ALGEMENE VOORWAARDEN

Bezoekers gaan met het kopen van een toegangsticket tot Tomorrowland (“het Festival” en/of DreamVille automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door WEAREONE.world bvba (hierna: “de Organisator” of “de Organisatie”).

Openingsuren Tomorrowland
Weekend 1

Vrijdag 19 juli 2019 12u00 - 01u00
Zaterdag 20 juli 2019 12u00 – 01u00
Zondag 21 juli 2019 12u00 – 00u00

Weekend 2

Vrijdag 26 juli 2019 12u00 - 01u00
Zaterdag 27 juli 2019 12u00 – 01u00
Zondag 28 juli 2019 12u00 – 00u00

Op vrijdag & zaterdag is check-in mogelijk tot en met 22u00, na 22u00 is het niet meer mogelijk om het festivalterrein te betreden.

Op zondag is check-in mogelijk tot en met 21u00, na 21u00 is het niet meer mogelijk om het festivalterrein te betreden.

De Organisator behoudt zich het recht voor de toegang tot het Festival te weigeren indien een bezoeker vrijdag en zaterdag na 22u00 en zondag na 21u00 het terrein van het Festival wenst te betreden. Dit geldt eveneens indien een bezoeker reeds in het bezit is van een geldig toegangsticket. Toegang tot het Festival is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van een Tomorrowland Bracelet geregistreerd op naam.

Openingsuren DreamVille
DreamVille is geopend van:

Weekend 1: van donderdag 18 juli 2019 tot en met maandag 22 juli 2019
Weekend 2: van donderdag 25 juli 2019 tot en met maandag 29 juli 2019

Check-In:
Check-in is mogelijk vanaf donderdag 11u00 tot en met zaterdag 12u00. Op zondag is check-in niet mogelijk.

Check-out: 
Check-out is mogelijk tot en met maandag 12u00. Alle bezoekers moeten op maandag het terrein van DreamVille verlaten voor 12u00. Er zullen in geen enkel geval uitzonderingen hierop worden toegelaten

Toegang tot Dreamville is enkel mogelijk indien u in het bezit bent van een DreamVille bracelet.

 

artikel 1

1.1   Eenieder die het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille betreedt, verklaart akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden bij aankoop van een toegangsticket.

1.2  Toegang tot het terrein van het Festival zal worden geweigerd of kan worden ontzegd bij het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden. De Organisatie kan, mits in het geval van het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, de toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille ontzeggen voor de 5 komende jaren.

artikel 2

2.1       Eenieder die zich naar de ingang van het terrein van het Festival begeeft, dient in het bezit te zijn van een geldig Tomorrowland en/of DreamVille bracelet geregistreerd op naam.

2.2       Een Tomorrowland en/of DreamVille bracelet verschaft toegang voor één (1) persoon op de dag of de dagen waarvoor een toegangsticket is aangeschaft. Eenieder in het bezit van een Tomorrowland bracelet betreedt het terrein van het Festival op eigen risico.

2.3       De minimumleeftijd voor het Festival is 18 jaar. Eenieder geboren in 2001 wordt wel toegang verschaft, ook indien de leeftijd van 18 jaren pas na het Festival zal worden bereikt. Er zal geen uitzondering gemaakt worden op deze regel, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige.

2.4      In het geval een bezoeker het terrein van het Festival verlaat en in het bezit is van een dag- of Full Madness Pass, is re-entry gedurende diezelfde dag niet mogelijk vanwege veiligheidsredenen. Een Full Madness Pass zal enkel de volgende dag opnieuw geactiveerd worden. Indien een bezoeker in het bezit is van één van de DreamVille Bracelets is toegang tot Tomorrowland mogelijk tot twee uur voor sluitingstijd. Om veiligheidsredenen is re-entry naar DreamVille mogelijk vanaf 17u00 op diezelfde dag.

2.5       De Organisator behoudt zich het recht voor om alle vervalsing van Tomorrowland tickets of bracelets te vervolgen.

 

artikel 3

3.1    Tomorrowland en/of DreamVille tickets of bracelets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld voor een ander type ticket, dag of weekend.

3.2     In geval van verlies of diefstal van het Tomorrowland en/of DreamVille bracelet zal dit niet terugbetaald worden. Indien de bezoeker (wegens diefstal of verlies) een nieuwe bracelet nodig heeft tijdens het Festival en binnen het Festival terrein, zal de Organisator de bezoeker van een nieuwe bracelet voorzien.

artikel 4

4.1      Het op naam geregistreerde, geldige en geactiveerde Tomorrowland en/of DreamVille bracelet dient gescand te worden bij het betreden van het festival en/of campingterrein.

4.2      De Organisator en/of de officiële ticketverlener behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalbezoekers te verifiëren bij het betreden van het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille. Indien een bezoeker niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs zal toegang tot het terrein van Tomorrowland en/ of DreamVille kunnen worden ontzegd, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs.

De naam op het legitimatiebewijs van de bezoeker dient overeen te stemmen met de geregistreerde naam van het Bracelet. Kopieën van legitimatiebewijzen zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier uitdrukkelijk van toepassing.

4.3       Alle Tomorrowland bracelets worden op voorhand door de Organisator verstuurd vanaf begin juli 2019 naar het tijdens aankoop opgegeven adres. Adres- en naamswijzigingen, het omwisselen/ upgraden van een type ticket is niet meer mogelijk na aankoop.

4.4       Verlies van of schade aan het bracelet geeft geen recht op terugbetaling van het entreegeld. In het geval, om welke reden buiten de wil van de Organisator dan ook, de Tomorrowland bracelets het verzendadres niet bereiken, dient de Main Buyer, die de aankoop heeft verricht, de Organisator te contacteren zodat de Organisator een ophalingsmoment kan voorzien op het Festival. In het laatste geval, zijn de bracelets en treasure cases naar de Main buyer verzonden en zal de Main Buyer geen recht hebben op een nieuwe treasure case, noch een terugbetaling ontvangen voor de Treasure Case Fee.

4.5      Bij tickets aangekocht tijdens Will Call verkoop zullen de bracelets niet verzonden worden. De houder van een Will Call ticket heeft geen recht op restitutie van de Bracelet Fee indien hij geen treasure case ontvangt. 

4.6 15 jaar-geschenk in de Treasure– Het is niet mogelijk een aanpassing of een terugbetaling aan te vragen voor het 15 jaar-geschenk dat u bij de Treasure Case ontvangt. Een voorkeur in verband met het geschenk wordt tijdens de Pre-Registratie gegeven door de Main Buyer en geldt voor alle Treasure Cases in het order. 

 

artikel 5

5.1      Toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille is verboden of kan u geweigerd dan wel ontzegd worden (zonder dat er recht is op restitutie van het aankoopbedrag) indien een bezoeker (onderstaande opsomming is niet limitatief):

 • onder invloed van drank en/of drugs is;
 • in het bezit is van drugs of handelt in drugs;
 • de toegang op andere evenementen/bijeenkomsten reeds eerder geweigerd werd door de Organisator of andere autoriteiten;
 • manifest gedrag vertoont of kleding draagt met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door aan te zetten tot geweld, haat, woede, xenofobie, rassenhaat, etc.;
 • andere bezoekers in gevaar brengt;
 • verboden voorwerpen bij zich draagt;
 • de mogelijke aftasting (fouillering) door security weigert;
 • weigert, dan wel nalaat, de Algemene Voorwaarden na te leven.

artikel 6

6.1        Eenieder in het bezit van een geldig Tomorrowland bracelet of speciale toegangsvoucher, die het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille wenst te betreden dient de persoonlijke bracelet of toegangsvoucher te laten valideren. 

6.2       Het betreden van Tomorrowland en/of DreamVille gaat mogelijk gepaard met een aftasting (fouillering) door de security. De Security heeft het recht om een tickethouder van hetzelfde geslacht te vragen voor de medewerking aan een mogelijke aftasting (fouillering) en/of doorzoeking van de kleren en bagage met de bedoeling om verboden voorwerpen te onderscheppen. Bij het vinden van zulke voorwerpen heeft security het recht deze in beslag te nemen en eventueel toegang tot het Festival te ontzeggen.

artikel 7

7.1      Toegangscontrole is conform de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van Tomorrowland en/of DreamVille kan verstoren of anderszins de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

7.2  De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille: 

 • Eigen eten en drinken op Tomorrowland;
 • Eigen eten en drinken in glas op DreamVille;
 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen;
 • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml
 • Elk ander voorwerp (paraplu, zonnescherm, statief voor camera (film), laserpennen, etc. …) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk beschouwd kan worden voor andere festivalbezoekers;
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen;
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …);
 • Elk wapen of ander gevaarlijk, scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …);
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten en/ of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar kan brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen;
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden);
 • Drones.

7.3 De volgende voorwerpen zijn toegestaan op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille:

 • Blindengeleidehonden voor mensen met een visuele handicap;
 • Eigen eten en drinken enkel op DreamVille, niet in glas verpakt,
 • De maximale toegestane hoeveelheid drinken op DreamVille is 6 blikken alcoholische drank (max. 50 cl per blik) en 6 blikken of plastic flessen fris- of energiedrank (max. 50 cl per blik/plastic fles) per persoon. Het aantal flessen water is echter niet gelimiteerd; Alleen gesloten verpakkingen zijn toegelaten. 
 • Eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen;
 • Inschuifbare paraplu’s zonder pin (géén parasols);
 • Plastiek en dekens om op te zitten/liggen;
 • Zonnecrème, cosmetische producten, deodorant van maximaal 100ml;
 • Verfrissingswater in verstuiver en kleine rug- of andere zakken.
 •  'Selfie-sticks', die in uitgeschoven toestand niet langer zijn dan 1m en uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.  

artikel 8

8.1       Op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille is het voor iedere bezoeker verboden om:

 • Zones te betreden waartoe het bracelet geen toegang verschaft (de comfort zone, persruimte, backstage, front of house, podia etc.);
 • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen;
 • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
 • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen;
 • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
 • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm;
 • Te roken in zones waar dit verboden is;
 • In het openbaar te urineren;
 • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen;
 • Het parkeren van een wagen zonder officiële parkeersticker, verleend door de Organisator. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
 • Afscheuren, breken, of eender welke vorm van vernieling van decoraties;
 • Diefstal van decoraties of enig ander materiaal van Tomorrowland en/of Dreamville.
 • Vuurtjes te stoken;
 • Crowdsurfing.

 

artikel 9

9.1       Het is verboden om teksten, symbolen, voorwerpen, kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken te dragen die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering vertegenwoordigen. Alles wat wijst op vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden.

artikel 10

10.1    Eenieder die zich bevindt op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille dient te allen tijde instructies en aanwijzingen van de Organisator of de daartoe aangewezen gemachtigde persoon van het Festival- en/of campingterrein op te volgen in het kader van de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival.

Artikel 11

11.1     Vanwege veiligheidsredenen behoudt de Organisator zich het recht voor om:

 • Het Festival te stoppen of te onderbreken;
 • De bezoekers voorlopig op het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille te houden tot nader order;
 • Bezoekers verzoeken het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille te verlaten;
 • Bezoekers toegang tot het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille te weigeren, zelfs wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.

11.2     De Organisator kan gedwongen worden om het programma van het Festival te wijzigen of aan te passen. In dit geval blijft het toegangsticket geldig en zal het entreegeld niet terugbetaald of ingewisseld kunnen worden.

 

Artikel 12

12.1      De Organisator informeert alle festivalbezoekers via deze weg over het feit dat de Organisator eveneens persoonsgegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te verhinderen of te detecteren, om rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie. Indien wettelijk toegelaten of verplicht, kan de Organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie) delen met overheidsorganen en overheidsinstanties, om zijn rechten of die van derden te beschermen en af te dwingen, of ter opsporing en preventie van fraude of andere misdrijven of pogingen daartoe. Overheidsorganen of overheidsinstanties kunnen aan de Organisator een negatief advies geven met betrekking tot de toegang van een tickethouder tot het Festival. De Organisator is in dat geval gerechtigd om de tickethouder toegang tot het Festival te weigeren of hem/haar van het festivalterrein verwijderen. De tickethouder is in dat geval niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

12.2 Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, dient de Organisator uw data te verzamelen en te delen met derde partijen. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw data met de volgende partijen te delen voor de onderstaande doelstellingen.

12.2.1 The Organisator kan uw data met de volgende doelstellingen delen:

 • Boeken van hotel, trein, bus en vlucht (enkel bij Global Journey Pakketten)
 • Cashless top-ups, cashless betalingen op het Festival en cashless terugbetalingen
 • Check-in procedures en hospitality faciliteiten (zodat u de weg vindt tot uw bus of shuttle, om uw festivalervaring makkelijker te maken, om u te helpen inchecken in uw DreamVille accommodatie, het Festival of een restaurant, …)
 • Waar wettelijk toegelaten kunnen strafbladen door overheidsinstanties nagekeken worden en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties, kunnen tickethouders toegang tot het Festival geweigerd worden. The Organiser zal nooit zelf inzage krijgen in enige strafbladen, noch aan profilering doen
 • Customer service door de Organisatie en hun ticket providers
 • Afhandeling en verzending van Tomorrowland bracelet (om ervoor te zorgen dat uw ticket/bracelet naar u verzonden wordt)
 • Printen van onder andere hard tickets (enkel indien u hard tickets krijgt)
 • Rapportering en statistieken over bezoekers van het Festival
 • Security-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
 • Ticket- en betalingsverwerking
 • Transactionele e-mails van de Organisator (zoals e-mails ter personalisatie van uw tickets, uw e-ticket, uw betalingsbevestiging, …)
 • Vervoer van en naar het Festival of van en naar hotels/B&B’s

12.2.2 De Organisator kan uw data met volgende partners delen:

Booking bedrijven
Partners van de Organisator in cashless betalingen
Afhandelings- en verzendingsbedrijven
Hospitality personeel bij check-in punten (onder andere luchthavens, hotels, B&B’s, busstations, treinstations en restaurants op het festivalterrein)
Lokale en federale overheden
Mailing bedrijven
Operationele staff op het Festival
Betalingsverwerkingsbedrijven
Printbedrijven
Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals security en EHBO-personeel)
Ticket providers (Paylogic en Brussels Airlines)
Transport bedrijven

12.3     Bij betreding van het terrein van Tomorrowland en/of DreamVille geven alle bezoekers automatisch goedkeuring om gefotografeerd en/of gefilmd te worden en verlenen hierbij toestemming aan de Organisator om deze digitale beelden te gebruiken en/of uit te zenden. Deze digitale beelden kunnen door de Organisator gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden voor Tomorrowland en/of DreamVille. Voorts zullen commerciële en/of (media)partners van deze beelden gebruik mogen maken. Het registeren en opslaan van deze beelden door de politie en/of Organisator vindt mede plaats in het kader van de handhaving en naleving van de veiligheid op het festivalterrein, evenals om misdaden en schendingen van de Algemene Voorwaarden te voorkomen, opsporen en bestraffen middels identificatie via de digitale beelden.

12.4    Op het terrein van het Festival vindt camerabewaking plaats conform de wet van 21 maart 2018.

12.5   Een bezoeker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens middels een schriftelijk bericht aan de Organisator, naar dpo@tomorrowland.com. Een bezoeker kan eveneens de Organisator schriftelijk verzoeken om kosteloos zijn gegevens te wijzigen, verbeteren of verwijderen.

12.5.1 Indien de bezoeker die de tickets heeft aangekocht (“Main Buyer”) zijn recht vergeten te worden wenst in te roepen, erkent hij dat de Organisator niet langer in de mogelijkheid is zijn bestelling af te handelen, noch toegang te geven tot het Festival aan iemand binnen dit order. De Main Buyer zal geen recht hebben op een refund.

12.5.2 Indien een van de gepersonaliseerde namen van de Main Buyer zijn recht vergeten te worden wenst in te roepen, erkent hij dat de Organisator niet langer in de mogelijkheid is zijn bestelling af te handelen, noch hem toegang kan verlenen tot het Festival. De Main Buyer zal geen recht hebben op een refund.

12.6    Foto's of films gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein mogen niet worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

12.7    Het is bezoekers van het Festival niet toegestaan om (semi) professionele (livestream) video en/of audio op te nemen dan wel uit te zenden vanaf het festivalterrein zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. Dit verbod geldt eveneens voor het gebruik en/of publicatie van deze (semi) professionele (livestream) video en/of audio opnames na afloop van het Festival zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

12.8 Door aankoop van een Tomorrowland ticket, bevestigt u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de Tomorrowland Privacy Policy.

artikel 13

13.1   Recreatiedomein ‘De Schorre’, waar het Festival plaatsvindt, bevindt zich in een natuurgebied. Derhalve dienen alle bezoekers van het Festival medewerking te verlenen om het terrein schoon te houden, mede door gebruik te maken van de afvalpunten op het festivalterrein, de camping en de parkeerplaatsen.

Artikel 14

    Tomorrowland Ticket

 • Een Tomorrowland-toegangsticket kan enkel worden aangekocht via de volgende kanalen: Paylogic en Brussels Airlines. Aankoop van tickets is enkel mogelijk via link in het Tomorrowland account die toegang geeft tot de ticket shop van Paylogic en Brussels Airlines. Toegangstickets die op een andere manier verkregen worden (hetzij via een ander kanaal, hetzij door het omzeilen, op welke manier ook, van de procedure voorgeschreven in de pre-registratie link die toegang geeft tot de ticket shop) kunnen te allen tijde geannuleerd worden. Koop uw Tomorrowland tickets dus ook nooit op straat!
 • Tomorrowland tickets kunnen enkel aangekocht worden na aanmaken van een Tomorrowland account.
 • Geautomatiseerde pre-registraties worden niet toegestaan.
 • Als de nationaliteit geregistreerd tijdens de pre-registratie, niet overeenkomt met de nationaliteit die gebruikt is tijdens de aankoop, kan de verandering worden beschouwd als fraude. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om uw bestelling te annuleren. 
 • Ieder E-ticket moet gepersonaliseerd worden. Deze personalisatie dient te gebeuren tussen 6 februari 2019 en 24 februari 2019, tenzij anders vermeld door de Organisator. Indien het ticket niet gepersonaliseerd wordt binnen de aangegeven periode, heeft de Organisator het recht het ticket te annuleren en opnieuw te koop aan te bieden. In dat geval zal de aankoopprijs door de Organisator terugbetaald worden aan de Main Buyer, na inhouding van de Ticket Refund Fee van uw order. 
 • Na personalisatie door de Main Buyer, zullen de gepersonaliseerde gasten een Tomorrowland Account moeten aanmaken via my.tomorrowland.com. De aankoop zal enkel finaal zijn nadat alle gasten dit Tomorrowland account hebben aangemaakt. Aangezien de Main Buyer verantwoordelijk is de tickets te personaliseren op naam van mensen die naar Tomorrowland/DreamVille wensen te komen en die akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy, is hij ook verantwoordelijk hun bevestiging te hebben bereid te zijn een Tomorrowland account aan te maken. Indien een van de gasten weigert een Tomorrowland account aan te maken, behoudt de Organisator het recht om dit ticket te annuleren. In geval van annulering heeft de Main Buyer geen recht op een terugbetaling.
 • Na de personalisatieperiode, aangegeven door de Organisator, is een naams- of adreswijziging niet meer mogelijk. Indien de naam op het bracelet/ticket niet overeenkomt met de naam op het legitimatiebewijs, behoudt de Organisator zich het recht om de toegang te ontzeggen.
 • Treasure Case Fees worden niet terugbetaald indien bracelets niet kunnen worden verzonden door foutief ingevulde gegevens tijdens de registratie en/of aankoop of indien de post in het betreffende land het pakket door omstandigheden niet kan leveren. De Organisator zal ook niet verplicht zijn een nieuwe Treasure Case te voorzien. De Main Buyer zal wel nieuwe bandjes kunnen ophalen op Tomorrowland/DreamVille.
 • Tomorrowland tickets of bracelets mogen niet, op wat voor manier dan ook, verhandeld dan wel doorverkocht worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de Organisator noch mogen ze gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden. Het is enkel toegestaan om toegangstickets om te ruilen via de officiële Exchange Desk van de Organisator. Deze exchange desk geeft geen garantie op ruil. De tickets die desalniettemin zijn doorverkocht verschaffen in geen geval meer toegang aan de oorspronkelijke eigenaar. Bij de verkoop van tickets via de exchange desk wordt er een Ticket Refund Fee aangerekend.
 • De Organisator en/of de officiële ticketverlener behoudt zich tevens het recht voor om Tomorrowland tickets te annuleren zodra is vastgesteld dat de tickets onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. De Organisator behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen of de zaak over te dragen aan de relevante overheidsinstanties.
 • Het maximum aantal tickets die aangekocht kunnen worden tijdens de Belgische voorverkoop betreffen 5 Full Madness Passen, 5 dag tickets of DreamVille Packages voor 5 personen (met uitzondering van een Friendship Package). Tijdens de wereldwijde voorverkoop en verkoop is het maximumaantal tickets 4 Full Madness Passen, 4 dag tickets of DreamVille Packages voor 4 personen. Dit zijn maximumaantallen per persoon over alle verkoopsmomenten heen en kunnen niet gecumuleerd worden in de verschillende verkoopsmomenten. Bij iedere afwijking behoudt de Organisator zich het recht voor een order of alle orders te annuleren en zal de aankoopprijs terugbetaald worden aan de Main Buyer, na inhouding van de totale Ticket Refund Fee van de order.
 • Je mag enkel deelnemen aan de Belgian Pre-Sale indien je in België gedomicilieerd bent en een Belgisch adres selecteert voor de verzending van de treasure cases.
 • In het geval uw order geannuleerd is voor 20 maart 2019, zal de Treasure Case Fee teruggestort worden en dus niet bijgeteld worden bij de Ticket Refund Fee. Indien uw order geannuleerd is na 20 maart 2019, zal de Organisatie reeds gestart zijn met de voorbereiding voor het verzenden van de treasure cases, hierdoor zal de Treasure Case Fee niet teruggestort worden en dus samen met de Ticket Refund Fee aangerekend worden.

Artikel 15

15.1     DreamVille Ticket

 • Een DreamVille ticket kan enkel aangekocht worden in de vorm van een DreamVille Package of een Global Journey Package. De DreamVille Packages vormen een combinatie van een specifiek type DreamVille accommodatie en een Full Madness Regular of Comfort Pass. Bij de Global Journey Packages kan gekozen worden voor een Travel pakket inclusief één van de verschillende DreamVille accommodaties en een Full Madness Regular of Comfort Pass.
 • Een DreamVille Package of Global Journey Package (incl. DreamVille accommodatie) geeft u gedurende het ganse weekend toegang tot DreamVille en Tomorrowland. Een Magnificent Greens Package is geldig per PERSOON en niet per tent. Een Magnificent Greens Tent Package, Easy Tent Package, Easy Tent Supreme Package en DreamLodge Package is geldig per TENT, een Relax Room Package, Spectacular Relax Room Package, Kokono Package, Cabana Package en Ensuite Package is geldig per ROOM.
 • Bij aankoop van een Magnificent Greens wordt er een campingplaats gegarandeerd. Reserveren van één bepaalde plaats is niet mogelijk.
 • Wagens, motors, trailers, caravans en mobilhomes zijn niet toegelaten op DreamVille.
 • Bij aankoop van een ticket voor een DreamVille Cabana, DreamLodge, Ensuite, Camp2Camp Friendship Area, Camp2Camp Pre-Pitched Area, Spectacular Relax Room, Supreme EasyTent, Spectacular DreamLodge of Relax Room, Mansion, wordt automatisch akkoord gegaan op de algemene voorwaarden van toepassing op deze accommodaties.

 

Artikel 16

16.1     Tijdens het Festival is het verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen binnen en buiten het terrein van het Festival. Indien een bezoeker promotie wenst te maken voor een eigen evenement, bestaat de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in de Tomorrowland-krant, die verdeeld wordt onder de bezoekers gedurende het Festival. Meer info: promotion@tomorrowland.com

artikel 17

17.1     Tomorrowland hanteert een absoluut zerotolerantie beleid met betrekking tot drugs.

17.2     Het is uitdrukkelijk verboden om op het terrein van het Festival drugs te gebruiken, te dealen en/of te bezitten. Bij constatering of bewijs hiervan, middels streng toezicht en controle, zal de toegang tot het terrein van het Festival voor 5 jaren achtereenvolgens worden ontzegd.   

17.3     Voordat een bezoeker het Festival terrein betreedt, bestaat de mogelijkheid om zonder (gerechtelijke) gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

17.4     Indien wegens gezondheidsreden medicatie is voorgeschreven, dient een geldig doktersattest overhandigd te worden, omwille de specifieke medicatie toe te kunnen staan op het terrein van het Festival.

17.5     Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging een controle doen. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement kan worden ontzegd.

Artikel 18

18.1     Officiële verkoop van Tomorrowland Fashion & Merchandise vindt uitsluitend plaats op het festivalterrein, via de officiële Tomorrowland webstore (store.tomorrowland.com) en door TML by Tomorrowland geselecteerde winkels.

artikel 19

19.1     Op het terrein van het Festival bestaat de mogelijk om geld af te halen of met betaalkaarten te betalen. Er zijn ook betaalautomaten voor het aankopen van ‘Pearls’, de officiële munteenheid van het Festival. Enkel met ‘Pearls’ is het mogelijk om eten en drinken aan te kopen op het festivalterrein.

Artikel 20

20.1     Op het terrein van het Festival kunnen lockers gehuurd worden volgens beschikbaarheid.

20.2     Bij huur van een locker gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Lockerbox. Ook indien een locker is inbegrepen in uw ticket, zijn de algemene voorwaarden van Lockerbox van toepassing.  (http://www.lockerbox.nl/algemene-voorwaarden)

20.3     De bezoeker vrijwaart de Organisator uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of diefstal toegebracht aan goederen opgeborgen in een gehuurde locker.

 

Artikel 21

21.1 Tomorrowland en Dreamville zijn voorzien van parkeerplaatsen in de buurt van het Festival. Tijdens de vouchersale kan u een parkingvoucher kopen waarmee u kan parkeren op een van de parkingparkeerplaatsen. Noch specifieke parkeerplaatsen noch plaats op een speciefieke parking kunnen gereserveerd worden. Na betaling ontvang je een voucher die toegang verleent tot een parkeerplaats. De periode voor deze vouchersale zal aangekondigd worden op onze website. Indien je tijdens deze periode geen voucher aangekocht hebt, kan je toch nog toegang krijgen tot een parkeerplaats, mits cash betaling ter plaatse.

21.2     De bezoeker vrijwaart de Organisator uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid met betrekking tot schade, diefstal of andere ongevallen toegebracht aan voertuigen of aan personen op de officiële Festival parkings. 

Artikel 22

22.1     Op vertoon van de blauwe parkeerkaart kunnen bezoekers met een beperking gebruik maken van een voorbehouden parking. Gelieve op voorhand een e-mail te sturen naar support@tomorrowland.com;

22.2     Bezoekers met een beperking kunnen het terrein van Tomorrowland betreden via een lift. Twee personen mogen hem/haar vergezellen in de lift. Deze twee personen moeten in het bezit zijn van een geldig Bracelet met zijn/haar naam. 

22.3     Er zijn extra verhardingen aangebracht zodat het volledige terrein van het Festival makkelijk te bereiken is voor bezoekers met een beperking.

Artikel 23

 23.1   De Organisatoren zijn aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Voor vergoeding komt niet in aanmerking: (i) gevolgschade, (ii) immateriële schade (iii) en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bezoeker.

23.2    Het betreden van de parkings en het terrein van het Festival geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat de Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden van het terrein en/of bijwonen van de optredens zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Artikel 24

24.1 De Organisator heeft uitsluitend het recht om het Festival te annuleren of uit te stellen wanneer sprake is van een overmacht situatie dan wel de Organisator anderszins een aantoonbaar gewichtige reden heeft om het Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt mede, niet limitatief, verstaan: terroristische dreiging, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, epidemieën, ziekte van artiesten, falen en/of vertraging van technische faciliteiten, falen en/of vertraging van transportmogelijkheden, etc.

24.3 Restitutie van het aankoopbedrag van een toegangsvoucher voor Tomorrowland en/of DreamVille is in geen geval mogelijk, indien een bezoeker het toegangsticket wenst te annuleren ten gevolge van bezorgdheid voor terroristische dreiging en/of aanslagen. 

ARTIKEL 25

25.1 Cashless – algemeen

“Cashless betalingen” zijn de betalingsmethode gebruikt tijdens het Festival. De Organisatie behoudt zich het recht voor om andere betalingsmethodes toe te laten, zoals cash betalingen en/of betalingen via andere elektronische toestellen.
“Pearl” is de officiële munt tijdens het Festival. De bezoeker kan “Pearls” aankopen via het Tomrrowland Cashless systeem door een online top-up of een top-up op Tomorrowland of DreamVille. 
Door een online “top-up” transactie op de website of door het Festival te betreden accepteert de bezoeker automatisch de Cashless terms & conditions in dit artikel.
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het cashless systeem niet werkt, niet werkt zonder gebreken, of slechts deels werkt tijdens het Festival. In dit geval zal de Organisator een back-up scenario voorzien voor de bezoeker.

25.2 Cashless – transactie disputen

25.2.1 Top-up transacties

Alle disputen omtrent online top-up transacties dienen onmiddellijk gemeld te worden aan cashlessrefunds@tomorrowland.com. Klachten omtrent online transacties zullen ten laatste 3 maanden na Tomorrowland geaccepteerd worden. De bezoeker wordt verzocht de nodige ondersteunende documentatie toe te voegen wanneer ze communiceren met de Organisator.
Disputen over top-up transacties uitgevoerd op DreamVille en/of Tomorrowland dienen door de bezoeker zowel gemeld te worden aan een Cashless Customer Service punt op Tomorrowland of op DreamVille, als gemaild te worden naar cashlessrefunds@tomorrowland.com. De Organisator behoudt zich het recht voor disputen te weigeren indien er noch bewijs noch documentatie omtrent het dispuut is ingediend. De bezoeker kan alle top-up transacties volgen op zijn online cashless account.

25.2.2 Andere transacties

Alle andere transactie disputen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden bij het Cashless Customer Service punt op het Festival.

25.3 Ondersteuning bij verlies of diefstal van de waarde

De bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn cashless support (Bracelet of Cashless Card) waarop de “Pearls” zijn opgeladen. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.
In geval van verlies of diefstal, kan de bezoeker zijn cashless support deactiveren via zijn online cashless account of door een Cashless Customer Service punt op DreamVille of Tomorrowland te bezoeken.

25.4 Refunds

Cashless “Pearls”, met uitzondering van de “Bonus Pearls” en de “vooraf door de Organisator opgeladen Pearls” zullen pas na het Festival terug betaalbaar zijn. Hierdoor zal de Organisator geen “Pearls” terugbetalen tijdens de duur van het Festival (zelfs indien een bezoeker toegang tot het Festival ontzegd wordt).
Alle refunds zijn onderhevig aan een refund fee.
In het geval van een back-up scenario, zal de Organisator een alternatieve betalingsmethode voor de bezoeker voorstellen. De Organisatie behoudt zich het recht voor geen refunds van “Pearls” uit te voeren.

25.4.1 Automatische refunds

Er zullen automatische refunds uitgevoerd worden voor alle online top-ups of transacties via de website, indien geïmplementeerd door internationale merken. De internationale merken zijn: Bancontact, iDeal, VISA en Mastercard. De Organisatie behoudt zich het recht voor betalingsmethodes toe te voegen of te verwijderen indien noodzakelijk.
De Organisator zal ernaar streven deze automatische refunds binnen een periode van 7 dagen na het einde van het Festival uit te voeren. Deze timing is onderhevig aan mogelijkse vertragingen die buiten de macht van de Organisator liggen. De refunds zullen op dezelfde betalingsmethode uitgevoerd worden als diegene gebruikt voor de online top-up. De timing wanneer de betaling zichtbaar is op het bewijs van de elektronische betalingsmethode hangt af van de munt, het land en de nodige verwerkingstijd waar de betalingsverwerker is gevestigd.
Refunds die in aanmerking komen voor automatische refund gebeuren automatisch. De Organisator kan bepaalde betalingen niet manueel blokkeren, noch is de Organisator gemachtigd de betalingsmethode van de refund aan te passen.

25.4.2 Manuele refunds

Manuele refunds zullen van toepassing zijn op alle bedragen die tijdens het Festival op het cashless support gezet zijn.
Manuele refunds kunnen aangevraagd worden tot donderdag 15 augustus 2019, 23u59 CET. Er zal geen rekening gehouden worden met aanvragen tot refund die na deze datum worden ingediend. De Organisator adviseert de bezoekers maximaal gebruik te maken van online top-ups.
De Organisator streeft ernaar binnen een periode van 7 werkdagen na het einde van de registratieperiode voor deze refunds het refund proces te beginnen. Deze timing is onderhavig aan eventuele vertragingen buiten de wil van de Organisator. De refunds zullen uitgevoerd worden via de door de bezoeker in het “manual refund formulier” aangeduide betalingsmethode.
Aangezien manuele refunds individueel verwerkt worden, is er een minimale verwerkingstijd tussen de notificatie van het cashless systeem en de effectieve betaling, deze verwerkingstijd zal ongeveer 3 bankwerkdagen duren. De Organisator is niet verantwoordelijk gesteld worden binnen deze minimale verwerkingstijd. De verwerkingstijd is afhankelijk van de gekozen refund methode.
De bezoeker is verantwoordelijk om de Organisator te voorzien van de correcte refund informatie. Indien de bezoeker de Organisator niet van de juiste informatie voorziet, behoudt de Organisator zich het recht voor de terugbetaling niet uit te voeren.
NON SEPA refunds zijn onderhavig aan een additionele bank fee van €7,00 die zal afgetrokken worden van het bedrag van de terugbetaling. Deze betalingen vereisen een additionele verwerkingstijd van ten minste 3 bankwerkdagen en zijn onderhavig aan additionele bankkosten opgelegd door de verkrijgende bank. Deze kosten zullen door de bezoeker betaald worden.

25.5 Verwerking van betalingsgegevens en privacy statements

25.5.1 Ingenico

Voor de privacy policy van Ingenico, verwijzen wij u naar  https://payment-services.ingenico.com/be/en/cookie-policy.  

Artikel 26

26.1     Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van conflictregels.  

26.2     Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Antwerpen.

26.3.    De Organisator blijft evenwel gerechtigd een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd zou zijn.

26.4     Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of niet toepasselijk wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of het overige deel van de bepaling onverkort van kracht blijven en treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG GEWEIGERD/ONTZEGD WORDEN ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEGELD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT DE BEZOEKER DIRECT HET FESTIVALTERREIN TE VERLATEN.