegevens door die partij worden beschermd.

Verwerking van persoonsgegevens binnen/buiten de EER

De informatie die je ons verstrekt, wordt bewaard in de systemen op de maatschappelijke zetel in Antwerpen of in die van een aangewezen derde partij (hierboven vermeld). Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend binnen de EER worden verwerkt.

We kunnen ook toegang verlenen tot jouw informatie aan andere derden die voor ons optreden voor sommige van de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Policy of voor andere doeleinden die expliciet door jou zijn goedgekeurd.

Privacy-incidenten

Datalekken kunnen per mail worden gemeld aan: dpo@tomorrowland.com. We hebben een intern beleid en leiden regelmatig medewerkers op over het voorkomen en melden van mogelijke datalekken. Op basis van de uitkomst van een impactanalyse kunnen we de betrokken betrokkenen en de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte stellen van de inbreuk.

Artikel 9: Diverse

Deze Privacy Policy doet geen afbreuk aan ons recht om verdere acties te ondernemen jegens bepaalde gebruikers van onze producten en diensten, op basis van een overeenkomst, de wet, regelgeving, enz. We implementeren Data Privacy, Data Protection and Data Security by design and by default waar en waarneer dit mogelijk is.

Artikel 10: Klachten

Als wij jouw rechten niet optimaal hebben kunnen behartigen, heb je altijd het recht om een​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 11: Updates

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy, ook als onderdeel van de AVG. De laatste versie van onze Privacy Policy is altijd beschikbaar op tomorrowland.com/jobs.

Artikel 12: Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze Privacy Policy kan via dpo@tomorrowland.com of:

WEAREONE.world BV
Attn: Data Protection Officer
Korte Vlierstraat 6
2000 Antwerpen
Belgium

 

Laatste update: 04/05/2021